ECTS-database Plantijn Hogeschool
Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2140300021PR en reputatiemanagement3
2140300022Interne communicatie3
2140300030Project15
2140400000Communicatie, de theorie3
2140400001Communicatiemanagement5
|__Geïntegreerde communicatie
|__Commerciële communicatie
|__Public relations en voorlichting
2140400008Media5
|__Medialeer
|__Media, de technieken
2140500027Communicatie en invloed4
|__Communicatiepsychologie
|__Communicatiesociologie
2140500029WS3 Communicatieplan5
2140500035WS1 Creatief ontwerp6
2140500100Communicatieonderzoek3
Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - PR en reputatiemanagement
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300021
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Dirk Hye

 

KORTE OMSCHRIJVING

Public Relations vertaalt zich meer dan ooit in het voeren van een strategisch reputatiebeleid. Bedrijven en organisaties die een modern PR-beleid willen voeren dienen goede contacten te onderhouden met alle stakeholders uit hun relatienetwerk. Het eerste deel van deze cursus buigt zich over de essentie van reputatiemanagement en hoe bedrijven of organisaties dit concreet kunnen invullen. Open communiceren met werknemers, de overheid, actiegroepen, potentiële werknemers, de pers, sponsors, aandeelhouders, enz. staat hierbij centraal. We kijken hoe bedrijven reputatiebevorderend communiceren en hoe ze dit best aanpakken. In het laatste deel van deze cursus bouwen we stap voor stap aan een complete communicatiecampagne en bestuderen we de diverse bouwstenen van een communicatieplan (probleem, doelstelling, doelgroep, boodschap, strategie, budget, media, enz.).

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
  Beroepsspecifieke competenties
  • CM52 #Communicatie plannen

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je kan het relatienetwerk van een organisatie analyseren
  • Je kan problemen, bedreigingen en kansen voor organisaties onderkennen
  • Je kan reputatiebevorderende acties ondernemen
  • Je kan pr-acties op touw zetten die inspelen op de actualiteit
  • Je weet hoe een communicatie-adviesbureau te selecteren
  • Je kent de voor- en nadelen van het inhuren van extern advies
  • Je weet welke netwerkorganisaties te benaderen
  • Je kan een campagneplan opstellen rond een specifieke probleemstelling

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

  Andere begincompetenties
  De studenten kennen de basisterminologie inzake Public Relations, voorlichting en bedrijfscommunicatie.
  LEERINHOUDEN
  • Deel 1: Identiteit, imago en reputatie
  • Deel 2: Reputatieversterkende PR-strategieën
  • Deel 3: Communicatiebeleid (incl. werking van communicatiediensten - en adviesbureaus)
  • Deel 4: Communicatieplanning
  • Kennis van de actualiteit

   


  STUDIEMATERIAAL
  • Powerpointslides dienen als basis voor de te kennen leerstof
  • Deel 4 is gebaseerd op een syllabus die handelt over communicatieplanning
  • Kranten, tijdschriften en nieuwswebsites

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
  Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Interne communicatie
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
  Code:2140300022
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,keuze
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 2,
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Dirk Hye

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  De belangstelling voor het verbeteren van de interne communicatie binnen een organisatie of bedrijf is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Public Relations start op de eerste plaats binnen het eigen bedrijf of organisatie. Tevreden medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs van elke organisatie. Het uitgangspunt van deze cursus is dat het motiveren van medewerkers dé succesfactor is voor een aangename werksfeer op de werkvloer. Interne Communicatie is uitgegroeid tot een strategisch instrument om medewerkers te informeren, te motiveren en te begeleiden bij de vele veranderingen die vandaag in een bedrijf plaatsvinden. Deze cursus geeft niet enkel een overzicht van de vele tools die kunnen ingezet worden bij het verbeteren van de interne communicatie maar geeft ook een overzicht van de wijze waarop bedrijven intern met veranderingen omgaan.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • CM33 #Organisatiesensitiviteit
  • CM34 #Evalueren
  • CM36 #Denken en redeneren
  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM52 #Communicatie plannen

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je kan problemen en bedreigingen die intern plaatsvinden binnen een organisatie inschatten
   • Je weet hoe specifieke knelpunten op het vlak van interne communicatie te detecteren 
   • Je weet hoe medewerkers te motiveren
   • Je kan een plan opstellen om de interne communicatie van een organisatie te verbeteren
   • Je kent de voordelen en nadelen van de instrumenten die intern kunnen ingezet worden
   • Je kan de weerstand bij een verandering in een organisatie tot een minimum beperken
   • Je kan geruchtenstromen in kaart brengen en indijken

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

   Andere begincompetenties
   De studenten kennen de basisterminologie inzake communicatie, Public Relations en voorlichting
   LEERINHOUDEN
   • Deel 1: Interesse voor Interne Communicatie neemt toe
   • Deel 2: Structuur, cultuur, leiderschap, gebouwen, geruchten
   • Deel 3: Motiveren van medewerkers
   • Deel 4: Interne Communicatie in de praktijk (verbaal, schriftelijk, audiovisueel en nieuwe media)
   • Deel 5: Voor- en nadelen van specifieke IC-instrumenten
   • Deel 6: Change management en interne communicatie

   STUDIEMATERIAAL
   • Powerpointcursus
   • Handboek: "Interne Communicatie als managementinstrument" door Huib Koeleman, Kluwer, 2012

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    100

   %
   practicum en oefeningen:

     

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
   Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Project
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
   Code:2140300030
   Academiejaar:2012-2013
   Type:keuze,
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 2
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:15
   Totaal studietijd:390
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:niet mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Kristin Meerts

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   Tijdens een groepsproject zet je alles wat je de voorbije jaren hebt geleerd om in de praktijk. Je verleent  je praktische kennis aan een interne- of externe opdrachtgever.  Binnen de projecten ontwikkel je je assertiviteit en je zoekt je draai in de communicatiewereld. Je doet essentiële werkervaring op die mooi staat op je CV. Tijdens deze projectperiode werk je als team helemaal zelfstandig. Je levert uiteindelijk een volwaardig communicatieproduct af aan je opdrachtgever. Dit is de beste manier om je kritische visie en verantwoordelijkheidszin te ontwikkelen. 

