ECTS-database Plantijn Hogeschool
Wetenschap en techniek - Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2
  
cataloognrbenamingstudiepunten
3280100004Energie en comfort8
|__Licht en energie
|__Comfort en luchtbehandeling
|__Labo energie en comfort
3280100005Energiebeheer7
|__Slimme energienetten
|__Industriële E-toepassingen
|__Energiemanagement
3280100006Energiegebruik9
|__Energietransmissie
|__E-rationalisatie & regelgeving
|__Energiebalansen
3280100008Energieproductie 29
|__Hernieuwbare energie
|__Labo E-productie & transmissie
3280100009Keuzevak3
3280100012Meet- en regeltechnieken8
|__Meettechnieken
|__Regeltechnieken
|__Labo meettechnieken
3280100014Portfolio7
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Energie en comfort
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Licht en energie
Comfort en luchtbehandeling
Labo energie en comfort
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100004
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,kernondersteunend
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:
Contacturen:81
Aantal studiepunten:8
Totaal studietijd:208
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Licht en energie
  
Component behoort tot: Energie en comfort
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100004
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Comfort en luchtbehandeling
  
Component behoort tot: Energie en comfort
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100004
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Labo energie en comfort
  
Component behoort tot: Energie en comfort
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100004
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Energiebeheer
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Slimme energienetten
Industriële E-toepassingen
Energiemanagement
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100005
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,kernondersteunend
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:
Contacturen:72
Aantal studiepunten:7
Totaal studietijd:182
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Slimme energienetten
  
Component behoort tot: Energiebeheer
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100005
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Industriële E-toepassingen
  
Component behoort tot: Energiebeheer
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100005
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Energiemanagement
  
Component behoort tot: Energiebeheer
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100005
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Energiegebruik
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Energietransmissie
E-rationalisatie & regelgeving
Energiebalansen
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100006
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:DEEL2_M123
Contacturen:81
Aantal studiepunten:9
Totaal studietijd:234
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Energietransmissie
  
Component behoort tot: Energiegebruik
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100006
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - E-rationalisatie & regelgeving
  
Component behoort tot: Energiegebruik
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100006
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Energiebalansen
  
Component behoort tot: Energiegebruik
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100006
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Energieproductie 2
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Hernieuwbare energie
Labo E-productie & transmissie
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100008
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,kernondersteunend
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 1-2,
Contacturen:90
Aantal studiepunten:9
Totaal studietijd:234
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Hernieuwbare energie
  
Component behoort tot: Energieproductie 2
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100008
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Labo E-productie & transmissie
  
Component behoort tot: Energieproductie 2
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100008
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Keuzevak
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100009
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 3
Contacturen:27
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Meet- en regeltechnieken
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Meettechnieken
Regeltechnieken
Labo meettechnieken
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100012
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,kernondersteunend
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 1-2,
Contacturen:81
Aantal studiepunten:8
Totaal studietijd:208
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Meettechnieken
  
Component behoort tot: Meet- en regeltechnieken
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100012
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Regeltechnieken
  
Component behoort tot: Meet- en regeltechnieken
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100012
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Labo meettechnieken
  
Component behoort tot: Meet- en regeltechnieken
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100012
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Portfolio
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100014
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:DEEL2_M123
Contacturen:24
Aantal studiepunten:7
Totaal studietijd:182
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar