ECTS-database Plantijn Hogeschool
Wetenschap en techniek - Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
3280100000Automatisatie7
|__Automatisatie
|__Labo Automatisatie
3280100002Elektriciteit7
|__Elektriciteit
|__Labo Elektriciteit
3280100003Elektrische machines en aandrijvingen9
|__Elektrische machines
|__Elektrische aandrijvingen
|__Labo elektrische machines en aandrijvingen
3280100007Energieproductie 18
|__Klassieke Energieproductie
|__Koeltechnieken en warmtepompen
3280100011Mechanica7
|__Pompen, ventilatoren en compressoren
|__Mechanische aandrijvingen
3280100020Onderzoek en communicatie9
|__Toegepaste wiskunde
|__Excel en statistiek
|__Technisch Engels
3280100017Technologie Energie6
|__Technologie Energie
|__Marktexploratie
3280100019Warmte7
|__Warmteleer en thermodynamica
|__Warmteverlies en koellast
Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Automatisatie
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Automatisatie
Labo Automatisatie
Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
Code:3280100000
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,kernondersteunend
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2-3,
Contacturen:63
Aantal studiepunten:7
Totaal studietijd:182
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Alain Thijs

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • zie fiche Automatisatie
    • zie fiche Labo Automatisatie

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties

    WEGING

    ComponentenWeging
    Automatisatie65%
    Labo Automatisatie35%

    • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
    • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
    Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Automatisatie
      
    Component behoort tot: Automatisatie
    Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
    Code:3280100000
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Alain Thijs

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Dit vak biedt een inleiding op zowel elektrische als hydropneumatische automatisatie en wordt dieper ingegaan op logische sturingen.

    Voor de elektrische automatisering wordt de student vertrouwd gemaakt met de basisinstructies en -principes van een programmeerbare automaat. In het aansluitend labo van module 3 zal je de opgedane kennis kunnen toepassen op een industriële PLC.

    In het luik hydropneumatica nemen we pneumatische en/of hydraulische installaties onder de loep. Welke componenten worden er gebruikt? Hoe worden schakelingen opgebouwd en hoe ontleed je een bestaande schakeling?

    Tenslotte wordt aandacht besteed aan het logisch opbouwen van een programmastructuur, met andere woorden: hoe wordt een automatiseringsopdracht vertaald in een concreet en logisch opgebouwd stappenplan (Flowcharting)


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • De student kent de mogelijkheden en toepassing van programmeerbare automaten bij industriële installaties en processen.
       • De student kan de basisinstructies en -principes voor het opstellen van een programma voor een programmeerbare automaat vlot toepassen.
       • De student kan bij het automatiseren van machines of processen, aan de hand van de opgelegde werkingswijze, een functiediagram opstellen en dit omzetten naar een overeenkomstig gestructureerd opgebouwd PLC programma.
       • De student is in staat om de verschillende pneumatische en hydraulische componenten te onderscheiden naar werking en toepassing.
       • De student kan een pneumatisch en hydraulisch schema ontwerpen aan de hand van de gevraagde eisen.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       geen

       Andere begincompetenties
       • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
       • Ingeschreven zijn voor het o.o. elektriciteit of vrijgesteld zijn voor het o.o. elektriciteit.

       LEERINHOUDEN
       • Elektrische automatisering:
        • Inleiding programmeerbare automaten.
        • Bouw en werking.
        • Programmeertechnieken.
        • Systeemfamilie S7 : Technische gegevens.
        • STEP7 Basis.
        • Programmeren in FBD: Basisinstructies.
       • Hydropneumatische automatisering:
        • D e verschillende componenten en hun werking
        • B asisschakelingen.
        • V olgordeschakelingen.
        • E lektropneumatica en elektrohydraulica.
        • S ervo en proportionele hydraulica.
        • O nderhoud, foutzoeken en veiligheid.

       STUDIEMATERIAAL
       • Cursus automatisatie, Alain Thijs

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        33

       %
       practicum en oefeningen:

         

       %

       vormen van groepsleren:

         

       %
       Verdere toelichting:
       • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
       • Zelfstandig werk
       • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       Schriftelijke evaluatie100%

       • Schriftelijk examen met theoretische vragen, inzichtsvragen, toepassingsvragen, oefeningen en meerkeuzevragen .

       tijd voor examinering
       uren

       3 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       Schriftelijke evaluatie100%

       • Schriftelijk examen met theoretische vragen, inzichtsvragen, toepassingsvragen, oefeningen en meerkeuzevragen .
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
       Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Labo Automatisatie
         
       Component behoort tot: Automatisatie
       Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
       Code:3280100000
       Academiejaar:2012-2013
       Lector(en)Alain Thijs

        

       KORTE OMSCHRIJVING

       In dit labo ga je zelf aan de slag. Hoe ziet een PLC eruit? Hoe communiceer je ermee? Hoe sluiten we die correct aan en wat mogen we zeker niet over het hoofd zien? We starten met eenvoudige programma’s in STEP7 en bouwen langzaam de moeilijkheidsgraad op. In de laatste les evalueren we of je alle geleerde moeilijkheidsgraden wel degelijk onder de knie hebt.

       Na het doorlopen van het labo ken je de basisfuncties van de programmeertaal van STEP7 en kun je een programma schrijven, fout zoeken en wijzigen.

       Naast de behandeling van de PLC worden ook nog praktische inleidende proeven gerealiseerd met betrekking tot hydropneumatica.


       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

        Algemene beroepsgerichte competenties
         Beroepsspecifieke competenties

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • De student kent de mogelijkheden en het gebruik van de programmeertaal (Step7) en kan ze toepassen.
          • De student kan de hardwareconfiguratie opbouwen en de communicatie tussen PLC en programmeertoestel instellen en testen.
          • De student kan de basisinstructies en - principes voor het programmeren van een programmeerbare automaat uitvoeren en kan ze op een praktische wijze toepassen.
          • De student kan de toepassingsoefeningen, met een opgelegde werking, omzetten naar een gestructureerd Step7-programma, ingeven met het programmeertoestel en duidelijke programma documentatie toevoegen, vervolgens overdragen naar de PLC en testen op de correcte werking.
          • De student kan de automatische werking van machines of processen begrijpen. Aan de hand van een opgelegde werkingswijze, hiervan een functiediagram opstellen, vervolgens omzetten naar een overeenkomstig gestructureerd opgebouwd PLC-programma, dit programma documenteren, overdragen naar de PLC en testen.
          • De student kan bij automatisch bestuurde systemen, met de opgedane kennis van de programma-instructies, probleemoplossend handelen en de nodige aanpassingen in het stuurprogramma uitvoeren.
          • De student kan een praktische opstelling maken van een hydropneumatisch schakeling en deze koppelen aan de PLC.

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          geen

          Andere begincompetenties
          • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
          • Ingeschreven zijn voor het o.o. elektriciteit  en automatisatie of vrijgesteld zijn voor het o.o. elektriciteit en automatisatie.

          LEERINHOUDEN
          • Korte handleiding voor het starten met STEP7
          • Eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van de S7-300 CPU
          • Eigenschappen van de gebruikte S7-300 Modules
          • Algemene voorstelling van de S7 CPU315-2DP
          • Opbouw van de in het labo gebruikte systeemconfiguratie
          • Van proces tot project
          • STEP7 softwaretools en helpfuncties
          • De SIMATIC Manager opstarten en de nodige instellingen uitvoeren
          • Een nieuw project aanmaken en een bestaand project openen
          • CPU wissen, starten en stoppen
          • Downloaden van de programmablokken naar de CPU
          • Oefeningen met logische functies
          • Oefeningen met tijd- en tellerfuncties
          • Oefeningen met vergelijkingsfuncties
          • Oefeningen met de combinatie van bovenstaande functies
          • Opstellen van een programma voor besturing van een eenvoudig industrieel proces
          • Praktische oefening van het omzetten van een functiediagram naar een PLC programma
          • Oefeningen met een zuiver pneumatische schakeling
          • Oefening met een elektopneumatische schakeling

          STUDIEMATERIAAL
          • Labo automatisatie, Alain Thijs
          • Helpfuncties van het Step7-pakket.

           


          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           

          %
          practicum en oefeningen:

            27

          %

          vormen van groepsleren:

            

          %
          Verdere toelichting:

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          eindevaluatie30%
          permanente evaluatie70%

          • Permanente evaluatie tijdens de Labosessies (70%) bestaande uit:
           • evaluatie van de voorbereidingen
           • evaluatie van de opdrachten
           • aandacht/respecteren van afspraken
          • Eindevaluatie in de examenperiode: Praktische opdrachten met schriftelijke voorbereiding. (30%)

          tijd voor examinering
          uren

          2 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          eindevaluatie30%
          permanente evaluatie70%

          • Permanente evaluatie tijdens de Labosessies (70%): behaalde punten tijdens de eerste examenperiode blijven behouden. 
          • Eindevaluatie in de examenperiode: Praktische opdrachten met schriftelijke voorbereiding. (30%)
           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
          Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Elektriciteit
            
          O.O. heeft componenten:Ja
          O.O. bestaat uit componenten:Elektriciteit
          Labo Elektriciteit
          Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
          Code:3280100002
          Academiejaar:2012-2013
          Type:kern,kernondersteunend
          Niveau:inleidend
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2,
          Contacturen:72
          Aantal studiepunten:7
          Totaal studietijd:182
          Examencontract:niet mogelijk
          Deliberatie:mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)Bart Vanbrabant

           


          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

           Algemene beroepsgerichte competenties
            Beroepsspecifieke competenties

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • zie fiche Elektriciteit
             • zie fiche Labo Elektriciteit

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             geen

             Andere begincompetenties

             WEGING

             ComponentenWeging
             Elektriciteit80%
             Labo Elektriciteit20%

             • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
             • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
             Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Elektriciteit
               
             Component behoort tot: Elektriciteit
             Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
             Code:3280100002
             Academiejaar:2012-2013
             Lector(en)Bart Vanbrabant

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             In deze cursus wordt de basiskennis van zowel de gelijkstroom- als de wisselstroomtheorie meegegeven. In de daaropvolgende opleidingsonderdelen, waaronder 'Elektrische machines' & 'Technologie Energie', wordt hierop verder gebouwd.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

              Algemene beroepsgerichte competenties
               Beroepsspecifieke competenties
               • EN01 Meewerken aan het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van een conceptuele analyse met betrekking tot een afgebakend complex energieproject.
               • EN02 Op basis van de uitgevoerde conceptuele analyses, een gefundeerde en verantwoorde keuze maken rekening houdende met de gebruikerseisen, bedrijfsobjectieven en realiseerbaarheid.
               • EN03 Zelfstandig ontwerpen en uitwerken (opstellen van plannen, schema’s, technische specificaties en lastenboeken) van een concept op een multidisciplinaire manier met betrekking tot een eenvoudig energetisch probleem.
               • EN04 Installeren van multidisciplinaire projectoplossingen rekening houdende met de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. Opstarten van deze installaties conform de opstart- en exploitatievoorwaarden.
               • EN05 Installaties exploiteren en onderhouden om een optimaal energiegebruik van deze installaties te garanderen.
               • EN06 Op basis van een analyse van waarnemingen, uitgevoerde metingen en verzamelde data, innoverende en/of creatieve verbeteringsvoorstellen formuleren in functie van de huidige stand van de techniek om het energiegebruik van bestaande installaties te optimaliseren.

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
               • De student verwerft elektrotechnisch inzicht en leert elektrisch denken
               • De student is in staat om gelijkspanningsproblemen op te lossen
               • De student verwerft Elektromagnetisch en elektrostatisch inzicht
               • De student is in staat om veel voorkomende wisselspanningsproblemen op te lossen

               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               geen

               Andere begincompetenties
               • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

               LEERINHOUDEN
               • Gedrag van een weerstand, condensator en spoel op gelijkspanning
               • Magnetisme
               • Gedrag van een weerstand, condensator en spoel op wisselspanning
               • Vectorieel oplossen van gemengde wisselstroomkringen
               • Berekenen van de verschillende vermogens in AC en DC
               • Berekenen en verbeteren van de arbeidsfactor
               • Driefasige systemen
               • Oefeningen

               STUDIEMATERIAAL
               • Elektriciteit Gelijkstroom, Bart Van Mol
               • Elektriciteit Wisselstroom, Bart Van Mol

               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                39

               %
               practicum en oefeningen:

                 

               %

               vormen van groepsleren:

                 

               %
               Verdere toelichting:
               • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
               • Zelfstandig werk
               • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module

               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               Schriftelijke evaluatie100%

               • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtvragen

               tijd voor examinering
               uren

               3 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               Schriftelijke evaluatie100%

               • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtvragen
                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
               Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Labo Elektriciteit
                 
               Component behoort tot: Elektriciteit
               Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
               Code:3280100002
               Academiejaar:2012-2013
               Lector(en)Bart Vanbrabant

                

               KORTE OMSCHRIJVING

               Dit vak volgt inhoudelijk op de overeenkomstige basistheorie Elektriciteit en wordt bewust in module 2 gezien om de volgtijdelijkheid te respecteren.


               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

                Algemene beroepsgerichte competenties
                 Beroepsspecifieke competenties
                 • EN04 Installeren van multidisciplinaire projectoplossingen rekening houdende met de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. Opstarten van deze installaties conform de opstart- en exploitatievoorwaarden.
                 • EN05 Installaties exploiteren en onderhouden om een optimaal energiegebruik van deze installaties te garanderen.
                 • EN06 Op basis van een analyse van waarnemingen, uitgevoerde metingen en verzamelde data, innoverende en/of creatieve verbeteringsvoorstellen formuleren in functie van de huidige stand van de techniek om het energiegebruik van bestaande installaties te optimaliseren.
                 • EN11 Efficiënt rapporteren en communiceren met een gepast taalgebruik (Nederlands / Engels) naar medewerkers en externen.

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • De student kan door logisch denken eenvoudige elektrische schakelschema's zelfstandig opbouwen en de eventuele problemen (storingen) oplossen.
                 • De student is in staat om op een huishoudelijke en industriële elektrische installatie een aardingsmeting uit te voeren. Aan de hand van zijn meetresultaten en op basis van de huidige reglementering kan hij de installatie goed of afkeuren.
                 • De student kan op basis van de huidige wetgeving en veilgheidseisen, en afhankelijk van de toepassing een correcte selectie maken van differentieelschakelaar.
                 • De student kent de basisprincipes bij een driefasige ster- en driehoeksbelasting.

                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 geen

                 Andere begincompetenties
                 • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
                 • Ingeschreven zijn voor het o.o. elektriciteit of vrijgesteld zijn voor het o.o. elektriciteit.

                  


                 LEERINHOUDEN
                 • Elektrotechnische basismetingen uitvoeren op:
                  • Weerstanden, spoelen en condensatoren bij gelijk- en wisselspanning
                  • Werking van de verschillende verlichtingsschakelingen
                  • Aardingsmetingen
                  • Driefasige symmetrische en asymmetrische belastingen
                  • Vermogen en cos-phi metingen inclusief berekeningen

                 STUDIEMATERIAAL
                 • Bundel met laboproeven, Bart Vanbrabant
                 • Labomateriaal en meettoestellen m. i. v. documentatiemappen

                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   55

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   

                 %
                 Verdere toelichting:

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 mondelinge evaluatie30%
                 permanente evaluatie70%

                 • Permanente evaluatie tijdens de Labosessies (70%) bestaande uit:
                  • evaluatie van de voorbereidingen
                  • evaluatie van de laboverslagen
                  • aandacht/respecteren van afspraken
                  • evaluatie van de communicatie tussen lector en andere groepsleden
                  • initiatief nemen in de groep
                 • Eindevaluatie in de examenperiode: Praktische opdracht en mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (30%)

                 tijd voor examinering
                 uren

                 2 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 mondelinge evaluatie30%
                 permanente evaluatie70%

                 • Permanente evaluatie tijdens de Labosessies (70%): behaalde punten tijdens de eerste examenperiode blijven behouden. 
                 • Eindevaluatie in de examenperiode: Praktische opdracht en mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (30%)
                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
                 Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Elektrische machines en aandrijvingen
                   
                 O.O. heeft componenten:Ja
                 O.O. bestaat uit componenten:Elektrische machines
                 Elektrische aandrijvingen
                 Labo elektrische machines en aandrijvingen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                 Code:3280100003
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:kern,kernondersteunend
                 Niveau:inleidend,uitdiepend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2-3,
                 Contacturen:99
                 Aantal studiepunten:9
                 Totaal studietijd:234
                 Examencontract:niet mogelijk
                 Deliberatie:mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Bart Vanbrabant

                  


                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                  Algemene beroepsgerichte competenties
                   Beroepsspecifieke competenties

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    • zie fiche Elektrische machines
                    • zie fiche Elektrische aandrijvingen
                    • zie fiche Labo elektrische machines en aandrijvingen

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Elektriciteit ENE

                    Andere begincompetenties

                    WEGING

                    ComponentenWeging
                    Elektrische machines40%
                    Elektrische aandrijvingen30%
                    Labo elektrische machines en aandrijvingen30%

                    • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
                    • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
                    Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Elektrische machines
                      
                    Component behoort tot: Elektrische machines en aandrijvingen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                    Code:3280100003
                    Academiejaar:2012-2013
                    Lector(en)Bart Vanbrabant

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING

                    Het alom tegenwoordige Wikipedia vertolkt het woord 'machine' als een mechanisme dat een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kan omzetten.

                    Deze cursus beoogt enkel de behandeling van "elektrische machines", wat volgens de vorige definitie neerkomt op mechanismen die elektrische energie omzetten in beweging, of beweging in elektrische energie.

                    Nagenoeg elke machine die de mens ooit gebouwd heeft om elektrische energie om te zetten in een vorm van beweging, komt neer op één of andere vorm van motor, een machine die elektriciteit omzet in een cirkelvormige beweging. Bijna alle andere vormen van beweging die industrieel beschikbaar zijn, zijn omzettingen van deze cirkelvormige bewegingen naar een andere vorm. Vergelijk het met de fiets die een rechte weg aflegt, maar gebaseerd is op de cirkelvormige beweging van de pedalen.

                    Dit vak behandelt dan ook de verschillende types motoren in detail en de principes waarop zij gebaseerd zijn. De bouwvorm en werkingsprincipes zijn afhankelijk van de toepassing, de geaardheid van het voedingsnet en van de vereisten die aan het type motor gesteld worden.

                    Daarnaast wordt ook de transformator en zijn verschillende uitvoeringen behandeld, een apparaat dat puur op elektrische werking gebaseerd is en onmogelijk uit onze industriële omgeving weg te denken is.


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                     Algemene beroepsgerichte competenties
                      Beroepsspecifieke competenties

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       • De student dient het gedrag van de behandelde machines te kunnen voorspellen en verklaren, en in die mate dat de student kan optreden als raadsman bij de relevante keuze van machines, zonder schade te berokkenen aan installaties of personen.
                       • Hij dient daarvoor voldoende inzicht in elektrisch denken aan te kweken, om punt 1 te beheersen ook na het verdwijnen van de zuiver cognitieve kennis die onderdeel uitmaakt van de leerstof.
                       • Hij dient tevens inzicht te hebben in de fysieke opbouw van de behandelde machines, in een aanloop naar onderhoud van de machines die in de labo's in volgende blokken verder wordt uitgewerkt.
                       • De student heeft voldoende inzicht in elektrisch denken om hiermee de functie en het gedrag van andere (onbehandelde) machines te kunnen verklaren.
                       • De student heeft voldoende inzicht in het energetisch  denken om hiermee de juiste keuze te maken van motoren voor de gevraagde toepassing.

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Elektriciteit ENE

                       Andere begincompetenties
                       • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                       LEERINHOUDEN
                       • Werking van de gelijkstroommotor.
                       • Aansluitingen en aanloop van de gelijkstroommotor.
                       • Bouw van de gelijkstroommotor
                       • Studie van de eenfasige transformator: werking, uitvoering en tests.
                       • Studie van de driefastige transformator: werking, uitvoering. .
                       • Werking van de asynchrone en synchrone motor.
                       • Soorten en aanloop van de asynchrone en synchrone motor.
                       • Bouw en beveiliging van de asynchrone en synchrone motor.
                       • Onderhoud van motoren.
                       • De energie-efficiënte motoren: classificatie en types
                       • Werking en bouw van de stappenmotor.
                       • Werking en bouw van de servomotor
                       • In alle onderdelen aandacht voor het energetische aspect

                       STUDIEMATERIAAL
                       • Elektrische Machines, Bart Vanbrabant

                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        42

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:
                       • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
                       • Zelfstandig werk
                       • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       Schriftelijke evaluatie100%

                       • Schriftelijk examen met theoretische vragen, oefeningen en meerkeuzevragen .

                       tijd voor examinering
                       uren

                       3 

                       Tweede examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       Schriftelijke evaluatie100%

                       • Schriftelijk examen met theoretische vragen, oefeningen en meerkeuzevragen .
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
                       Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Elektrische aandrijvingen
                         
                       Component behoort tot: Elektrische machines en aandrijvingen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                       Code:3280100003
                       Academiejaar:2012-2013
                       Lector(en)Bart Vanbrabant

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING

                       In dit vak wordt aangevangen met de basis van de elektronische schakel-en versterkercomponenten, zoals diodes, transitoren, thyristoren en triacs, om  op basis van deze componenten over te kunnen gaan tot het begrijpen van vermogenaandrijvingen zoals vierkwadrantsturingen en frequentieregelingen. Je kunt de belangrijkste parameters instellen en het belang ervan nagaan. Je wordt vertrouwd met het gebruik van service manuals en databoeken.
                        
                       Tevens word je vertrouwd gemaakt met de recuperatie van remenergie en hoe je dat in de praktijk concreetkan uitvoeren. 
                        
                       Ook de nadelen van de moderne vermogenelektronica komen aan bod, zoals netvervuiling door harmonischen, en hoe dat door bvb actieve frontends kan opgelost worden.
                        
                       Daarnaast kom je in contact met elektrische positiesystemen. We komen ze zowel tegen in industriële toepassingen als transportbanden, NC-machines, robotica als in het gebied van de instrumentatie bij printers, plotters, scanners, disc drives, enz.


                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                        Algemene beroepsgerichte competenties
                         Beroepsspecifieke competenties

                          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                          • De student heeft inzicht in VE-schakelingen toegepast in de elektronische motorcontrole:
                          • De student kan AC-motoren aandrijven via frequentie-omvormers.
                          • De student heeft inzicht in PBM en kent het gebruik van IGBT.

                          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                          Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Elektriciteit ENE

                          Andere begincompetenties
                          • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                          LEERINHOUDEN
                          • Diodes, transistoren, thyristoren en triacs.
                          • Aandrijving dimensioneren.
                          • Selectie maken aan de hand van databoeken en manuals.
                          • Verschillende reductoren ( bouw en gebruik).
                          • De EMC problematiek in verband met elektronisch geregelde aandrijvingen.
                          • Verschillende praktische rekenvoorbeelden.
                          • Sturing asynchrone motoren d.m.v. frequentieomvormer:
                           • Mogelijkheden tot snelheidssturing van een asynchrone motor.
                           • Frequentieverlaging met constante flux.
                           • Frequentieverhoging met veldverzwakking.
                           • Opbouw van een frequentieomvormer – soorten.  
                           • Stuur- en regelkring.
                           • Scalaire regeling. 
                           • Voornaamste parameters.
                          • De verschillende soorten servo motoren (AC en DC) worden bekeken naar bouw en toepassingsgebied.
                          • Recuperatie van remenergie.
                          • Harmonischen en netvervuiling.
                          •   Actieve frontends.

                          STUDIEMATERIAAL
                          • Aandrijftechnieken, Eric De Pauw en Bart Vanbrabant

                          WERKVORMEN
                          Soort werkvorm    
                          hoor- en werkcolleges:

                           40

                          %
                          practicum en oefeningen:

                            

                          %

                          vormen van groepsleren:

                            

                          %
                          Verdere toelichting:
                          • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
                          • Zelfstandig werk
                          • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module


                          EVALUATIE

                          Eerste examenperiode
                          CategorieWeging van categorieën
                          eindevaluatie100%

                          • Schriftelijk examen met theorievragen, oefeningen en inzichtsvragen.

                          tijd voor examinering
                          uren

                          3 

                          Tweede examenperiode
                          CategorieWeging van categorieën
                          eindevaluatie100%

                         • Schriftelijk examen met theorievragen, oefeningen en inzichtsvragen.
                         •  
                          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
                          Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Labo elektrische machines en aandrijvingen
                            
                          Component behoort tot: Elektrische machines en aandrijvingen
                          Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                          Code:3280100003
                          Academiejaar:2012-2013
                          Lector(en)Bart Vanbrabant

                           

                          KORTE OMSCHRIJVING

                          In dit vak wordt de theorie van de elektrische machines alsook van de elektrische aandrijvingen in de praktijk gebracht.
                          We bestuderen de  verschillende AC- en DC motoren en besteden bijzondere aandacht aan de specifieke belastingscurves en nominale gegevens.
                          Wat de transformatoren betreft behandelen we zowel enkel- als driefasige schakelingen.
                          Voor de elektrische aandrijvingen verwerf je inzicht in de schakelingen die toegepast worden in de motorcontrole, waarbij de kenmerkende parameters onder de loep worden genomen.
                          Verder raak je in dit labo vertrouwd met het gebruik van manuals en databoeken.


                          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                          Algemene competenties

                           Algemene beroepsgerichte competenties
                            Beroepsspecifieke competenties

                             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                             • De student is in staat om diverse types elektrische machines af te stellen, op te starten en in dienst te nemen.
                             • De student kent de werking van diverse types elektrische motoren en transformatoren.
                             • De student kan omgaan met elektronische motorsturingen (DC en AC).
                             • De student is in staat om verschillende types sturingen te herkennen.
                             • De student is in staat om de s amenstellende delen van een motor(sturing) te onderscheiden en te bemeten.
                             • De student kan de  meetresultaten interpreteren.
                             • De student is in staat om de m ogelijkheden en de beperkingen van de diverse sturingen na te gaan.
                             • De student is in staat om installaties/machines, of delen ervan, na onderhoudsactiviteiten af te regelen, te testen, op te starten en in dienst te nemen.
                             • De student is in staat om een eenvoudig produktie- en/of kringproces te automatiseren.
                             • De student is in staat om door gebruik te maken van de huidige stand van de techniek een veelvoud aan data en parameters te verzamelen, te visualiseren, te bewaken en te bewaren, met de bedoeling ze bruikbaar te maken voor de proceseigenaars/procestechnologen.
                             • De student is in staat om plans en schema’s te lezen en te begrijpen.

                             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                             Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Elektriciteit ENE

                             Andere begincompetenties
                             • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                             LEERINHOUDEN
                             • Kortsluit-, nullast-en belastingsproef op transformatoren.
                             • Klokgetal op driefasige transformatoren.
                             • Aanloop- en belastingskarakteristieken van gelijk- en wisselstroommachines en generatoren.
                             • Metingen aan gelijkstroomaandrijvingen:
                              • Instellingen
                              • Vermogenkring en stuursysteem
                              • Motorgrootheden
                              • Respontie op snelheidssprongen
                              • Overgang van motor- op generatorwerking met en zonder draaizinomkering
                              • Metingen zonder kringstroom en met kringstroom.
                             • Metingen aan digitale frequentieomvormer
                              • Sturing asynchrone motoren d.m.v. frequentieomvormer .
                              • Mogelijkheden tot snelheidssturing van een asynchrone motor.
                              • Frequentieverlaging met constante flux.
                              • Frequentieverhoging met veldverzwakking.
                              • Opbouw van een frequentieomvormer – soorten.
                              • Invertor met constante spanningstussenkring, met IGBT’s en PBM.
                              • Stuur- en regelkring.
                              • Scalaire regeling.
                              • Voornaamste parameters.
                             • Elektrische positiesystemen : definities en principes van servomechanismen.
                             • Proefnemingen met industriële frequentieomvormer en servo-aandrijving/rem.
                             • Metingen aan servo-aandrijvingen:
                              • Instelling positionering.
                              • metingen aan terugkoppeling.

                             STUDIEMATERIAAL
                             • Bundels laboproeven.
                             • Handleidingen van de meettoestellen in het labo en op het digitaal leerplatform Blackboard.
                             • Elektrische machines,  Bart Vanbrabant
                             • Labo aandrijftechnieken, Eric De Pauw, Bart Vanbrabant
                             • Handboeken "elektronische vermogencontrole" volume 1 en 2.

                             WERKVORMEN
                             Soort werkvorm    
                             hoor- en werkcolleges:

                              35

                             %
                             practicum en oefeningen:

                               

                             %

                             vormen van groepsleren:

                               

                             %
                             Verdere toelichting:

                             EVALUATIE

                             Eerste examenperiode
                             CategorieWeging van categorieën
                             eindevaluatie30%
                             permanente evaluatie70%

                             ·         Permanente evaluatie tijdens de Labosessies (70%) bestaande uit:

                             o    evaluatie van de voorbereidingen

                             o    evaluatie van de laboverslagen

                             o    aandacht/respecteren van afspraken

                             o    evaluatie van de communicatie tussen lector en andere groepsleden

                             o    initiatief nemen in de groep

                             ·         Eindevaluatie in examenperiode: praktische opdracht en mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (30%)


                             tijd voor examinering
                             uren

                             2 

                             Tweede examenperiode
                             CategorieWeging van categorieën
                             eindevaluatie30%
                             permanente evaluatie70%

                             • Permanente evaluatie tijdens de Labosessies (70%): behaalde punten uit eerste examenperiode blijven behouden
                             • Eindevaluatie in examenperiode: praktische opdracht en mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (30%)
                              
                             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
                             Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Energieproductie 1
                               
                             O.O. heeft componenten:Ja
                             O.O. bestaat uit componenten:Klassieke Energieproductie
                             Koeltechnieken en warmtepompen
                             Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                             Code:3280100007
                             Academiejaar:2012-2013
                             Type:kern
                             Niveau:inleidend,uitdiepend
                             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2-3,
                             Contacturen:72
                             Aantal studiepunten:8
                             Totaal studietijd:208
                             Examencontract:mogelijk
                             Deliberatie:mogelijk
                             Vrijstelling:mogelijk
                             Onderwijstaal:
                             Lector(en)Frank Bekx
                             Jan Casteels

                              


                             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                             Algemene competenties

                              Algemene beroepsgerichte competenties
                               Beroepsspecifieke competenties

                                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                • zie fiche Klassieke Energieproductie
                                • Koeltechnieken en warmtepompen

                                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Technologie Energie

                                Andere begincompetenties

                                WEGING

                                ComponentenWeging
                                Klassieke Energieproductie60%
                                Koeltechnieken en warmtepompen40%

                                • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
                                • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...                                 
                                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
                                Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Klassieke Energieproductie
                                  
                                Component behoort tot: Energieproductie 1
                                Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                Code:3280100007
                                Academiejaar:2012-2013
                                Lector(en)Frank Bekx
                                Jan Casteels

                                 

                                KORTE OMSCHRIJVING

                                In het eerste deel van het vak Energieproductie spitsen we ons volledig toe op de opwekking van elektrische energie op “klassieke wijze”. Hierbij wordt ook uitgebreid ingegaan op de belangrijke rol, die ketels en boilers innemen in dit geheel.