   De projecten voor het academiejaar 2012-2013 worden in de loop van de maand september 2012 aan de derdejaarsstudenten voorgesteld.

    


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM24 #Zelfreflectie
   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM26 #Initiatiefzin
   • CM27 #Assertiviteit
   • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
   • CM29 #Flexibiliteit
   • CM30 #zelfstandigheid
   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM32 #Omgaan met stress
   • CM33 #Organisatiesensitiviteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM35 #Leergierigheid
   • CM36 #Denken en redeneren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   • CM38 #Leidinggeven
   • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
   • CM40 #360° inlevingsvermogen
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
   • CM42 #anderstalige informatie zoeken
   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
   • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
   • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
   • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
   • CM47 #organiseren
   • CM48 #Mediabewustzijn
   • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
   • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM51 #Onderzoeken
   • CM52 #Communicatie plannen
   • CM53 #Anderstalige tekstproductie
   • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
   • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
   • CM56 #Aansturen
   • CM57 #Budgetopvolging en administratie

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

   Je kan :

   • vergadertechnieken beheersen
   • rapporteren
   • evenementen organiseren
   • communicatiestrategieën ontwikkelen

    De beroepspecifieke doelstellingen worden per project afgesproken .


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie of public relations en voorlichting.'
   'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie of public relations en voorlichting. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1'


   Andere begincompetenties
   Geen
   LEERINHOUDEN
   Afhankelijk van het project
   STUDIEMATERIAAL
   Handleiding projectperiode
   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    0

   %
   practicum en oefeningen:

     0

   %

   vormen van groepsleren:

     100

   %
   Verdere toelichting:
   • project
   • vergaderingen, reviews
   • presentatie

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

   • Proces- en productevaluatie: de puntenverdeling en de manier waarop geëvalueerd wordt, vind je in de projectbrochure.
   • We willen er op wijzen dat er zeer strenge regels zijn voor afwezigheden bij de projectgebonden activiteiten en  bij de vergadermomenten.
   • Het niet naleven van deze regels leidt onherroepelijk tot een uitsluiting uit het project.
   • Project is een kernvak. Dat betekent dat een onvoldoende niet delibereerbaar is.

    
   Dit opleidingsonderdeel bestaat uit facetten. Elk facet levert één deelcijfer op.
   Het totaalcijfer van een opleidingsonderdeel dat bestaat uit verschillende facetten, is de som van de deelcijfers van de facetten, herleid naar 20. 
     


   tijd voor examinering
   uren

   0 

   Tweede examenperiode
   ONMOGELIJK, herkansing gebeurt pas in het volgende academiejaar
    
   INFORMATIE OVER DE FACETTEN
   • individueel proces
   • taalvaardigheid
   • collectief proces
   • collectief product
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
   Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Communicatie, de theorie
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
   Code:2140400000
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:inleidend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Tom Goossens

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   Wat is nu eigenlijk communicatie? Hoe denkt men erover? Hoe werkt ze? Welke modellen beheersen de communicatie? Hoe verloopt ze bij de verschillende massamedia en de nieuwe media ?

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM33 #Organisatiesensitiviteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM36 #Denken en redeneren
   Algemene beroepsgerichte competenties
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM52 #Communicatie plannen

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • Je duidt en onderscheidt het communicatieproces van intrapersoonlijke-, interpersoonlijke en massacommunicatie. 
    • Je duidt en onderscheidt de wetenschappelijke bevindingen rond de werking van het communicatieproces.
    • Je analyseert zelf communicatieve situaties aan de hand van het model van Maletzke.

     


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    Geen
    LEERINHOUDEN
    • Afbakening van het begrip communicatie
    • Evolutie van het wetenschappelijk onderzoek van massacommunicatie
    • Interpersoonlijke en interculturele communicatie

    STUDIEMATERIAAL
    • Lesnota's en powerpoint
    • Handboek: Muylle, C. (2011). Communicatieleer. Communicatie: een eerste inkijk. Antwerpen: De Boeck.

     

     


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     100

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    schriftelijk examen100%

    • schriftelijk examen: kennis, inzicht, toepassingen communicatieleer.

     


    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    schriftelijk examen100%

    • schriftelijk examen: kennis, inzicht, toepassingen communicatieleer.

     

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Communicatiemanagement
      
    O.O. heeft componenten:Ja
    O.O. bestaat uit componenten:Geïntegreerde communicatie
    Commerciële communicatie
    Public relations en voorlichting
    Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
    Code:2140400001
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:5
    Totaal studietijd:130
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Dirk Hye
    Helga Van den Bulck
    Iris Robijns
    Ann Gemoets

     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       Zie fiches van de componenten

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       geen

       Andere begincompetenties

       WEGING

       ComponentenWeging
       Geïntegreerde communicatie33.3%
       Commerciële communicatie33.3%
       Public relations en voorlichting33.3%        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
       Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Geïntegreerde communicatie
         
       Component behoort tot: Communicatiemanagement
       Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
       Code:2140400001
       Academiejaar:2012-2013
       Lector(en)Dirk Hye
       Helga Van den Bulck
       Iris Robijns
       Ann Gemoets

        

       KORTE OMSCHRIJVING

       Het vak geïntegreerde communicatie omvat een overzicht van de strategieën die gebruikt worden om de instrumenten van de communicatiemix te implementeren. Gespecialiseerde communicatiefuncties die vroeger los van elkaar werden uitgevoerd zoals adverteren, public relations, interne communicatie... worden gecombineerd in "through-the-line" communicatie. De synergie die hierdoor ontstaat geeft een onovertroffen meerwaarde aan de optimalisatie van het effect van de communicatie.


