ECTS-database Plantijn Hogeschool
Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2140300015Reclame3
2140300016Communicatie en invloed4
|__Communicatiepsychologie
|__Communicatiesociologie
2140300017WS3 Communicatieplan4
2140300019Mediaplanning3
2140300023WS1 Creatief ontwerp6
2140300030Project15
2140300063Communicatieonderzoek3
2140400000Communicatie, de theorie3
2140400001Communicatiemanagement5
|__Geïntegreerde communicatie
|__Commerciële communicatie
|__Public relations en voorlichting
2140400008Media5
|__Medialeer
|__Media, de technieken
Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Reclame
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300015
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Helga Van den Bulck

 

KORTE OMSCHRIJVING
Reclame is zelden zomaar "een plaatje met een praatje". Er zit strategie achter. Men werkt met doelgroepen en doelstellingen. Men gaat op zoek naar de gevoelige snaar bij die consumenten en denkt dan na hoe de boodschap het best gebracht kan worden. Vaak combineert men een reclamecampagne met andere communicatievormen zoals direct marketing, e-communicatie, sponsoring e.d. Het is dan wel belangrijk deze communicatiemix optimaal op elkaar af te stemmen.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM30 #zelfstandigheid
 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM35 #Leergierigheid
 • CM36 #Denken en redeneren
 • CM40 #360° inlevingsvermogen
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
 • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • je kan een publiek segmenteren en de doelgroepen omschrijven.
 • je kan doelstellingen formuleren voor product- diensten- en voorlichtingscampagnes
 • je herkent een geschikte propositie en kan mogelijke positioneringen voor producten en merken formuleren.
 • je begrijpt dat een goede strategie start met het neerschrijven van een ladder van associaties
 • je kent de sterktes en beperkingen van de verschillende marketincommunicatievormen zoals online als offline en je weet hoe ze de consistentie in de boodschap naar de consument toe moeten respecteren.
 • je kent de diverse budgetteringsmethodes gebruikt door adverteerders.
 • je weet welke onderzoekstechniek moet aangewend worden om de impact van een bepaalde campagne te meten.

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Comm.mgmt; Exploreer het communicatiewerkveld en moet je minstens 20 (voor CC) / 40 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V).

Andere begincompetenties
Geen
LEERINHOUDEN

- Merkenbeleid

- Strategische planning

- Doelgroepen en doelstellingen

- Reclameproposities

- Budget bepalen

- Soorten reclameonderzoek

- Organisatie van een reclamebureau

 


STUDIEMATERIAAL
 • De Pelsmacker, P, Geuens, M & J. Van den Bergh. Marketingcommunicatie (2010). Amsterdam: Pearson Education Benelux
 • Nota's les
 • PowerPoint

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 80

%
practicum en oefeningen:

  20

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Communicatie en invloed
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Communicatiepsychologie
Communicatiesociologie
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300016
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:4
Totaal studietijd:104
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:niet mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Olaf Spittaels
Iris Robijns

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    Zie fiches van de componenten

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

    Andere begincompetenties

    WEGING

    ComponentenWeging
    Communicatiepsychologie50%
    Communicatiesociologie50%     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Communicatiepsychologie
      
    Component behoort tot: Communicatie en invloed
    Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
    Code:2140300016
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Olaf Spittaels
    Iris Robijns

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Binnen deze cursus staat "gedragsverandering" centraal. De volgende kernvragen worden behandeld: Hoe kunnen mensen hun gedrag op elkaar afstemmen om als team succesvol te zijn? Hoe maakt de media gebruik van klassieke leerprocessen om onze attitude te wijzigen? Hoe beïnvloeden media en reclame ons dagdagelijks gedrag? Onder welke omstandigheden zijn wij geneigd om ons gedrag aan te passen onder invloed van anderen? 