                                De ‘alternatieve’ of duurzame productiewijzen worden in ‘Energieproductie  deel 2’ onder de loep genomen.


                                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                Algemene competenties

                                 Algemene beroepsgerichte competenties
                                  Beroepsspecifieke competenties

                                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                   • De student beheerst de algemene begrippen uit de klassiek elektriciteitsproductie
                                   • De student kent de verschillende onderdelen, die deel uitmaken van een centrale elektriciteitsproductie
                                   • De student kent de verschilende thermodynamische cycli, die gebruikt worden bij de opwekking van elektriciteit op een “klassieke wijze”.

                                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                   Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Technologie Energie

                                   Andere begincompetenties
                                   • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                   LEERINHOUDEN
                                   • Algemene beschouwingen m. b. t. warmteproductie
                                    • Historiek en kader
                                    • Theorie
                                    • Uitgewerkt voorbeeld
                                   • Ketels en boilers
                                    • Inleiding
                                    • Theorie
                                    • Toepassingen
                                   • Warmtekrachtkoppeling
                                    • Inleiding
                                    • Theorie
                                    • Toepassingen
                                   • Investeringsanalyse a. d. h. v. een voorbeeld
                                   •   Algemene beschouwingen m. b. t. centrale elektriciteitsproductie
                                    • Historiek en kader
                                    • Theorie
                                   • Productie van elektriciteit
                                    • Inleiding
                                    • Theorie
                                    • Brandstofcentrales
                                   • Kernenergie
                                    • Algemene inleiding
                                    • Splijtingsreactoren
                                    • Kernongevallen
                                    • Blik op de toekomst

                                   STUDIEMATERIAAL
                                   • Warmteproductie,  Steven Van Roey en Marie Bertrand o. l. v. Leo Broekaert
                                   • Centrale elektriciteitsproductie,  Steven Van Roey en Thomas-Louis de Schietere de Lophem o. l. v. Leo Broekaert
                                   • Kernenergie en decentrale elektriciteitsproductie,  Philippe Wellens, Quentin Vaquette, Tim Zaman en Joris Van Roost o. l. v. Leo Broekaert

                                   WERKVORMEN
                                   Soort werkvorm    
                                   hoor- en werkcolleges:

                                    38

                                   %
                                   practicum en oefeningen:

                                     

                                   %

                                   vormen van groepsleren:

                                     

                                   %
                                   Verdere toelichting:
                                   • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
                                   • Zelfstandig werk
                                   • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module

                                    


                                   EVALUATIE

                                   Eerste examenperiode
                                   CategorieWeging van categorieën
                                   Schriftelijke evaluatie100%

                                   • Schriftelijk examen met inzichtsvragen (eerste deel - 1,5u)
                                   • Open boek examen voor de toepassingen op PC (Excel) (tweede deel - 1,5u)

                                   tijd voor examinering
                                   uren

                                   3 

                                   Tweede examenperiode
                                   CategorieWeging van categorieën
                                   Schriftelijke evaluatie100%

                                   • Schriftelijk examen met inzichtsvragen en toepassingen.
                                    
                                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
                                   Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Koeltechnieken en warmtepompen
                                     
                                   Component behoort tot: Energieproductie 1
                                   Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                   Code:3280100007
                                   Academiejaar:2012-2013
                                   Lector(en)Frank Bekx
                                   Jan Casteels

                                    

                                   KORTE OMSCHRIJVING
                                   Om uw interesse in het vakgebied van koelinstallaties en warmtepompen op te wekken, wordt u door mij uitgenodigd om op interactieve wijze deel te nemen aan mijn cursus koeltechnieken/warmtepompen.
                                   • U beleeft deze cursus discussiërend, redenerend over de werking van de koelkring en doorgrond de fysische verschijnselen o.a. door het maken van oefeningen in het logph-diagram.
                                   • Als technieker bent u door deze basiskennis in staat de werkingsvoorwaarden en de werking van koelinstallaties en warmtepompen te begrijpen.
                                   • Door bestuderen van de mogelijke hoofd- en nevencomponenten van koelkringen en warmtepompen begrijpt u onder welke werkingsomstandigheden deze installaties functioneren, en verwerft u inzicht in de energiebalans van deze installaties.
                                   • Je leert voor deze installaties het warmte-uitwisselingsvermogen berekenen, wat u in staat stelt klanteisen voor deze installaties te begrijpen, te interpreteren en te verwerken.
                                   • Door de verworven kennis zal je kunnen voldoen aan globaal milieubewustzijn, Europese richtlijnen en nationale wetgeving en wordt uw aandacht ook gefocust op het energievriendelijk aspect en ontwerpvoorwaarden van koelinstallaties en warmtepompen.

                                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                   Algemene competenties

                                    Algemene beroepsgerichte competenties
                                     Beroepsspecifieke competenties

                                      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                      • Student kan meest gangbare koeltechnische toepassingen/processen omschrijven en compressiekoeling en absorbtiekoeling opdelen in hun deelprocessen.
                                      • Student kan verschillende koelsystemen en warmtepompprincipes onderscheiden en het schema van deze compressiekoelkringen voorstellen in logph-diagrammen.
                                      • Student kan op basis van dit logph-diagram energiebewust redeneren over alle warmtepompsystemen.
                                      • Student kent de werking van alle koeltechnische hoofd- en nevencomponenten.
                                      • Student kan de efficiëntie (COP, SPF, PER & SEER) van het koelproces beoordelen ifv. de werkingscondities.
                                      • Student kent alle fysische grootheden in een koelkring.
                                      • Student kent verband tussen damptabellen en druk-enthalpiediagram.
                                      • Student kent (STEK)-symbolen toegepast in koeltechnische schema's.
                                      • Student kan op basis van koudemiddeleigenschappen het beste koudemiddel selecteren voor elke koeltoepassing.
                                      • Student is in staat de vereenvoudigde schema’s te tekenen van de besproken koelkringen en warmtepompen en voor alle punten van die schema’s relaties te leggen naar bijhorend logph-diagram.
                                      • Student kan koelmiddelen relateren aan het Montreal protocol en de in België en Europa geldende richtlijnen, heeft kennis betreffende wet-geving mbt koelsystemen en koudemiddelen, en is op de hoogte van transportmogelijkheden en veiligheidsvoorschriften van koudemiddelen.
                                      • Student is op de hoogte van de verschillende soorten, hun werkingsvoorwaarden, hun opstellingsvoorwaarden, hun selectievoorwaarden en hun onderhoud.

                                      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                      Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Technologie Energie

                                      Andere begincompetenties
                                      • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement
                                      • Ingeschreven zijn voor het o.o. warmteleer en thermodynamica en klassieke energieproductie of vrijgesteld zijn voor het o.o. warmteleer en thermodynamica en klassieke energieproductie .

                                      LEERINHOUDEN
                                      • Soorten koelkringen en warmtepompen (naam, hydraulische schema's, werkingsomschrijving).
                                      • Toepassing druk-enthalpie diagram op de koelkring. 
                                      • Fysische grootheden in een koelkring. 
                                      • Verband tussen damptabellen en druk-enthalpiediagram. 
                                      • Symbolen toegepast in koeltechnische schema's. 
                                      • Schematekenen eenvoudige koelkringen en warmtepompen (hoofd- en nevencomponenten) en relaties leggen naar bijhorend logph-diagram. 
                                      • Soorten koudemiddelen in relatie tot het Montreal protocol en de in België en Europa geldende richtlijnen en transportmogelijkheden, op-slag, veiligheidsvoorschriften koudemiddelen en koudemiddelwetgeving. 
                                      • Selectie van beste koudemiddel voor elke koel- of warmtepomptoepassing op basis van koudemiddeleigenschappen en C.O.P. 
                                      • Toegepaste hoofdcomponenten in koelinstallaties en warmtepompen: verschillende soorten, werkingsvoorwaarden, opstellingsvoorwaar-den, selectievoorwaarden en onderhoudsvoorschriften.

                                      STUDIEMATERIAAL
                                      • Cursus van Prof. Ir. Leo Broekaert UGent ‘Energie 1 – Deel 1: Warmtepompen’. 
                                      • Leervraaggesprekken in groepsverband. 
                                      • LCD– en overheadprojectie van cursus en documentatiemateriaal.
                                      • Op Blackboard ter beschikking gesteld documentatiemateriaal (o.a. tijdens de lessen besproken zaken).
                                      • Bordschema’s bij systeemanalyse en –bespreking.