       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CM25 #Leerbereidheid
       • CM30 #zelfstandigheid
       • CM33 #Organisatiesensitiviteit
       • CM34 #Evalueren
       • CM35 #Leergierigheid
       • CM36 #Denken en redeneren
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • CM48 #Mediabewustzijn
       • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
       Beroepsspecifieke competenties
       • CM52 #Communicatie plannen

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • je kent de evolutie van de huidige strategische communicatieaanpak en je blijft ze volgen.
       • je leert de nieuwe invalshoeken, voorbeelden en casestudies van IMC kennen.
       • je kent de meerwaarde van een juiste mix van communicatieinstrumenten.
       • je onderscheidt het verschil tussen geïntegreerde communicatie en klassieke communicatie.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       geen

       Andere begincompetenties

       Geen


       LEERINHOUDEN
       • integratie van marketing- en bedrijfsscommunicatie
       • factoren in de ontwikkeling van IMC 
       • integratieniveaus
       • obstakels voor IMC
       • communicatiebureaus en geïntegreerde communicatie
       • het geïntegreerde communicatieplan

        


       STUDIEMATERIAAL
       • Handboek: Patrick de Pelsmacker, Maggie Geuens en Joeri Van den Bergh (2010); Marketingcommunicatie Hoofdstuk 1
       • Power Point presentatie
       • Voorbeelden, teksten, cases besproken tijdens de hoorcolleges


        


       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        100

       %
       practicum en oefeningen:

         0

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%

       multiple choice examen

       tijd voor examinering
       uren

       1 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%

       multiple choice examen
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
       Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Commerciële communicatie
         
       Component behoort tot: Communicatiemanagement
       Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
       Code:2140400001
       Academiejaar:2012-2013
       Lector(en)Dirk Hye
       Helga Van den Bulck
       Iris Robijns
       Ann Gemoets

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       Je raakt vertrouwd met de verschillende instrumenten van de marketingcommunicatiemix. Je ontdekt het verschil tussen reclame, sales promotion, sponsoring, winkelcommunicatie, vakbeurzen, persoonlijke verkoop, e-communicatie enz.

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CM25 #Leerbereidheid
       • CM35 #Leergierigheid
       • CM36 #Denken en redeneren
       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties
        • CM52 #Communicatie plannen

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • je kan de verschillende instrumenten van de marketingscommunicatiemix kort situeren
        • je kent begrippenkader grondig

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties
        geen
        LEERINHOUDEN
        Inleiding reclame, sales promotion, winkelcommunicatie, sponsoring, dm-communicatie, persoonlijke verkoop, vakbeurzen, werking reclamebureau, overzicht werkveld, online communicatie
        STUDIEMATERIAAL

        De Pelsmacker, P., Geuens, M., Van den bergh, J., Marketingcommunicatie, 2011, Pearson Education
        Nota's te nemen tijdens de les.


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         100

        %
        practicum en oefeningen:

          0

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        schriftelijk examen100%

        Oefeningen, theorievragen en multiple choice : Schriftelijk examen.


        tijd voor examinering
        uren

        2 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        schriftelijk examen100%

        Oefeningen, theorievragen en multiple choice: Schriftelijk examen.

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
        Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Public relations en voorlichting
          
        Component behoort tot: Communicatiemanagement
        Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
        Code:2140400001
        Academiejaar:2012-2013
        Lector(en)Dirk Hye
        Helga Van den Bulck
        Iris Robijns
        Ann Gemoets

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        Je onderzoekt hoe en waarom een bedrijf een identiteit uitstraalt en bij het publiek een imago opbouwt. Je raakt vertrouwd met de pr-technieken die het bedrijf gebruikt in zijn communicatie over zichzelf en zijn product. Je achterhaalt hoe het een goede relatie met de diverse stakeholders uit haar relatienetwerk verzorgt. Ook de overheid en de non-profitsector komen aan bod. In een laatste deel bespreken we de opbouw van diverse voorlichtingscampagnes (verkeersveiligheid, gezondheid, enz.) naar diverse publieksgroepen toe.


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • CM33 #Organisatiesensitiviteit
        Algemene beroepsgerichte competenties
         Beroepsspecifieke competenties
         • CM52 #Communicatie plannen

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • Je kan de verschillende verschijningsvormen van PR onderscheiden en herkennen
         • Je kent de vakterminologie binnen de PR-wereld
         • Je kan het relatienetwerk van een organisatie schetsen 
         • Je kan het PR en Voorlichting onderscheiden binnen een algemeen communicatiebeleid en dit aan de hand van een bespreking van  verschillende communicatie-uitingen.
         • je kan argumenteren waarom de inzet van PR-instrument X of Y zinvol is bij een communicatieprobleem, en je omschrijft dit in functie van doelgroepen, doelstellingen en verschijningsvorm. 
         • je kan voorlichtings-en PR-acties/uitingen analyseren en kritisch bespreken.