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM24 #Zelfreflectie
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM33 #Organisatiesensitiviteit
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM38 #Leidinggeven
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM47 #organiseren
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM56 #Aansturen

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • Je bevordert de groepsdynamiek en duidt de verschillende aspecten die het succes van een samenwerking beïnvloeden: disfunctioneel gedrag, teamsamenstelling, groepsrollen, leiderschap, besluitvormingsprocessen, omgang met controverse, onderlinge relaties en interactieprocessen.
    • Je maakt een projectanalyse en projectplanning en benoemt de kenmerken en problemen binnen de verschillende stadia van groepsontwikkeling.
    • Je reflecteert over de groepswerking en het groepsproces aan de hand van de reflectiecyclus van Korthagen en formuleert opbouwende kritiek.
    • Je herkent en duidt de werking van klassieke leertheorieën in media en reclame.
    • Je schat de mate in waarin boodschappen onthouden worden aan de hand van het informatieverwerkingsmodel van het geheugen.
    • Je hebt inzicht in het beslissingsproces van de consument en voorspelt van hieruit de mate waarin en wijze waarop de attitude van de consument beïnvloed wordt.
    • Je begrijpt en verklaart de ontevredenheid van de consument en je reageert hier gepast op. 
    • Je benoemt de effecten van sociale referentie en socialecommunicatie en schat deze in.  
    • Je verklaart alledaags gedrag aan de hand van het theoretisch kader van de territoriumtheorie.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

    Andere begincompetenties

    Geen


    LEERINHOUDEN
    • Waarom communiceren mensen en waarom maken mensen deel uit van groepen?
    • Wat bepaalt een succesvol team?
    • Wat is functioneel en disfunctioneel gedrag?
    • Wat zijn de belangrijke stappen in projectmanagement?
    • Uit welke persoonlijkheden bestaat een groep (+ Big5-model + Copingstrategieën) 
    • Welke rollen kan men binnen een groep opnemen (+ teamrollen volgens Belbin)?
    • Welke vormen van leiderschap zijn er en hoe worden beslissingen genomen?
    • Hoe bepalen onderlinge relaties het gedrag in een groep (+ Roos van Leary)?
    • Hoe staan diverse teamleden in interactie met elkaar (+ Axenroos van Cuvelier)
    • Hoe correct reflecteren en feedback geven (+ reflectiecyclus van Korthagen)?
    • Wat zijn de diverse klassieke leertheorieën (conditionering, inzichtelijk leren, modelleren)?
    • Wat is het informatieverwerkingsmodel van het geheugen?
    • Wat is consumentengedrag en hoe gebeurt percepte, categorisatie en differentiatie?
    • Hoe wordt de attitudevorming bij de consument beïnvloed (+ ELM-model)?
    • Hoe verloopt het beslissingsproces bij aanschaf van goederen of diensten?
    • Wat bepaalt de tevredenheid van een consument (+ Servqual-model)? 
    • Wat is sociale beïnvloeding?
    • Wat stelt de territoriumtheorie?

     


    STUDIEMATERIAAL
    • Syllabus: communicatiepsychologie.
    • Notities tijdens de les.

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     100

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    Geen

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    schriftelijk examen100%

    • Schriftelijk examen over de cursus (Casus en toepassingsvragen)
    • De puntenverdeling wordt vermeld op het examenformulier

    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    schriftelijk examen100%

    • Schriftelijk examen over de cursus (Casus en toepassingsvragen)
    • De puntenverdeling wordt vermeld op het examenformulier

     

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Communicatiesociologie
      
    Component behoort tot: Communicatie en invloed
    Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
    Code:2140300016
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Olaf Spittaels
    Iris Robijns

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Word je asociaal als je te veel tv kijkt? Geloof je alles wat in de krant staat? Klopt het dat massamedia een ongelooflijke invloed op de samenleving hebben? Laden mama's hun winkelkarretje vol met producten op vraag van hun kinderen, die koekjes willen van Plop of een Prins?

    Communicatiesociologie bestudeert de rol van de massamedia en de effecten die ze, op mens en samenleving, teweegbrengen.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM34 #Evalueren
    • CM36 #Denken en redeneren
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    Beroepsspecifieke competenties

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • Je kan kan de technieken herkennen die schuil gaan achter de creatie van commerciële boodschappen.
     • Je herkent media-effecten op mens en samenleving.
     • Je kan communicatie-evoluties monitoren en maatschappelijk kaderen.
     • Je volgt de actualiteit aan de hand van verschillende media.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

     Andere begincompetenties

      


     LEERINHOUDEN

     • De verschillende elementen van het massacommunicatiemodel van Maletzke zijn het uitgangspunt. De cursus valt uiteen in 5 delen:
       • De zender  = massacommunicator: -  als gatekeeper

                                                                                         - beïnvloedt door de context

       • De massacommunicatieve boodschap : - Hoe belangrijk is Reality-tv als TV-format?