                                      WERKVORMEN
                                      Soort werkvorm    
                                      hoor- en werkcolleges:

                                       36

                                      %
                                      practicum en oefeningen:

                                        

                                      %

                                      vormen van groepsleren:

                                        

                                      %
                                      Verdere toelichting:
                                      • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
                                      • Zelfstandig werk en opdrachten 
                                      • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module

                                      EVALUATIE

                                      Eerste examenperiode
                                      CategorieWeging van categorieën
                                      eindevaluatie70%
                                      permanente evaluatie30%

                                      • Schriftelijk examen met theoretische vragen, oefeningen en meerkeuzevragen .
                                      • Permanente evaluatie: beoordeling tijdens de hoorcolleges op basis van opdrachten

                                      tijd voor examinering
                                      uren

                                      3 

                                      Tweede examenperiode
                                      CategorieWeging van categorieën
                                      eindevaluatie100%

                                      Schriftelijk examen met theoretische vragen, oefeningen en meerkeuzevragen .
                                       
                                      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
                                      Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Mechanica
                                        
                                      O.O. heeft componenten:Ja
                                      O.O. bestaat uit componenten:Pompen, ventilatoren en compressoren
                                      Mechanische aandrijvingen
                                      Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                      Code:3280100011
                                      Academiejaar:2012-2013
                                      Type:kern,
                                      Niveau:inleidend
                                      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
                                      Contacturen:72
                                      Aantal studiepunten:7
                                      Totaal studietijd:182
                                      Examencontract:mogelijk
                                      Deliberatie:mogelijk
                                      Vrijstelling:mogelijk
                                      Onderwijstaal:
                                      Lector(en)Peter Verhulst

                                       


                                      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                      Algemene competenties

                                       Algemene beroepsgerichte competenties
                                        Beroepsspecifieke competenties

                                         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                         • zie fiche Pompen, ventilatoren en compressoren
                                         • zie fiche Mechanische Aandrijvingen

                                         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                         geen

                                         Andere begincompetenties

                                         WEGING

                                         ComponentenWeging
                                         Pompen, ventilatoren en compressoren40%
                                         Mechanische aandrijvingen60%

                                         • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
                                         • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...                                          
                                         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/10/2012
                                         Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Pompen, ventilatoren en compressoren
                                           
                                         Component behoort tot: Mechanica
                                         Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                         Code:3280100011
                                         Academiejaar:2012-2013
                                         Lector(en)Peter Verhulst

                                          

                                         KORTE OMSCHRIJVING

                                         In dit vak gaan we het gedrag van gassen en vloeistoffen, zowel stilstaand als in beweging (leidingen) bestuderen. Een goed begrip van de wet van Bernouilli en de oorzaak van leidingverliezen is hierbij essentieel.

                                         Hierna worden het gebruik en de constructie van de verschillende stromingsmachines (pompen, ventilatoren en compressoren) die vandaag binnen de industrie worden gebruikt, nader bestudeerd, waarbij de nadruk op het energetisch gedrag ligt.

                                         We bekijken de werkingsprincipes van de belangrijkste types pompen, compressoren en HVAC ventilatoren en leren het juiste type te selecteren aan de hand van hun karakteristieken en de optredende  leidingweerstanden.


                                         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                         Algemene competenties

                                          Algemene beroepsgerichte competenties
                                           Beroepsspecifieke competenties
                                           • EN03 Zelfstandig ontwerpen en uitwerken (opstellen van plannen, schema’s, technische specificaties en lastenboeken) van een concept op een multidisciplinaire manier met betrekking tot een eenvoudig energetisch probleem.
                                           • EN04 Installeren van multidisciplinaire projectoplossingen rekening houdende met de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. Opstarten van deze installaties conform de opstart- en exploitatievoorwaarden.
                                           • EN05 Installaties exploiteren en onderhouden om een optimaal energiegebruik van deze installaties te garanderen.
                                           • EN06 Op basis van een analyse van waarnemingen, uitgevoerde metingen en verzamelde data, innoverende en/of creatieve verbeteringsvoorstellen formuleren in functie van de huidige stand van de techniek om het energiegebruik van bestaande installaties te optimaliseren.

                                           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                           • De student is in staat om het drukverloop en het gedrag van drijvende lichamen in een stilstaand fluïdum te evalueren.
                                           • De student is in staat om de verschillende compressor-, pomp en  ventilatortypes te onderscheiden naar werking en toepassing.
                                           • De student kan een installatie dimensioneren (leidingdiameter, keuze pomp- en ventilatorkarakteristiek).
                                           • De student kent de specifieke hydraulische aandrijfsystemen en is in staat hun werking en opbouw kritisch te onderzoeken.
                                           • De student kent de verschillende soorten compressoren,pompen en ventilatoren en de invloed van hun regelingen op de energiebalans.

                                           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                           geen

                                           Andere begincompetenties
                                           • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                           LEERINHOUDEN
                                           • Eigenschappen van vloeistoffen en gassen.
                                           • Stromingsmechanica en leidingskarakteristieken
                                           • De verschillende pomptypes, hun toepassingen en karakteristieken
                                           • NPSH, cavitatie bij pompen.
                                           • Werkingspunt, selectie en schakelen van stromingsmachines, flow sharing en flow matching.
                                           • Verdringerpompen en hydraulische systemen. 
                                           • Ontwerp en types compressoren
                                           • Regeling van compressoren
                                           • Bespreking van ventilatortypes, voor- en nadelen

                                           STUDIEMATERIAAL
                                           • Pompen, compressoren en ventilatoren, Peter Verhulst
                                           • De powerpoint presentaties en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.
                                           • Oefening-oplossingen, die in digitale vorm worden aangeboden aan de student.

                                           WERKVORMEN
                                           Soort werkvorm    
                                           hoor- en werkcolleges:

                                            41

                                           %
                                           practicum en oefeningen:

                                             

                                           %

                                           vormen van groepsleren:

                                             

                                           %
                                           Verdere toelichting:
                                           • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
                                           • Zelfstandig werk
                                           • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module

                                           EVALUATIE

                                           Eerste examenperiode
                                           CategorieWeging van categorieën
                                           Schriftelijke evaluatie100%

                                           • Schriftelijk examen met theorievragen en oefeningen.

                                           tijd voor examinering
                                           uren

                                           3 

                                           Tweede examenperiode
                                           CategorieWeging van categorieën
                                           Schriftelijke evaluatie100%

                                           • Schriftelijk examen met theorievragen en oefeningen.
                                            
                                           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/10/2012
                                           Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Mechanische aandrijvingen
                                             
                                           Component behoort tot: Mechanica
                                           Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                           Code:3280100011
                                           Academiejaar:2012-2013
                                           Lector(en)Peter Verhulst

                                            

                                           KORTE OMSCHRIJVING

                                           De basisprincipes van krachten en hoe deze ontbonden dienen te worden, behoren tot de basiskennis van dit vak. Als technicus in een bedrijf is het van onschatbare waarde om de oorzaak te kennen waarom materialen/ machines op een bepaalde manier dienen geankerd/ belast te worden. Zwaartekracht, potentiële en kinetische energie zijn hierin voor de energiemanager belangrijke termen. Indien het evenwicht van systemen uitwendig niet gegarandeerd is, kunnen er ernstige veiligheidsproblemen ontstaan. Met dit gegeven gaan we stapsgewijs eenvoudige mechanische constructies analyseren door de nadruk te leggen op oefeningen.

                                            

                                           Daarnaast willen we de studenten voornamelijk leren om technische handleidingen correct te verwerken/gebruiken met betrekking tot mechanische aandrijvingen en overbrengingen. Vanuit bedrijfsspecificaties en tabellen kunnen dan correcte selecties van onderdelen gemaakt worden zodat met het juiste onderdeel gewerkt wordt. Mechanisch vermogen en vermogenregelingen komen hierin aan bod. Als energiemanager leren we hoe mechanisch vermogen wordt omgezet en overgebracht op andere al dan niet bewegende delen.

                                           Aan de hand van praktijkvoorbeelden leren we ook hoe een typisch mechanisch plan gelezen en geïnterpreteerd dient te worden.


                                           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                           Algemene competenties

                                            Algemene beroepsgerichte competenties
                                             Beroepsspecifieke competenties

                                              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                              • De student is in staat mechanische constructies statisch en dynamisch vrij te maken en de hieruit voortvloeiende vergelijkingen opstellen en oplossen.
                                              • De student kan effecten van veerkrachten en wrijving op een installatie berekenen.
                                              • De student verwerft inzicht in de energiebalans bij bewegingen (lineair en roterend), waarbij inzicht in de begrippen arbeid, potentiële en kinetische energie van hoofdbelang zijn.
                                              • De student is in staat werktuigonderdelen te beoordelen met betrekking tot de verschillende belastingsvormen (trek, druk, buiging en  wringing).
                                              • De student kan aan de hand van belastingssituaties een as dimensioneren en een verantwoorde keuze maken tussen verschillende types askoppelingen.
                                              • De student kan een keuze maken uit bestaande mechanische overbrengingen (directe en indirecte) vanuit bestaande bedrijfsgegevens en deze toepassen in een concrete situatie.

                                              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                              geen

                                              Andere begincompetenties
                                              • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                              LEERINHOUDEN
                                              • Krachten, krachtvectoren en puntmassa's
                                              • Krachtenstelsels, momenten, zwaartepunt en lichamen
                                              • Bijzondere krachten : veren en wrijving
                                              • Arbeid, energie en vermogen
                                              • Roterende beweging
                                              • Inwendige krachten  en de wet van Hooke
                                              • Inwendige spanningen (trek, wringing en buiging)
                                              • Draag- en overbrengingsassen
                                              • Askoppelingen
                                              • Overbrengingen: riemen, kettingen en tandwielen.

                                              STUDIEMATERIAAL
                                              • Mechanische aandrijvingen, Peter Verhulst
                                              • De powerpoint presentaties en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.
                                              • Oefening-oplossingen, die in digitale vorm worden aangeboden aan de student.

                                              WERKVORMEN
                                              Soort werkvorm    
                                              hoor- en werkcolleges:

                                               44

                                              %
                                              practicum en oefeningen:

                                                

                                              %

                                              vormen van groepsleren:

                                                

                                              %
                                              Verdere toelichting:
                                              • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
                                              • Zelfstandig werk
                                              • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module

                                              EVALUATIE

                                              Eerste examenperiode
                                              CategorieWeging van categorieën
                                              Schriftelijke evaluatie100%

                                              • Schriftelijk examen bestaande uit theorie en oefeningen. Bij oefeningen wordt eveneens de opgebouwde redenering beoordeeld.