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties

         Je bent een mediawatcher

          


         LEERINHOUDEN
         • Tijdens de hoorcolleges worden basistheorieën en begrippen in PR en Voorlichting besproken en gestoffeerd met voorbeelden. Je kan je omgeving kritisch analyseren en zelf voorbeelden aandragen om het leergesprek mee vorm te geven. 

         STUDIEMATERIAAL
         • Lesnota's
         • Powerpointslides 
         • Handboek:  Sterk R. & Van Kuppenveld E. (2007). Organisaties en hun bedrijfscomunicatie relatiegericht aangepakt. Wolters-Noordhoff, Groningen-Houten. 195p.
         • Voorbeelden, teksten, cases besproken tijdens de hoorcolleges en/of die de studenten zelf dienen te verwerken en te kennen (= zelfstudiemateriaal). 

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          100

         %
         practicum en oefeningen:

           0

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:

         De lector verwacht dat de student het nieuws volgt en in staat is om hierover actualiteitsvragen te beantwoorden.


         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         schriftelijk examen100%

         • Schriftelijk examen op 20 punten: kennis, inzicht en toepassingen in Public relations en Voorlichting alsook enkele kennisvragen over de headlines van het nieuws.  De actualiteit dien je zelf op te volgen!

         tijd voor examinering
         uren

         2 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         schriftelijk examen100%

         • Schriftelijk examen op 20 punten.  Inhoud: zie eerste examenperiode.
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
         Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Media
           
         O.O. heeft componenten:Ja
         O.O. bestaat uit componenten:Medialeer
         Media, de technieken
         Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
         Code:2140400008
         Academiejaar:2012-2013
         Type:kern,
         Niveau:inleidend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
         Contacturen:0
         Aantal studiepunten:5
         Totaal studietijd:130
         Examencontract:niet mogelijk
         Deliberatie:niet mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Hilde Leemans
         Kristoff Martens
         Mark van Varik

          


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • CM35 #Leergierigheid
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • CM48 #Mediabewustzijn
         Beroepsspecifieke competenties

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          Zie fiches van de componenten

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          geen

          Andere begincompetenties

          WEGING

          ComponentenWeging
          Medialeer50%
          Media, de technieken50%           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
          Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Medialeer
            
          Component behoort tot: Media
          Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
          Code:2140400008
          Academiejaar:2012-2013
          Lector(en)Hilde Leemans
          Kristoff Martens
          Mark van Varik

           

          KORTE OMSCHRIJVING
          Welke verschillende massamedia bestaan er in België? Je krijgt een feitelijk overzicht van de kranten, de belangrijkste sites de magazines, de radio’s, de televisiestations boven en onder de taalgrens.

          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • CM35 #Leergierigheid
          Algemene beroepsgerichte competenties
          • CM48 #Mediabewustzijn
          Beroepsspecifieke competenties
          • CM52 #Communicatie plannen

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

           

          • Je  kan een feitelijke schets geven van het Belgische medialandschap.
          • Je kan de basisbegrippen begrijpen en hanteren
          • Je kan de vakwoordenschat gebruiken ..

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          geen

          Andere begincompetenties

          interesse voor de actualiteit


          LEERINHOUDEN
          • Bespreking van de verschillende media in België.
          • Omschrijvingen van de doelgroepen.
          • Interpretatie van cijfermateriaal.

          STUDIEMATERIAAL
          • power point tijdens de les
          • handboek: Analyse van de Belgische (reclame)media , Ina Cools , Academia Press , 2012

          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           21

          %
          practicum en oefeningen:

            12

          %

          vormen van groepsleren:

            0

          %
          Verdere toelichting:

          De student kennis te laten maken met een nieuwe wereld namelijk die van de media waarbij de nadruk ligt op de media als reclamedrager.


          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          schriftelijk examen100%

          Schriftelijk examen met nadruk op de kennisvragen: 20 p

           


          tijd voor examinering
          uren

          3 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          schriftelijk examen100%

          Schriftelijk examen met nadruk op de kennisvragen : 20 p


           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
          Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Media, de technieken
            
          Component behoort tot: Media
          Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
          Code:2140400008
          Academiejaar:2012-2013
          Lector(en)Hilde Leemans
          Kristoff Martens
          Mark van Varik

           

          KORTE OMSCHRIJVING

          Hoe communiceer je met beelden? Met materiaal uit de klassieke en hedendaagse kunstgeschiedenis, fotografie, reclame en verschillende ontwerpdisciplines leer je de kracht van de beeldvorming doorheen het genie van de beeldmaker. In deze cursus staan we stil bij de technieken om visueel te kunnen communiceren.

          Uiteraard kan deze opleiding niet zonder grondige kennismaking met de audiovisuele media. De techniek evolueert zo snel dat de vertrouwde audiovisuele media zelfs niet als gekend beschouwd mag worden. Boeiend is het alleszins, zeker omdat we het niet alleen bij theorie houden. De studenten leren beeldtaal in praktijk te gebruiken met grafiek, video en digitale fotografie.


          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • CM30 #zelfstandigheid
          • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
          • CM34 #Evalueren
          • CM37 #Deadlinegericht werken
          Algemene beroepsgerichte competenties
           Beroepsspecifieke competenties
           • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
           • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           Beeldtaal:
           • Je begrijpt het jargon van beeldtaal en grafische technieken.
           • Je gebruikt de terminologie in de juiste context.
           • Je analyseert beeldmateriaal m.b.t. compositie, ritme, contrasten, verhoudingen en betekenis.
           • Je legt verbanden tussen verschillende beelddisciplines.
           • Je begrijpt de werking van beelden in onze cultuur.