                                                                                     - Hoe worden commerciële boodschappen verpakt?.

       • Wie is de ontvanger-consument van die boodschappen?. Hoe verwerkt de consument deze boodschappen? Hoe kunnen we die ontvanger onderzoeken? Is de ontvanger actief of passief? Hoe kan de boodschap beïnvloeden om tot een bepaald effect te komen

      

       • De Impact van media bestuderen in al haar domeinen, waarbij de relatie Pers, Commerciële Communicatie, PR-technieken, en ontvanger specifieke aandacht krijgen.

      

       • Het nieuwe denken rond massacommuncatie: het allocutie- wordt een conversatiemodel. Waarin de impact van social media groot is.Dit verplicht bedrijven om anders te gaan communiceren waarbij een duidelijk en goed CSR-beleid een must is.

     STUDIEMATERIAAL

     • Basissyllabus + optiegebonden deel  
     •  Teksten = VERPLICHTE zelfstudie + sommige teksten uitgebreid besproken in de les 
     • Video: getoond en besproken tijdens de hoorcolleges 
     • Verplichte  lectuur : Luyendijk J. 'Het zijn net mensen'.Van Halewyck, Leuven,2008.+ Steven Van Belleghem. 'the conversation manager'. Lannoo Campus, 2010.     -> Aan te bevelen lectuur : 'Het maakbare nieuws'.Uitgeverij Balans, Amsterdam,2008. (=antwoord op Luyendijk)

                Van Den Bulck H. & Tambuyzer S. 'De celebritysupermarkt'.EPO uitgeverij, Antwerpen,2008. 

     • Nota's nemen

     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      100

     %
     practicum en oefeningen:

       0

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:
     • Interactieve hoorcolleges.
     • Actualiteit kennen 

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     • Schriftelijk examen om de kennis over de inhoud van de hoorcolleges te testen met MOGELIJKE vragen:
      • letterlijke vragen
      • verbandsvragen
      • toepassingsvragen
      • begrippenvragen
      • overzichtsvragen
     • Het eindtotaal van het examen staat op 20 punten.
     • De examenvragen kunnen komen uit de hoorcolleges, syllabus, zelfstudiepakket , alle extra aangeleverd materiaal tijdens (of als voorbereiding op) de hoorcolleges .

     tijd voor examinering
     uren

     2 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     • Herdoen van een gelijkaardig examen.
     • Schriftelijk examen om de kennis over de inhoud van de hoorcolleges te testen met MOGELIJKE vragen:
      • letterlijke vragen
      • verbandsvragen
      • toepassingsvragen
      • begrippenvragen
      • overzichtsvragen.
     • Het eindtotaal van het examen staat op 20 punten.
     • De examenvragen kunnen komen uit de hoorcolleges, syllabus, zelfstudiepakket ( = reader), extra aangeleverd materiaal tijdens de hoorcolleges,
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
     Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - WS3 Communicatieplan
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
     Code:2140300017
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kern,
     Niveau:uitdiepend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:4
     Totaal studietijd:104
     Examencontract:niet mogelijk
     Deliberatie:niet mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Iris Robijns
     Helga Van den Bulck
     Olaf Spittaels
     Cecile Van Os

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     Je analyseert gedurende een heel semester het marketing-communicatiebeleid van een merk. Welke andere middelen worden er ingezet naast reclame? Sponsoring? Winkelcommunicatie? Promotie? ... . Je begrijpt welke doelstellingen de campagne wil realiseren en welke doelgroepen ze wil bereiken.

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM24 #Zelfreflectie
     • CM25 #Leerbereidheid
     • CM26 #Initiatiefzin
     • CM27 #Assertiviteit
     • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
     • CM30 #zelfstandigheid
     • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
     • CM33 #Organisatiesensitiviteit
     • CM34 #Evalueren
     • CM36 #Denken en redeneren
     • CM37 #Deadlinegericht werken
     • CM38 #Leidinggeven
     • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
     • CM40 #360° inlevingsvermogen
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
     • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
     • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
     • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
     • CM47 #organiseren
     • CM48 #Mediabewustzijn
     • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
     Beroepsspecifieke competenties
     • CM51 #Onderzoeken
     • CM52 #Communicatie plannen