                                              tijd voor examinering
                                              uren

                                              3 

                                              Tweede examenperiode
                                              CategorieWeging van categorieën
                                              Schriftelijke evaluatie100%

                                              • Schriftelijk examen bestaande uit theorie en oefeningen. Bij oefeningen wordt eveneens de opgebouwde redenering beoordeeld.
                                               
                                              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/10/2012
                                              Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Onderzoek en communicatie
                                                
                                              O.O. heeft componenten:Ja
                                              O.O. bestaat uit componenten:Toegepaste wiskunde
                                              Excel en statistiek
                                              Technisch Engels
                                              Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                              Code:3280100020
                                              Academiejaar:2012-2013
                                              Type:kern
                                              Niveau:uitdiepend,inleidend
                                              Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2,
                                              Contacturen:90
                                              Aantal studiepunten:9
                                              Totaal studietijd:234
                                              Examencontract:niet mogelijk
                                              Deliberatie:mogelijk
                                              Vrijstelling:mogelijk
                                              Onderwijstaal:
                                              Lector(en)Rudi Geubels
                                              Filip Van de Peer
                                              Katelijn De Naeyer

                                               


                                              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                              Algemene competenties

                                               Algemene beroepsgerichte competenties
                                                Beroepsspecifieke competenties

                                                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                                 • zie fiche Toegepaste Wiskunde
                                                 • zie fiche Excel en statistiek
                                                 • zie fiche Technisch Engels

                                                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                                 geen

                                                 Andere begincompetenties

                                                 WEGING

                                                 ComponentenWeging
                                                 Toegepaste wiskunde33%
                                                 Excel en statistiek34%
                                                 Technisch Engels33%

                                                 • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
                                                 • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...


                                                  
                                                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
                                                 Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Toegepaste wiskunde
                                                   
                                                 Component behoort tot: Onderzoek en communicatie
                                                 Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                                 Code:3280100020
                                                 Academiejaar:2012-2013
                                                 Lector(en)Rudi Geubels
                                                 Filip Van de Peer
                                                 Katelijn De Naeyer

                                                  

                                                 KORTE OMSCHRIJVING

                                                 Wiskunde wordt in onze opleiding Energiemanagement als een ondersteunend vak gezien. Dit wil zeggen: geen wiskunde om de wiskunde, maar alleen ter ondersteuning van de energetisch/technisch gerichte vakken, die noodzakelijkerwijs soms wiskunde nodig hebben. De thema's die in dit vak behandeld worden, zijn dan ook enkel thema's die in één van de volgende drie jaren noodzakelijk zijn.


                                                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                                 Algemene competenties

                                                  Algemene beroepsgerichte competenties
                                                   Beroepsspecifieke competenties

                                                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                                    • De student is in staat om basiswiskunde vlot te kunnen gebruiken in de andere opleidingsonderdelen.
                                                    • De student kan de relatie tussen wiskunde en techniek herkennen.
                                                    • Het analytisch vermogen van de student vergroten, ten voordele van het oplossen van vakspecifieke technische problemen.

                                                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                                    geen

                                                    Andere begincompetenties
                                                    • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                                    LEERINHOUDEN
                                                    • Intensieve herhaling algemene algebra
                                                    • Goniometrie
                                                    • Exponentiële en Logaritmische functies
                                                    • Complex rekenen
                                                    • Afgeleiden
                                                    • Integralen (basis)

                                                    STUDIEMATERIAAL
                                                    • Toegepaste Wiskunde, Rudi Geubels & Filip Van de Peer
                                                    • Formularia die aan de student bij het begin van een hoofdstuk worden aangeboden.
                                                    • De powerpoint presentaties en oefeningopdrachten over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.
                                                    • Oefening-oplossingen, die in digitale vorm worden aangeboden aan de student.
                                                    • Noodzakelijk: wetenschappelijk rekenmachine.


                                                    WERKVORMEN
                                                    Soort werkvorm    
                                                    hoor- en werkcolleges:

                                                     39

                                                    %
                                                    practicum en oefeningen:

                                                      

                                                    %

                                                    vormen van groepsleren:

                                                      

                                                    %
                                                    Verdere toelichting:
                                                    • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
                                                    • Zelfstandig werk
                                                    • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module

                                                    EVALUATIE

                                                    Eerste examenperiode
                                                    CategorieWeging van categorieën
                                                    Schriftelijke evaluatie100%

                                                    • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen

                                                    tijd voor examinering
                                                    uren

                                                    3 

                                                    Tweede examenperiode
                                                    CategorieWeging van categorieën
                                                    Schriftelijke evaluatie100%

                                                    • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen
                                                     
                                                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
                                                    Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Excel en statistiek
                                                      
                                                    Component behoort tot: Onderzoek en communicatie
                                                    Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                                    Code:3280100020
                                                    Academiejaar:2012-2013
                                                    Lector(en)Rudi Geubels
                                                    Filip Van de Peer
                                                    Katelijn De Naeyer

                                                     

                                                    KORTE OMSCHRIJVING

                                                    De energiemanager dient in staat te zijn om uit een veelheid van meetresultaten de juiste conclusies te extraheren. Aan de hand van boeiend cijfermateriaal leer je goede tabellen en grafieken opstellen binnen Excel. Je komt te weten dat er verschillende soorten gemiddelden bestaan, ervaart wat nu juist 'spreiding' is en leert ook na te gaan of er een verband is tussen 2 gegevens. Je leert hoe je op een gefundeerde wijze uitspraken kunt doen over de 'kwaliteit' van je gegevens, wanneer je machine gaat uitvallen, enz. Je leert op een praktische wijze het nut van statistiek.


                                                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                                    Algemene competenties

                                                     Algemene beroepsgerichte competenties
                                                      Beroepsspecifieke competenties
                                                      • EN01 Meewerken aan het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van een conceptuele analyse met betrekking tot een afgebakend complex energieproject.
                                                      • EN02 Op basis van de uitgevoerde conceptuele analyses, een gefundeerde en verantwoorde keuze maken rekening houdende met de gebruikerseisen, bedrijfsobjectieven en realiseerbaarheid.
                                                      • EN06 Op basis van een analyse van waarnemingen, uitgevoerde metingen en verzamelde data, innoverende en/of creatieve verbeteringsvoorstellen formuleren in functie van de huidige stand van de techniek om het energiegebruik van bestaande installaties te optimaliseren.
                                                      • EN07 Zelfstandig een integraal energieplan opstellen op basis van onderzoeksresultaten. Dit omvat het uitwerken van een strategie en de vertaling in een actieplan en het evalueren van de impact en de concrete uitvoering ervan.

                                                      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                                      • De student kan het praktisch gebruik van wiskundige statistische modellen in de industrie toepassen in Excel.

                                                      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                                      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                                      geen

                                                      Andere begincompetenties
                                                      • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                                      LEERINHOUDEN
                                                      • Inleiding in de statistiek (mediaan, modus, gemiddelde, regressie en correlatie).
                                                      • Inleiding tot SPC, Gauss-model, Capability, betrouwbaarheidsinterval.
                                                      • De normale verdeling, de Weibull verdeling en het werken met waarschijnlijkheidsformulieren
                                                      • Dit alles steeds toegepast in Excel, met concrete opdrachten en voorbeelden

                                                       


                                                      STUDIEMATERIAAL
                                                      • Cursus Statistiek en Excel, R. Geubels
                                                      • Aanbevolen: wetenschappelijk rekenmachine

                                                      WERKVORMEN
                                                      Soort werkvorm    
                                                      hoor- en werkcolleges:

                                                       25

                                                      %
                                                      practicum en oefeningen:

                                                        25

                                                      %

                                                      vormen van groepsleren:

                                                        

                                                      %
                                                      Verdere toelichting:
                                                      • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
                                                      • Labo
                                                      • Zelfstandig werk
                                                      • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module

                                                      EVALUATIE

                                                      Eerste examenperiode
                                                      CategorieWeging van categorieën
                                                      Schriftelijke evaluatie100%

                                                      • Deel 1: schriftelijk examen met theoretische vragen en oefeningen
                                                      • Deel 2: examen op PC .

                                                      tijd voor examinering
                                                      uren

                                                      4 

                                                      Tweede examenperiode
                                                      CategorieWeging van categorieën
                                                      Schriftelijke evaluatie100%

                                                      • Deel 1: schriftelijk examen met theoretische vragen en oefeningen
                                                      • Deel 2: examen op PC .
                                                       
                                                      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
                                                      Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Technisch Engels
                                                        
                                                      Component behoort tot: Onderzoek en communicatie
                                                      Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                                      Code:3280100020
                                                      Academiejaar:2012-2013
                                                      Lector(en)Rudi Geubels
                                                      Filip Van de Peer
                                                      Katelijn De Naeyer

                                                       

                                                      KORTE OMSCHRIJVING

                                                      De basisgrammatica wordt herhaald aan de hand van interactieve oefeningen. De nadruk ligt op het lezen, begrijpen en vertalen van technische teksten: populair-wetenschappelijke artikels, instructies en gespecialiseerde vakterminologie uit verschillende domeinen. Er wordt vaak in team gewerkt. De woordenschat wordt actief verwerkt en ingeoefend aan de hand van mondelinge presentaties en dialoogjes. Ter ondersteuning wordt in de lessen intensief gebruik gemaakt van audiovisuele middelen die de luistervaardigheid aanwakkeren.


                                                      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                                       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                                      Algemene competenties

                                                       Algemene beroepsgerichte competenties
                                                        Beroepsspecifieke competenties

                                                         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                                         • De student is in staat om technische teksten (Europees referentieniveau B2) te lezen, te begrijpen en te vertalen.
                                                         • De student kan de woordenschat en de basisgrammatica (Europees referentieniveau B1) actief gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk. 

                                                         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                                         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                                         geen

                                                         Andere begincompetenties
                                                         • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                                         LEERINHOUDEN
                                                         • Vocabulary: algemene en technische woordenschat met oefeningen.
                                                         • Technische teksten
                                                         • Grammar
                                                         • Listening: teksten rond het thema energie met bijhorende oefeningen
                                                         • Mondelinge presentaties en dialoogjes
                                                         • Audio & video

                                                         STUDIEMATERIAAL
                                                         • Technisch Engels, Katelijn De Naeyer

                                                         WERKVORMEN
                                                         Soort werkvorm    
                                                         hoor- en werkcolleges:

                                                          38

                                                         %
                                                         practicum en oefeningen:

                                                           

                                                         %

                                                         vormen van groepsleren:

                                                           

                                                         %
                                                         Verdere toelichting:
                                                         • Interactief hoorcollege in kleinere klasgroepen dan de standaard technische theorievakken.