           Video:

           • Je begrijpt het jargon van fotografie en video.
           • Je gebruikt de terminologie in de juiste context. 
           • Je bent in staat om de toepassing van beeldtaal te herkennnen in foto- en video-opnamen.
           • Je bent in staat om de technische eigenschappen in foto- en video-opnamen te herkennnen.
           • Je kunt specifieke AV-apparatuur herkennen en de werking er van uitleggen.

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           geen

           Andere begincompetenties

           LEERINHOUDEN
           Beeldtaal:
           • Inzicht verwerven in de functie van beelden en vormgeving doorheen de geschiedenis.
           • Op efficiënte wijze visueel communiceren door basisprincipes toe te passen.
           • De plaats van de audiovisuele media in het communicatieproces; toepassingen van beeldtaal in reclame en PR.
           • Terminologie met een accent op grafische en druktechnieken.
           Multimedia:
           • De bouw van de fotocamera en het leren aanpassen van camera-instellingen.
           • Studie van verschillende soorten licht.
           • AV-productie.
           • Beeldtaal: camera en montagetechnieken in functie van een functionele beeldtaal.

           STUDIEMATERIAAL

           Beeldtaal:

           • De gegeven lessen: on-line beschikbaar in PDF formaat.

           Multimedia:

           • Syllabus Multimedia: on-line beschikbaar in PDF formaat.

            


           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            100

           %
           practicum en oefeningen:

             0

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           De examens Beeldtaal en Multimedia bestaan uit meerkeuzevragen. Er wordt giscorrectie toegepast.


           tijd voor examinering
           uren

           2 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           De examens Beeldtaal en Multimedia bestaan uit meerkeuzevragen. Er wordt giscorrectie toegepast.

            
           INFORMATIE OVER DE FACETTEN
           Het component Media, de technieken bestaat uit de facetten Beeldtaal en Multimedia.
            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
           Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Communicatie en invloed
             
           O.O. heeft componenten:Ja
           O.O. bestaat uit componenten:Communicatiepsychologie
           Communicatiesociologie
           Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
           Code:2140500027
           Academiejaar:2012-2013
           Type:kern,
           Niveau:uitdiepend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:4
           Totaal studietijd:104
           Examencontract:mogelijk
           Deliberatie:niet mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Iris Robijns
           Olaf Spittaels

            


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

            Algemene beroepsgerichte competenties
             Beroepsspecifieke competenties

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
              Zie fiches van de componenten

              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

              Andere begincompetenties

              WEGING


               
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
              Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Communicatiepsychologie
                
              Component behoort tot: Communicatie en invloed
              Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
              Code:2140500027
              Academiejaar:2012-2013
              Lector(en)Iris Robijns
              Olaf Spittaels

               

              KORTE OMSCHRIJVING

              Binnen deze cursus staat "gedragsverandering" centraal. De volgende kernvragen worden behandeld: Hoe kunnen mensen hun gedrag op elkaar afstemmen om als team succesvol te zijn? Hoe maakt de media gebruik van klassieke leerprocessen om onze attitude te wijzigen? Hoe beïnvloeden media en reclame ons dagdagelijks gedrag? Onder welke omstandigheden zijn wij geneigd om ons gedrag aan te passen onder invloed van anderen?


              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

              • CM24 #Zelfreflectie
              • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
              • CM33 #Organisatiesensitiviteit
              • CM36 #Denken en redeneren
              • CM38 #Leidinggeven
              • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
              • CM40 #360° inlevingsvermogen
              Algemene beroepsgerichte competenties
              • CM47 #organiseren
              • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
              Beroepsspecifieke competenties
              • CM56 #Aansturen

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
               • Je bevordert de groepsdynamiek en duidt de verschillende aspecten die het succes van een samenwerking beïnvloeden: disfunctioneel gedrag, teamsamenstelling, groepsrollen, leiderschap, besluitvormingsprocessen, omgang met controverse, onderlinge relaties en interactieprocessen.
               • Je maakt een projectanalyse en projectplanning en benoemt de kenmerken en problemen binnen de verschillende stadia van groepsontwikkeling.
               • Je reflecteert over de groepswerking en het groepsproces aan de hand van de reflectiecyclus van Korthagen en formuleert opbouwende kritiek.
               • Je herkent en duidt de werking van klassieke leertheorieën in media en reclame.
               • Je schat de mate in waarin boodschappen onthouden worden aan de hand van het informatieverwerkingsmodel van het geheugen.
               • Je hebt inzicht in het beslissingsproces van de consument en voorspelt van hieruit de mate waarin en wijze waarop de attitude van de consument beïnvloed wordt.
               • Je begrijpt en verklaart de ontevredenheid van de consument en je reageert hier gepast op. 
               • Je benoemt de effecten van sociale referentie en sociale communicatie en schat deze in.  
               • Je verklaart alledaags gedrag aan de hand van het theoretisch kader van de territoriumtheorie.