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • je licht een bedrijf door in alle aspecten (juridische vorm, organogram opstellen, strategie analyseren,...)
     • je zet het marketing-communicatiebeleid van een bedrijf in kaart (welke verschillende instrumenten worden er gebruikt)
     • je begrijpt welke doelstellingen men wil realiseren en welke doelgroepen men wil bereiken.
     • je kan een antwoord formuleren op de vragen : wie is de zender? , wat is de boodschap?, welke zijn de media?, wat is het effect?
     • je gaat kritisch om met allerhande bronnen.
     • je gaat positief om met kritiek van je teamgenoten.
     • je verkrijgt op een beleefde maar vastberaden manier interne informatie.
     • je kan d.m.v. een gesprek heel specifieke inside-informatie te weten komen.
     • je kan wetenschappelijk verantwoord rapporteren, schriftelijk en mondeling.
     • je beheerst presentatietechnieken en streeft naar een goede uitspraak.
     • je bent in staat om op een correcte manier te communiceren per brief en e-mail.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Com.mngt; Psychologie; Exploreer comm. werkveld; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - CM; en moet je je ook inschr. vr: Reclame; Comm.en invloed.'
     'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Com.mngt; Psych.; Expl. comm. werkveld; moet je min. 40 stpnt verworven hebben uit het volt. modelp. 1 - CM; en moet je inschr. vr: Reclame; Comm.en invloed. Vr VP geldt: inschr. vr. Reclame.'


     Andere begincompetenties

     Geen


     LEERINHOUDEN
     • marketingcommunicatie
     • communicatiesociologie
     • vergadertechnieken en conflicthantering
     • presentatietechnieken

     STUDIEMATERIAAL
     • Handleiding workshop
     • On line materiaal  
     • Opdrachtenblad per vak

     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      10

     %
     practicum en oefeningen:

       30

     %

     vormen van groepsleren:

       60

     %
     Verdere toelichting:

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     permanente evaluatie100%

     • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
     • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
     • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
     • Voor elke deeltaak of voor elk examen geldt de volgende regel: 1 dt-fout: -2p, 2 dt-fouten -4p, 3 dt-fouten -8p, 4 dt-fouten -16p, vanaf 5 dt-fouten= 0

     tijd voor examinering
     uren

     0 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     permanente evaluatie100%


      
     INFORMATIE OVER DE FACETTEN

     Reclame
     Communicatiepsychologie
     Communicatiesociologie
     Nederlands

      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
     Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Mediaplanning
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
     Code:2140300019
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kern,keuze
     Niveau:uitdiepend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 2,
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:3
     Totaal studietijd:78
     Examencontract:mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Stephaan Poppe

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     Welke media moet de adverteerder inschakelen voor zijn reclamecampagne? Gebruikt hij gedrukte media zoals kranten, magazines of huis-aan-huisbladen? Of verkiest hij AV-media zoals radio, TV of bioscoop. Wanneer overweegt hij te werken met affichage? Hoe belangrijk zijn de nieuwe media in het uitdragen van commerciële boodschappen? Een goed inzicht in de bereiksprofielen van de verschillende media zorgt voor een doeltreffend mediaplan.

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM34 #Evalueren
     • CM36 #Denken en redeneren
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
     • CM48 #Mediabewustzijn
     Beroepsspecifieke competenties
     • CM52 #Communicatie plannen

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • Je kan omgaan met typische mediastatistieken (CIM-, MDB-cijfers).  Je berekent onder meer het gecombineerd bereik, het gecumuleerd bereik, de duplicaties, de dekkings- en profielpercentages...
     • Je beheerst de typische begrippen uit de mediaplanning.  Begrippen zoals  GRP, OTS, OGB,  selectiviteitsindex, ranking.  
     • Je maakt de juiste keuze tussen diverse mediumtypen in functie van vooropgestelde media-objectieven. Je houdt daarbij rekening met de communicatiesterktes en zwaktes van de verschillende mediumtypen: dagbladen, magazines, gratis pers, tv, radio, bioscoop, affichage, folders, internet?
     • Je maakt de juiste keuze tussen individuele titels op basis van kwantitatieve selectiecriteria zoals 'kost per duizend', selectiviteitsindex, 'kost per 1000 nuttige contacten', aangevuld met kwalitatieve overwegingen.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     'Om in te schr. vr dit oo moet je gesl. zn vr: Com.mngt; Explor com.werkv; Res&ICT; Media, Econ&mark; moet je min 20(CC)/40(PRV) stp verworven hebben uit volt. mp.1CM & moet je inschr. vr WS2. Stud VP zn geslaagd vr Econ.&mark;Res & ICT & inschr vr WS2'
     'Om in te schr. vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Comm.mngt; Explor comm.werkv; Res. & ICT-toolkit; Media, Econ. & marketing; moet je minstens 20(CC)/40(PRV) stpnt verworven hebben uit het volt. modelp.1-CM (CC/PR&V ); en moet je je ook inschr. vr WS2.'