                                                         EVALUATIE

                                                         Eerste examenperiode
                                                         CategorieWeging van categorieën
                                                         permanente evaluatie30%
                                                         Schriftelijke evaluatie70%

                                                         • Schriftelijk examen: het schriftelijk examen bestaat deels uit grammatica en woordenschat, deels uit het begrijpend lezen en/of vertalen van een technische tekst.
                                                         • Permanente evaluatie: beoordeling tijdens de hoorcolleges op basis van opdrachten (o.a. presentaties)

                                                         tijd voor examinering
                                                         uren

                                                         2 

                                                         Tweede examenperiode
                                                         CategorieWeging van categorieën
                                                         permanente evaluatie30%
                                                         Schriftelijke evaluatie70%

                                                         • Schriftelijk examen: het schriftelijk examen bestaat deels uit grammatica en woordenschat, deels uit het begrijpend lezen en/of vertalen van een technische tekst.
                                                         • Permanente evaluatie: behaalde punten tijdens de eerste examenperiode blijven behouden. 

                                                          
                                                         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
                                                         Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Technologie Energie
                                                           
                                                         O.O. heeft componenten:Ja
                                                         O.O. bestaat uit componenten:Technologie Energie
                                                         Marktexploratie
                                                         Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                                         Code:3280100017
                                                         Academiejaar:2012-2013
                                                         Type:kern,kernondersteunend
                                                         Niveau:uitdiepend,inleidend
                                                         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-3,
                                                         Contacturen:63
                                                         Aantal studiepunten:6
                                                         Totaal studietijd:156
                                                         Examencontract:niet mogelijk
                                                         Deliberatie:mogelijk
                                                         Vrijstelling:mogelijk
                                                         Onderwijstaal:
                                                         Lector(en)Jan Casteels
                                                         Olivier Vangrunderbeek
                                                         Frank Verelst

                                                          


                                                         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                                          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                                         Algemene competenties

                                                          Algemene beroepsgerichte competenties
                                                           Beroepsspecifieke competenties

                                                            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                                            • zie fiche Technologie Energie
                                                            • zie fiche Marktexploratie

                                                            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                                            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                                            Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Elektrische mach. &aandrijving

                                                            Andere begincompetenties

                                                            WEGING

                                                            ComponentenWeging
                                                            Technologie Energie80%
                                                            Marktexploratie20%

                                                            • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
                                                            • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...                                                             
                                                            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
                                                            Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Technologie Energie
                                                              
                                                            Component behoort tot: Technologie Energie
                                                            Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                                            Code:3280100017
                                                            Academiejaar:2012-2013
                                                            Lector(en)Jan Casteels
                                                            Olivier Vangrunderbeek
                                                            Frank Verelst

                                                             

                                                            KORTE OMSCHRIJVING

                                                            Technologie energie beslaat een brede waaier van onderwerpen uit de industriële productieomgeving, waarbij zowel elektriciteit als warmte wordt behandeld.

                                                            Wat het elektrisch gedeelte betreft wordt voornamelijk gekeken naar het automatiseren van een industrieel proces en welke componenten daarvoor gebruikt worden.

                                                            Wat warmtetechnologie betreft wordt onder andere de dimensionering van branders en ketels alsook een CV-systeem onder de loep genomen. Daarnaast wordt ook precestechnologie behandeld. Hierbij wordt dieper ingegaan op kleppen, sensoren, enz.


                                                            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                                             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                                            Algemene competenties

                                                             Algemene beroepsgerichte competenties
                                                              Beroepsspecifieke competenties

                                                               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                                               • Deel elektriciteit
                                                                • De student kan de verschillende types kabels herkennen, de nodige selectie maken en de benodigde kabeldoorsnede bepalen.
                                                                • De student is vertrouwd met de nodige technieken voor de opbouw van een industriële installatie.
                                                                • De student kan een industrieel elektrisch schema lezen en begrijpen.
                                                                • De student is vertrouwd met de selectie, het gebruik en de toepassing van schakel- en beveiligingsapparatuur bij elektrische motoren.
                                                                • De student is vertrouwd met de gevaren van elektriciteit op het menselijk lichaam.
                                                                • De student is vertrouwd met de uitwendige invloeden gespecificeerd in het AREI.
                                                                • De student heeft noties van de opbouw en gebruik van het AREI. 
                                                               • Deel brandertechnologie 
                                                                • De student kent het onderscheid, werking en de toepassing van de verschillende soorten branders en ketels. Hij kan de juiste ketel en brander selecteren.
                                                                • De student kan de verschillende soorten CV-regelingen verklaren.
                                                                • De student kan het  juiste warmte-afgiftesysteem selecteren en dimensioneren.
                                                                • De student kan voor zijn keuzes de impact op het energieverbruik inschatten

                                                               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                                               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                                               Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Elektrische mach. &aandrijving

                                                               Andere begincompetenties
                                                               • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
                                                               • Ingeschreven zijn voor het o.o. elektriciteit en elektrische machines of vrijgesteld zijn voor het o.o. elektriciteit en elektrische machines.

                                                               LEERINHOUDEN
                                                               • Deel technologie elektriciteit
                                                                • Installatietechniek: beveiliging van kringen, beveiliging tegen kortsluiting.
                                                                • Richtlijnen voor het opstellen van elektrische schema’s: codering van onderdelen, normalisatie van bewegingsrichtingen voor bedieningsorganen, schema’s en diagrammen gebruikt in de elektrotechniek en merktekens voor roterende machines.
                                                                • Elektromotoren: soorten industriële motoren, bouwvormen en normalisatie, motorkenplaatgegevens, isolatieklassen en soorten bedrijf en beveiliging van elektrische motoren.
                                                                • Schakelen van elektrische motoren: contactoren en schakelschema’s. 
                                                                • Stuur- en vermogenkringen.
                                                                • Bouw en ontwerp van elektrische schakelkasten.
                                                               • Deel ketels 
                                                                • Verbranding: het scheikundig proces 
                                                                • Ketels
                                                                • Branders
                                                                • Condensatietechniek 
                                                                • Warmte-afgiftesystemen 
                                                                • Regelingen 
                                                                • Hydraulische schema’s
                                                                  

                                                               STUDIEMATERIAAL
                                                               • Technologie Energie deel Brandertechnologie, Frank Verelst
                                                               • Technologie Energie deel Elektriciteit, Olivier Van Grunderbeek

                                                               WERKVORMEN
                                                               Soort werkvorm    
                                                               hoor- en werkcolleges:

                                                                38

                                                               %
                                                               practicum en oefeningen:

                                                                 

                                                               %

                                                               vormen van groepsleren:

                                                                 

                                                               %
                                                               Verdere toelichting:
                                                               • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
                                                               • Zelfstandig werk
                                                               • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module


                                                               EVALUATIE

                                                               Eerste examenperiode
                                                               CategorieWeging van categorieën
                                                               eindevaluatie100%

                                                               • Schriftelijk examen met theoretische vragen, inzichtsvragen, toepassingsvragen (o.a. herkennen van demomateriaal), oefeningen en meerkeuzevragen.

                                                               tijd voor examinering
                                                               uren

                                                               3 

                                                               Tweede examenperiode
                                                               CategorieWeging van categorieën
                                                               eindevaluatie100%

                                                               • Schriftelijk examen met theoretische vragen, inzichtsvragen, toepassingsvragen (o.a. herkennen van demomateriaal), oefeningen en meerkeuzevragen.
                                                                
                                                               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
                                                               Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Marktexploratie
                                                                 
                                                               Component behoort tot: Technologie Energie
                                                               Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                                               Code:3280100017
                                                               Academiejaar:2012-2013
                                                               Lector(en)Jan Casteels
                                                               Olivier Vangrunderbeek
                                                               Frank Verelst

                                                                

                                                               KORTE OMSCHRIJVING

                                                               Tijdens dit vak worden bedrijfs- en beursbezoeken gepland, voorafgegaan door een eenmalige inleiding op de campus. Dit vak werd immers bewust in het eerste jaar gepland, terwijl de energiekennis op dit moment nog relatief beperkt is. Het is de bedoeling de student kennis te laten maken met concrete, bestaande grote installaties, om hen meteen in aanraking te laten komen met de verschillende aspecten en de grootschaligheid van industriële activiteiten en het energiegebruik dat daarmee gepaard gaat.

                                                                

                                                               Het drukt de student meteen in een boeiende en uitdagende realiteit, maar bovenal zal door de verschillende lectoren in de theorielessen dankbaar verwezen worden naar de bezochte installaties.

                                                                

                                                               Beursbezoeken anderzijds dompelen de student onder in de state-of–the-art oplossingen die de industrie momenteel ter beschikking heeft en toont een beter beeld hoe de sector technologisch evolueert. Dankzij specifieke opdrachten kan de student een grote toegevoegde waarde halen uit deze beurs- en bedrijfsbezoeken.


                                                               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                                                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                                               Algemene competenties

                                                                Algemene beroepsgerichte competenties
                                                                 Beroepsspecifieke competenties
                                                                 • EN01 Meewerken aan het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van een conceptuele analyse met betrekking tot een afgebakend complex energieproject.
                                                                 • EN02 Op basis van de uitgevoerde conceptuele analyses, een gefundeerde en verantwoorde keuze maken rekening houdende met de gebruikerseisen, bedrijfsobjectieven en realiseerbaarheid.

                                                                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                                                 • De student maakt kennis met de energiemarkt ook al heeft hij nog geen uitgebreide kennis van de verschillende vormen van energieproductie of energieverbruik.
                                                                 • De student tracht van in den beginne van zijn opleiding een netwerk uit te werken.
                                                                 • De student schrijft in groepsverband of op zelfstandige basis verslagen van de door hem uitgevoerde bedrijfs- of beursbezoeken.