              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

              Andere begincompetenties

              Geen


              LEERINHOUDEN
               • Waarom communiceren mensen en waarom maken mensen deel uit van groepen?
               • Wat bepaalt een succesvol team?
               • Wat is functioneel en disfunctioneel gedrag?
               • Wat zijn de belangrijke stappen in projectmanagement?
               • Uit welke persoonlijkheden bestaat een groep (+ Big5-model + Copingstrategieën) 
               • Welke rollen kan men binnen een groep opnemen (+ teamrollen volgens Belbin)?
               • Welke vormen van leiderschap zijn er en hoe worden beslissingen genomen?
               • Hoe bepalen onderlinge relaties het gedrag in een groep (+ Roos van Leary)?
               • Hoe staan diverse teamleden in interactie met elkaar (+ Axenroos van Cuvelier)
               • Hoe correct reflecteren en feedback geven (+ reflectiecyclus van Korthagen)?
               • Wat zijn de diverse klassieke leertheorieën (conditionering, inzichtelijk leren, modelleren)?
               • Wat is het informatieverwerkingsmodel van het geheugen?
               • Wat is consumentengedrag en hoe gebeurt percepte, categorisatie en differentiatie?
               • Hoe wordt de attitudevorming bij de consument beïnvloed (+ ELM-model)?
               • Hoe verloopt het beslissingsproces bij aanschaf van goederen of diensten?
               • Wat bepaalt de tevredenheid van een consument (+ Servqual-model)? 
               • Wat is sociale beïnvloeding?
               • Wat stelt de territoriumtheorie?

              STUDIEMATERIAAL
              • Syllabus: Communicatiepsychologie
              • Notities tijdens de les

              WERKVORMEN
              Soort werkvorm    
              hoor- en werkcolleges:

               100

              %
              practicum en oefeningen:

                0

              %

              vormen van groepsleren:

                0

              %
              Verdere toelichting:

              Geen


              EVALUATIE

              Eerste examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              schriftelijk examen100%

              • Schriftelijk examen over de cursus (Casus en toepassingsvragen)
              • De puntenverdeling wordt vermeld op het examenformulier.

               


              tijd voor examinering
              uren

              2 

              Tweede examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              schriftelijk examen100%

             • Schriftelijk examen over de cursus (Casus en toepassingsvragen)
             • De puntenverdeling wordt vermeld op het examenformulier.
             •  
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
              Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Communicatiesociologie
                
              Component behoort tot: Communicatie en invloed
              Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
              Code:2140500027
              Academiejaar:2012-2013
              Lector(en)Iris Robijns
              Olaf Spittaels

               

              KORTE OMSCHRIJVING
              Word je asociaal als je te veel tv kijkt? Geloof je alles wat in de krant staat? Klopt het dat massamedia een ongelooflijke invloed op de samenleving hebben? Communicatiesociologie bestudeert de rol van de massamedia en de effecten die ze teweegbrengen. Speciale aandacht gaat hier naar issuemanagement en de publieke opinie.

              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

              • CM25 #Leerbereidheid
              • CM30 #zelfstandigheid
              • CM34 #Evalueren
              • CM36 #Denken en redeneren
              Algemene beroepsgerichte competenties
              • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
              • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
              Beroepsspecifieke competenties

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

               Je herkent media-effecten op mens en samenleving.

               Je kan communicatie-evoluties monitoren en maatschappelijk kaderen.

               Je volgt de actualiteit aan de hand van verschillende media.

               Je kent de technieken van issuemanagement

               Je kan de technieken van persrelaties herkennen in journalistieke producten.

               Je kan het verschil tussen issuemanagement en crisiscommunicatie aanduiden 


               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

               Andere begincompetenties

               LEERINHOUDEN

               De verschillende elementen van het massacommunicatiemodel van Maletzke zijn het uitgangspunt. De cursus valt uiteen in 5 delen:

               De zender = massacommunicator: - als gatekeeper

                                                                    - beïnvloedt door de context

               De massacommunicatieve boodschap : - Hoe belangrijk is Reality-tv als TV-format?

               Wie is de ontvanger-consument van die boodschappen? Hoe verwerkt de consument deze boodschappen? Hoe kunnen we die ontvanger onderzoeken? Is de ontvanger actief of passief? Hoe kan de boodschap benvloeden om tot een bepaald effect te komen.

               De Impact van media bestuderen in al haar domeinen, waarbij de relatie Pers, Commercile Communicatie, PR-technieken, en ontvanger specifieke aandacht krijgen.

               Het nieuwe denken rond massacommuncatie: het allocutie- wordt een conversatiemodel. Waarin de impact van social media groot is.Dit verplicht bedrijven om anders te gaan communiceren waarbij een duidelijk en goed CSR-beleid een must is. Reputatiemanagement houdt rekening met verschillende parameters.

               Hoe belangrijk is issuemanagement in het bespelen van de  publieke opinie? Wanneer wordt issuemangement, crisiscommunicatie?


               STUDIEMATERIAAL
               • Handboek: Kees van Wijk. "De Mediaexplosie: Trends en issues in massamedia". Schoonhoven, Academic Service. 2005. (DEEL3)
               • Basissyllabus +optiegebonden deel 
               • Teksten= VERPLICHTE zelfstudie + sommige teksten uitgebreid besproken in de les
               • Video: getoond tijdens de hoorcolleges
               • Verplichte  lectuur : Luyendijk J. 'Het zijn net mensen'.Van Halewyck, Leuven,2008.  + Steven Van Belleghem. 'the conversation manager'. Lannoo Campus, Leuven, 2010 
               • Aan te bevelen lectuur : 'Het maakbare nieuws'.Uitgeverij Balans, Amsterdam,2008. (=antwoord op Luyendijk)  +  Van Den Bulck H. & Tambuyzer S. 'De celebritysupermarkt'.EPO uitgeverij, Antwerpen,2008. 
               • Nota's nemen

               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                100

               %
               practicum en oefeningen:

                 0

               %

               vormen van groepsleren:

                 0

               %
               Verdere toelichting:
               • Interactieve hoorcolleges
               • Actualiteite volgen

                

                