     Andere begincompetenties

     Geen


     LEERINHOUDEN
     •  VOLUME 1:
      • Mediastudies. 
      • Vertrekbasis voor mediaplanning.
      • Dosering van bereik, frequentie en continuïteit.
      • Mediakeuze.
      • Mediabuying.

     • VOLUME 2: 
      • Dagbladen als reclamemedium 
      • Magazines als reclamemedium 
      • Gratis pers als reclamemedium 
      • Televisie als reclamemedium 
      • Radio als reclamemedium 
      • Bioscoop als reclamemedium 
      • Affichage als reclamemedium   
      • Internet als reclamemedium

     STUDIEMATERIAAL
     • Cursus: Volume 1 en 2. 
     • Powerpoint
     • Internet (voor CIM statistieken en mediatarieven)
     • Naslagwerk: De Pelksmacker, Geuens en Van Den Bergh (2011).
      Marketingcommunicatie. Hoofdstuk 8. Mediaplanning.
      Amsterdam: Pearson Education Benelux.

      


     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      84

     %
     practicum en oefeningen:

       16

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:
     Geen

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten
     • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

      


     tijd voor examinering
     uren

     2 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten.
     • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
     Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - WS1 Creatief ontwerp
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
     Code:2140300023
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kern,
     Niveau:uitdiepend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:6
     Totaal studietijd:156
     Examencontract:niet mogelijk
     Deliberatie:niet mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Mark van Varik
     Cecile Van Os
     Sandra Mermans
     Imelda Van Praet
     Koen Vlecken

      

     KORTE OMSCHRIJVING

     In deze WS ontwerp je een folder en een website. Je verzint een logo, neemt foto's en schrijft 'copy' voor in je folder en op je website.


     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM25 #Leerbereidheid
     • CM30 #zelfstandigheid
     • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
     • CM34 #Evalueren
     • CM36 #Denken en redeneren
     • CM37 #Deadlinegericht werken
     • CM40 #360° inlevingsvermogen
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
     Beroepsspecifieke competenties
     • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
     • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • je ontwikkelt een logo 
     • je stelt een folder samen, rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
     • je bouwt een website,  rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
     • je maakt portretten en onderwerpsgebonden beelden in functie van de website en de folder
     • je maakt een reclamespotje 
     • je schrijft lezergerichte teksten voor folder en website, aangepast aan het medium 

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands1; Media; Exploreer de media en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

     Andere begincompetenties
     Geen
     LEERINHOUDEN

     Zie workshopbundel voor de concrete opdrachten.

     folder, website, fotoportfolio, videoproductie

     adhv

    • Illustrator/Indesign/Lay-out en DTP
    • Dreamweaver en de praktijk van webontwerp
    • Photoshop, de praktijk van digitale fotografie en video, montagetechnieken
    • copywriting

    • STUDIEMATERIAAL

     online handleidingen


     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      20

     %
     practicum en oefeningen:

       80

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     permanente evaluatie100%

     • Afleveren van een eindproduct voor de vakken DTP, Web, Foto, Video, Nederlands.
     • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
     • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
     • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)  
     • Nederlands: Voor elke deeltaak en schriftelijk examen geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.

        


     tijd voor examinering
     uren

     0 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     permanente evaluatie100%

      
     INFORMATIE OVER DE FACETTEN
    • Webdesign
    • Foto en Video
    • DTP
    • Nederlands 
    •  
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
     Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Project
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
     Code:2140300030
     Academiejaar:2012-2013
     Type:keuze,
     Niveau:gespecialiseerd
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 2
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:15
     Totaal studietijd:390
     Examencontract:niet mogelijk
     Deliberatie:niet mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Kristin Meerts

      

     KORTE OMSCHRIJVING

     Tijdens een groepsproject zet je alles wat je de voorbije jaren hebt geleerd om in de praktijk. Je verleent  je praktische kennis aan een interne- of externe opdrachtgever.  Binnen de projecten ontwikkel je je assertiviteit en je zoekt je draai in de communicatiewereld. Je doet essentiële werkervaring op die mooi staat op je CV. Tijdens deze projectperiode werk je als team helemaal zelfstandig. Je levert uiteindelijk een volwaardig communicatieproduct af aan je opdrachtgever. Dit is de beste manier om je kritische visie en verantwoordelijkheidszin te ontwikkelen. 