                                                                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                                                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                                                 Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Elektrische mach. &aandrijving

                                                                 Andere begincompetenties
                                                                 • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                                                 LEERINHOUDEN
                                                                 • Beursbezoeken
                                                                 • Bedrijfsbezoeken
                                                                 • Praktische invulling van het PWO-project EPI, een onderzoeksproject uitgevoerd door de Plantijn Hogeschool


                                                                 STUDIEMATERIAAL
                                                                 • Marktexploratie, Jan Casteels

                                                                 WERKVORMEN
                                                                 Soort werkvorm    
                                                                 hoor- en werkcolleges:

                                                                  19

                                                                 %
                                                                 practicum en oefeningen:

                                                                   48

                                                                 %

                                                                 vormen van groepsleren:

                                                                   

                                                                 %
                                                                 Verdere toelichting:
                                                                 • Tussentijdse hoorcolleges om uitleg te verschaffen of stand van zaken te evalueren.
                                                                 • Zelfstandig (groeps)werk door bezoeken aan bedrijven en beurzen en deelname aan het PWO-onderzoek.

                                                                 EVALUATIE

                                                                 Eerste examenperiode
                                                                 CategorieWeging van categorieën
                                                                 permanente evaluatie100%

                                                                 • Evaluatie en beoordeling van de opdrachten aan de hand van de ingeleverde rapporten.

                                                                  


                                                                 tijd voor examinering
                                                                 uren

                                                                 0 

                                                                 Tweede examenperiode
                                                                 • Er wordt geen tweede examenperiode ingericht.
                                                                  
                                                                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
                                                                 Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Warmte
                                                                   
                                                                 O.O. heeft componenten:Ja
                                                                 O.O. bestaat uit componenten:Warmteleer en thermodynamica
                                                                 Warmteverlies en koellast
                                                                 Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                                                 Code:3280100019
                                                                 Academiejaar:2012-2013
                                                                 Type:kern,
                                                                 Niveau:inleidend
                                                                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-3
                                                                 Contacturen:63
                                                                 Aantal studiepunten:7
                                                                 Totaal studietijd:182
                                                                 Examencontract:mogelijk
                                                                 Deliberatie:mogelijk
                                                                 Vrijstelling:mogelijk
                                                                 Onderwijstaal:
                                                                 Lector(en)Marc Lintermans

                                                                  


                                                                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                                                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                                                 Algemene competenties

                                                                  Algemene beroepsgerichte competenties
                                                                   Beroepsspecifieke competenties

                                                                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                                                    • zie fiche Warmteleer en Thermodynamica
                                                                    • zie fiche Warmteverlies en koellast

                                                                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                                                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                                                    geen

                                                                    Andere begincompetenties

                                                                    WEGING

                                                                    ComponentenWeging
                                                                    Warmteleer en thermodynamica45%
                                                                    Warmteverlies en koellast55%

                                                                    • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
                                                                    • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...


                                                                     
                                                                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
                                                                    Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Warmteleer en thermodynamica
                                                                      
                                                                    Component behoort tot: Warmte
                                                                    Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                                                    Code:3280100019
                                                                    Academiejaar:2012-2013
                                                                    Lector(en)Marc Lintermans

                                                                     

                                                                    KORTE OMSCHRIJVING

                                                                    In deze inleidende cursus warmteleer en thermodynamica worden de basisbegrippen bestudeerd: wat is warmte, hoe ontstaat warmte, hoe wordt warmte overgedragen. Deze kennis wordt verder verdiept in de thermodynamica. Aan het einde van deze cursus komen enkele veel toegepaste kringprocessen (vb. koelkringproces) aan bod. In de volgende modules wordt deze kennis in aanleunende vakken verder verdiept.


                                                                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                                                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                                                    Algemene competenties

                                                                     Algemene beroepsgerichte competenties
                                                                      Beroepsspecifieke competenties
                                                                      • EN01 Meewerken aan het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van een conceptuele analyse met betrekking tot een afgebakend complex energieproject.
                                                                      • EN02 Op basis van de uitgevoerde conceptuele analyses, een gefundeerde en verantwoorde keuze maken rekening houdende met de gebruikerseisen, bedrijfsobjectieven en realiseerbaarheid.
                                                                      • EN03 Zelfstandig ontwerpen en uitwerken (opstellen van plannen, schema’s, technische specificaties en lastenboeken) van een concept op een multidisciplinaire manier met betrekking tot een eenvoudig energetisch probleem.
                                                                      • EN04 Installeren van multidisciplinaire projectoplossingen rekening houdende met de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. Opstarten van deze installaties conform de opstart- en exploitatievoorwaarden.
                                                                      • EN06 Op basis van een analyse van waarnemingen, uitgevoerde metingen en verzamelde data, innoverende en/of creatieve verbeteringsvoorstellen formuleren in functie van de huidige stand van de techniek om het energiegebruik van bestaande installaties te optimaliseren.

                                                                      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                                                      • De student is in staat om de basis warmteleer en thermodynamica vlot te gebruiken in de andere opleidingsonderdelen.
                                                                      • De student is in staat om technische vraagstukken met betrekking tot warmteleer op te lossen.
                                                                      • De student is in staat om de courante thermodynamische cycli te begrijpen en op te stellen.

                                                                      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                                                      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                                                      geen

                                                                      Andere begincompetenties
                                                                      • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                                                      LEERINHOUDEN
                                                                      • Basisbegrippen en dimensies
                                                                      • Thermische expansie
                                                                      • Warmteoverdracht
                                                                      • Basisprincipes van warmtewisselaars
                                                                      • Faseveranderingen
                                                                      • Thermodynamica
                                                                      • Kringprocessen

                                                                      STUDIEMATERIAAL
                                                                      • Warmteleer en thermodynamica, Marc Lintermans

                                                                      WERKVORMEN
                                                                      Soort werkvorm    
                                                                      hoor- en werkcolleges:

                                                                       37

                                                                      %
                                                                      practicum en oefeningen:

                                                                        

                                                                      %

                                                                      vormen van groepsleren:

                                                                        

                                                                      %
                                                                      Verdere toelichting:
                                                                      • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
                                                                      • Zelfstandig werk
                                                                      • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 8ste lesweek in de betreffende module

                                                                      EVALUATIE

                                                                      Eerste examenperiode
                                                                      CategorieWeging van categorieën
                                                                      Schriftelijke evaluatie100%

                                                                      • Schriftelijk examen bestaande uit theorie en oefeningen. Bij oefeningen wordt eveneens de opgebouwde redenering beoordeeld.

                                                                      tijd voor examinering
                                                                      uren

                                                                      3 

                                                                      Tweede examenperiode
                                                                      CategorieWeging van categorieën
                                                                      Schriftelijke evaluatie100%

                                                                      • Schriftelijk examen bestaande uit theorie en oefeningen. Bij oefeningen wordt eveneens de opgebouwde redenering beoordeeld.
                                                                       
                                                                      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
                                                                      Energiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Warmteverlies en koellast
                                                                        
                                                                      Component behoort tot: Warmte
                                                                      Afstudeerrichting//Leertraject:Energiemanagement
                                                                      Code:3280100019
                                                                      Academiejaar:2012-2013
                                                                      Lector(en)Marc Lintermans

                                                                       

                                                                      KORTE OMSCHRIJVING

                                                                      In het eerste deel van deze cursus behandelen we het hygrothermisch gedrag van constructies. Aansluitend berekenen we de warmteverliezen van een lokaal of gebouw in de winter. Op basis van deze berekeningen leren studenten economisch verantwoorde verbeteringen aan te brengen aan deze lokalen of gebouwen om het energieverbruik in de hand te houden.

                                                                      In het tweede deel worden de basisbegrippen van een koellastberekening uitgelegd rekening houdende met de interne en externe warmtewinsten, thermisch accumulatievermogen en beschaduwingseffect. Op basis van deze begrippen en hun impact berekenen we de koellast van een lokaal of gebouw in de zomer.


                                                                      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                                                       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                                                      Algemene competenties

                                                                       Algemene beroepsgerichte competenties
                                                                        Beroepsspecifieke competenties

                                                                         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                                                         • De student is in staat het energieverbruik voor de verwarming of koeling van een gebouw te berekenen ter ondersteuning van een kosten-baten analyse.
                                                                         • De student kan het genormaliseerde warmteverlies bepalen van een gebouw.
                                                                         • De student kan het koellastvermogen bepalen van een gebouw.

                                                                         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                                                         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                                                         geen

                                                                         Andere begincompetenties
                                                                         • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                                                         LEERINHOUDEN
                                                                         • Analyse van het hygrothermisch gedrag van een gebouw.
                                                                         • Bepaling van de nodige ingrepen om te voldoen aan het opgelegde isolatieniveau.
                                                                         • Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie en ventilatie.
                                                                         • Warmteverliesberekening door transmissie en ventilatie van een woning.
                                                                         • Bepaling van het globale isolatiepeil van een gebouw.
                                                                         • Berekening van het energieverbruik voor verwarming.
                                                                         • Analyse van de interne en externe warmtewinstfactoren van een gebouw.
                                                                         • Koellastberekening van een gebouw.

                                                                         STUDIEMATERIAAL
                                                                         • Warmteverlies en koellast, Marc Lintermans 

                                                                         WERKVORMEN
                                                                         Soort werkvorm    
                                                                         hoor- en werkcolleges:

                                                                          39

                                                                         %
                                                                         practicum en oefeningen:

                                                                           

                                                                         %

                                                                         vormen van groepsleren:

                                                                           

                                                                         %
                                                                         Verdere toelichting:

                                                                         EVALUATIE

                                                                         Eerste examenperiode
                                                                         CategorieWeging van categorieën
                                                                         eindevaluatie70%
                                                                         opdrachten30%

                                                                         • 30% punten : warmteverlies- en koellastberekening
                                                                         • 70% punten : schriftelijk examen met open boek

                                                                         tijd voor examinering
                                                                         uren

                                                                         3 

                                                                         Tweede examenperiode
                                                                         CategorieWeging van categorieën
                                                                         eindevaluatie70%
                                                                         opdrachten30%

                                                                         • 30% punten : overname van de punten van de opdracht uit de eerste examenperiode
                                                                         • 70% punten : schriftelijk examen met open boek
                                                                          
                                                                         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012