               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

               • Schriftelijk examen op 20 punten dat bestaat uit MOGELIJKE vragen zoals:  
                • toepassingsvragen
                • begrippenvragen
                • verbandsvragen 
                • theoretische vragen.
               • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges én materiaal dat de studenten zelf dienen te verwerken.

               tijd voor examinering
               uren

               2 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

               • Schriftelijk examen op 20 punten dat bestaat uit MOGELIJKE vragen zoals:
                 •  toepassingsvragen
                 •  begrippenvragen
                 •  verbandsvragen
                 •  theoretische vragen.
               • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken.
                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
               Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - WS3 Communicatieplan
                 
               O.O. heeft componenten:Neen
               Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
               Code:2140500029
               Academiejaar:2012-2013
               Type:kern,
               Niveau:uitdiepend
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:5
               Totaal studietijd:130
               Examencontract:niet mogelijk
               Deliberatie:niet mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Olaf Spittaels
               Philippe Mairiaux
               Linda Berghmans
               Ilse Van Looveren

                

               KORTE OMSCHRIJVING

               Systematisch werken is erg belangrijk in PR. Je geeft je communicatiebeleid weer in een  communicatieplan.  In deze workshop leer je in groep een onderzoek uitvoeren en op basis daarvan een communicatieplan op te stellen. 


               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • CM25 #Leerbereidheid
               • CM26 #Initiatiefzin
               • CM27 #Assertiviteit
               • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
               • CM29 #Flexibiliteit
               • CM30 #zelfstandigheid
               • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
               • CM32 #Omgaan met stress
               • CM33 #Organisatiesensitiviteit
               • CM34 #Evalueren
               • CM36 #Denken en redeneren
               • CM37 #Deadlinegericht werken
               • CM38 #Leidinggeven
               • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
               • CM40 #360° inlevingsvermogen
               Algemene beroepsgerichte competenties
               • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
               • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
               • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
               • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
               • CM47 #organiseren
               Beroepsspecifieke competenties
               • CM51 #Onderzoeken
               • CM52 #Communicatie plannen
               • CM56 #Aansturen
               • CM57 #Budgetopvolging en administratie

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
              • Je kan een onderzoek uitvoeren aan de hand van een enquête.
              • Je kan informatie verwerken met behulp van SPSS en Excel 
              • Je hebt het inzicht om de gevonden resultaten te interpreteren en in een juiste context te plaatsen.
              • Je schrijft de onderzoeksresultaten in krachtige conclusies neer.
              • Je gaat kritisch om met allerhande bronnen. 
              • Je kan op een beleefde maar vastberaden manier interne informatie bekomen.
              • Je kan wetenschappelijk verantwoord rapporteren, schriftelijk en mondeling 
              • Je bent in staat om een vooronderzoek te doen aan de hand van een interview
              • Je maakt op basis van onderzoeksresultaten een goede probleemanalyse
              • Je formuleert SMART doelstellingen, je segmenteert doelgroepen
              • Je formuleert een doelgroepgerichte boodschap
              • Je bedenkt een originele strategie
              • Je kan een mediamix, budget en planning opstellen
              • Je bent een teamplayer
              • Je presenteert op een persuasieve manier voor een opdrachtgever

              • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               'Om in te kunnen schr. vr dit o.o. mt je gesl. zn vr: Res. & ICT; Comm.mngt; Psych.; Expl. comm. werkv; moet je mnst 40 stpnt verw. hebben uit het volt. mp dl 1 - CM; gevolgd hebben; inschr. voor: Comm. ondz; Comm. & invloed; PR en rep. mgmt.'
               'Om in te schr. vr dit oo mt je gesl. zn vr: Res.&ICT; Comm.mngt; Psych.; Expl. comm. werkv; moet je min 40 stp verw. hebben uit volt. mp 1CM gevolgd hebben; inschr. vr: Comm. ondz; Comm. & invloed; PR&rep.mgmt. St VP inschr. vr: Comm. ondz; PR&rep.mgmt'


               Andere begincompetenties
               Geen
               LEERINHOUDEN
               • De studenten werken per klas, in groepjes van 4 à 5 studenten aan een communicatieonderzoek en aan een communicatieplan. Per facet maken ze toepassingen op de bovenvermelde doelstellingen.
               • Organisatie cursus informatica: semester 1 (voorbereiding WS): 5 sessies van 2 uur per halve klas (les + oefeningen)   / semester 2 (begeleiding WS): 2 sessies van 2 uur per halve klas
               • Zie workshopbundel voor alle concrete opdrachten


               STUDIEMATERIAAL
               • Handleiding workshop 3
               • Cursusmateriaal van de stamvakken.

               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                10

               %
               practicum en oefeningen:

                 30

               %

               vormen van groepsleren:

                 60

               %
               Verdere toelichting:

               De facetten van de workshop zijn :

               Nederlands
               PR en voorlichting
               Communicatieonderzoek
               Communicatiepsychologie

               Informatica

                

                


               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               permanente evaluatie100%

               • PRV opdracht en permanente evaluatie 20 ptn
               • Communicatieonderzoek opdracht en pemanente evaluatie 20 ptn
               • Communicatiepsychologie evaluatiefiches en parmenente evaluatie 20 ptn
               • Nederlands campagneplan, presentatie en permanente evaluatie 20 ptn 
               • Informatica: openboek examen op computer met meerkeuzevragen: 20 punten 
               • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
               • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
               • Werkwijze en evaluatie van opdrachten staan uitgelegd in de workshopbundel. 
               • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= lessen of andere opdrachten), krijgt een 0 voor het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.

               tijd voor examinering
               uren

               2 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

                
               INFORMATIE OVER DE FACETTEN

               Nederlands
               PR en voorlichting
               Communicatieonderzoek
               Communicatiepsychologie

               Informatica

                

                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
               Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - WS1 Creatief ontwerp
                 
               O.O. heeft componenten:Neen
               Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
               Code:2140500035
               Academiejaar:2012-2013
               Type:kern,
               Niveau:uitdiepend
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:6
               Totaal studietijd:156
               Examencontract:niet mogelijk
               Deliberatie:niet mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Mark van Varik
               Linda Berghmans
               Koen Vlecken
               Imelda Van Praet
               Sandra Mermans

                

               KORTE OMSCHRIJVING
               In deze WS ontwerp je een folder en een website. Je verzint een logo, neemt foto's en schrijft 'copy' voor in je folder en op je website.