     De projecten voor het academiejaar 2012-2013 worden in de loop van de maand september 2012 aan de derdejaarsstudenten voorgesteld.

      


     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM24 #Zelfreflectie
     • CM25 #Leerbereidheid
     • CM26 #Initiatiefzin
     • CM27 #Assertiviteit
     • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
     • CM29 #Flexibiliteit
     • CM30 #zelfstandigheid
     • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
     • CM32 #Omgaan met stress
     • CM33 #Organisatiesensitiviteit
     • CM34 #Evalueren
     • CM35 #Leergierigheid
     • CM36 #Denken en redeneren
     • CM37 #Deadlinegericht werken
     • CM38 #Leidinggeven
     • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
     • CM40 #360° inlevingsvermogen
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
     • CM42 #anderstalige informatie zoeken
     • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
     • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
     • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
     • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
     • CM47 #organiseren
     • CM48 #Mediabewustzijn
     • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
     • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
     Beroepsspecifieke competenties
     • CM51 #Onderzoeken
     • CM52 #Communicatie plannen
     • CM53 #Anderstalige tekstproductie
     • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
     • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
     • CM56 #Aansturen
     • CM57 #Budgetopvolging en administratie

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

     Je kan :

     • vergadertechnieken beheersen
     • rapporteren
     • evenementen organiseren
     • communicatiestrategieën ontwikkelen

      De beroepspecifieke doelstellingen worden per project afgesproken .


     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie of public relations en voorlichting.'
     'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie of public relations en voorlichting. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1'


     Andere begincompetenties
     Geen
     LEERINHOUDEN
     Afhankelijk van het project
     STUDIEMATERIAAL
     Handleiding projectperiode
     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      0

     %
     practicum en oefeningen:

       0

     %

     vormen van groepsleren:

       100

     %
     Verdere toelichting:
     • project
     • vergaderingen, reviews
     • presentatie

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     permanente evaluatie100%

     • Proces- en productevaluatie: de puntenverdeling en de manier waarop geëvalueerd wordt, vind je in de projectbrochure.
     • We willen er op wijzen dat er zeer strenge regels zijn voor afwezigheden bij de projectgebonden activiteiten en  bij de vergadermomenten.
     • Het niet naleven van deze regels leidt onherroepelijk tot een uitsluiting uit het project.
     • Project is een kernvak. Dat betekent dat een onvoldoende niet delibereerbaar is.

      
     Dit opleidingsonderdeel bestaat uit facetten. Elk facet levert één deelcijfer op.
     Het totaalcijfer van een opleidingsonderdeel dat bestaat uit verschillende facetten, is de som van de deelcijfers van de facetten, herleid naar 20. 
       


     tijd voor examinering
     uren

     0 

     Tweede examenperiode
     ONMOGELIJK, herkansing gebeurt pas in het volgende academiejaar
      
     INFORMATIE OVER DE FACETTEN
     • individueel proces
     • taalvaardigheid
     • collectief proces
     • collectief product
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
     Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Communicatieonderzoek
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
     Code:2140300063
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kern,
     Niveau:uitdiepend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:3
     Totaal studietijd:78
     Examencontract:mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Koen Cornil

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     Hoeveel mensen drinken welke frisdranken? Wie surft er op het internet en waarom? Dergelijke vragen zijn het uitgangspunt van Communicatieonderzoek. Je leert er een enquête opstellen, verwerken en de resultaten ervan interpreteren.

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM36 #Denken en redeneren
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
     Beroepsspecifieke competenties
     • CM51 #Onderzoeken

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • Je bent vertrouwd met de basisbegrippen van het wetenschappelijk onderzoek (populatie, steekproefkader, representativiteit, ..)
     • Je bent vertrouwd met de elementaire methoden en technieken van zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek
     • Je kan de wetenschappelijke waarde van een onderzoek inschatten. Hij weet aan welke beoordelingscriteria de uitkomsten van een onderzoek moeten worden getoetst
     • Je staat kritisch ten opzichte van onderzoeksgegevens.
     • Je kan een eenvoudig onderzoek verwerken met SPSS.
     • Je kan  onderzoeksresultaten interpreteren en in duidelijke teksten weergeven.