               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • CM25 #Leerbereidheid
               • CM30 #zelfstandigheid
               • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
               • CM34 #Evalueren
               • CM36 #Denken en redeneren
               • CM37 #Deadlinegericht werken
               • CM40 #360° inlevingsvermogen
               Algemene beroepsgerichte competenties
               • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
               Beroepsspecifieke competenties
               • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
               • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
              • je ontwikkelt een logo 
              • je stelt een folder samen, rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
              • je bouwt een website,  rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
              • je maakt portretten en onderwerpsgebonden beelden in functie van de website en de folder
              • je maakt een reclamespotje 
              • je schrijft lezergerichte teksten voor folder en website, aangepast aan het medium

              • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands1; Media; Exploreer de media en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

               Andere begincompetenties
               Geen
               LEERINHOUDEN

               Zie workshopbundel voor de concrete opdrachten.

               folder, website, fotoportfolio, videoproductie

               adhv

              • Illustrator/Indesign/Lay-out en DTP
              • Dreamweaver en de praktijk van webontwerp
              • Photoshop, de praktijk van digitale fotografie en video, montagetechnieken
              • copywriting


              • STUDIEMATERIAAL
               online handleidingen
               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                20

               %
               practicum en oefeningen:

                 80

               %

               vormen van groepsleren:

                 0

               %
               Verdere toelichting:


               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               permanente evaluatie100%

               • Afleveren van een eindproduct voor de vakken DTP, Web, Foto, Video, Nederlands.
               • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
               • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
               • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)  
               • Nederlands: Voor elke deeltaak en schriftelijk examen geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.

               tijd voor examinering
               uren

               0 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               permanente evaluatie100%

                

                

                
               INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                
              • Webdesign
              • Foto en Video
              • DTP
              • Nederlands
              •  
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
               Verkort programma PRV voor andere bachelor - Modelpakket 1 - Communicatieonderzoek
                 
               O.O. heeft componenten:Neen
               Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
               Code:2140500100
               Academiejaar:2012-2013
               Type:kern,
               Niveau:uitdiepend
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:3
               Totaal studietijd:78
               Examencontract:mogelijk
               Deliberatie:mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Ilse Van Looveren

                

               KORTE OMSCHRIJVING
               Wat denkt de publieke opinie over onze organisatie?, Welk imago hebben we bij onze doelgroepen?  Wie leest er ons personeelsblad? Dergelijke vragen zijn het uitgangspunt van Communicatieonderzoek. Eerst en vooral krijg je een aantal basisonderzoekstechnieken.  Zo leer je oa  een enquête opstellen, afnemen, verwerken en interpreteren.  Daarnaast verwerf je inzicht in verschillende onderzoekstechnieken die in de PR-wereld gebruikt worden

               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • CM36 #Denken en redeneren
               Algemene beroepsgerichte competenties
               • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
               Beroepsspecifieke competenties
               • CM51 #Onderzoeken

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                • Je stelt een probleemstelling op met bijhorende operationele definities.
                • Je bepaalt de populatie en trekt de meest geschikte steekproef.
                • Je bepaalt en verantwoordt de meest geschikte onderzoeksmethode.
                • Je stelt een geschikt meetinstrument op (vragenlijst, codeerschema,...)
                • Je analyseert en interpreteert onderzoeksresultaten.  
                • Je visualiseert onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen.   

               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Research en ICT-toolkit'
               'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


               Andere begincompetenties
               'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Research en ICT-toolkit'
               'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


               LEERINHOUDEN

               Belang van communicatieonderzoek

               - Methoden van dataverzameling

               - De techniek van de enquête

               - Inhoudsanalyse 

               - Typen communicatieonderzoek

                        Omgevingsonderzoek         

                         Imago / reputatie

                         Identiteitsonderzoek

                        Communicatie-audit

                        Onderzoek naar mediarelaties

                        Onderzoek bij communicatieprojecten

               STUDIEMATERIAAL
                • Cursus aangevuld met eigen notities.
                • Ppt-presentatie + bijhorende teksten 

                


               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                55

               %
               practicum en oefeningen:

                 45

               %

               vormen van groepsleren:

                 0

               %
               Verdere toelichting:
               Concrete toepassingen van dit opleidingsonderdeel maken deel uit van WS3, communicatieplan.

               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

                • Kennis en inzicht in de verschillende onderzoekstechnieken worden getoetst in een schriftelijk examen
                • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om cursus, ppt-presentatie, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden, ea. te kennen.
                • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges en oefeningensessies is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

                


               tijd voor examinering
               uren

               2 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

                • Kennis en inzicht in de verschillende onderzoekstechnieken worden getoetst in een schriftelijk examen
                • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om cursus, ppt-presentatie, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden, ea. te kennen.
                • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges en oefeningensessies is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012