     Het is niet de bedoeling om studenten op te leiden tot onderzoekers. Je moet echter wel kunnen meewerken aan onderzoek, de opdracht kunnen geven voor onderzoek,...


     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Research en ICT-toolkit'
     'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


     Andere begincompetenties
     Geen
     LEERINHOUDEN
     • een overzicht van de belangrijkste onderzoekstechnieken die door communicatieonderzoekers worden gebruikt
     • de verschillende stappen in een onderzoeksproces
     • een grondige bestudering en inoefening van de techniek van de enquête
     • inhoudsanalyse: een korte introductie    

     STUDIEMATERIAAL
     Syllabus
     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      55

     %
     practicum en oefeningen:

       45

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     Schriftelijk examen: 10 punten op theorie en 10 punten op oefeningen.

     tijd voor examinering
     uren

     2 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     Schriftelijk examen: 10 punten op theorie en 10 punten op oefeningen.
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
     Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Communicatie, de theorie
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
     Code:2140400000
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kern,
     Niveau:inleidend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:3
     Totaal studietijd:78
     Examencontract:mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Tom Goossens

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     Wat is nu eigenlijk communicatie? Hoe denkt men erover? Hoe werkt ze? Welke modellen beheersen de communicatie? Hoe verloopt ze bij de verschillende massamedia en de nieuwe media ?

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
     • CM33 #Organisatiesensitiviteit
     • CM34 #Evalueren
     • CM36 #Denken en redeneren
     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties
      • CM52 #Communicatie plannen

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Je duidt en onderscheidt het communicatieproces van intrapersoonlijke-, interpersoonlijke en massacommunicatie. 
      • Je duidt en onderscheidt de wetenschappelijke bevindingen rond de werking van het communicatieproces.
      • Je analyseert zelf communicatieve situaties aan de hand van het model van Maletzke.

       


      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties
      Geen
      LEERINHOUDEN
      • Afbakening van het begrip communicatie
      • Evolutie van het wetenschappelijk onderzoek van massacommunicatie
      • Interpersoonlijke en interculturele communicatie

      STUDIEMATERIAAL
      • Lesnota's en powerpoint
      • Handboek: Muylle, C. (2011). Communicatieleer. Communicatie: een eerste inkijk. Antwerpen: De Boeck.

       

       


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       100

      %
      practicum en oefeningen:

        0

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      schriftelijk examen100%

      • schriftelijk examen: kennis, inzicht, toepassingen communicatieleer.

       


      tijd voor examinering
      uren

      2 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      schriftelijk examen100%

      • schriftelijk examen: kennis, inzicht, toepassingen communicatieleer.

       

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
      Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Communicatiemanagement
        
      O.O. heeft componenten:Ja
      O.O. bestaat uit componenten:Geïntegreerde communicatie
      Commerciële communicatie
      Public relations en voorlichting
      Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
      Code:2140400001
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:inleidend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:5
      Totaal studietijd:130
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:niet mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Dirk Hye
      Helga Van den Bulck
      Iris Robijns
      Ann Gemoets

       


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         Zie fiches van de componenten

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties

         WEGING

         ComponentenWeging
         Geïntegreerde communicatie33.3%
         Commerciële communicatie33.3%
         Public relations en voorlichting33.3%          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
         Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Geïntegreerde communicatie
           
         Component behoort tot: Communicatiemanagement
         Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
         Code:2140400001
         Academiejaar:2012-2013
         Lector(en)Dirk Hye
         Helga Van den Bulck
         Iris Robijns
         Ann Gemoets

          

         KORTE OMSCHRIJVING

         Het vak geïntegreerde communicatie omvat een overzicht van de strategieën die gebruikt worden om de instrumenten van de communicatiemix te implementeren. Gespecialiseerde communicatiefuncties die vroeger los van elkaar werden uitgevoerd zoals adverteren, public relations, interne communicatie... worden gecombineerd in "through-the-line" communicatie. De synergie die hierdoor ontstaat geeft een onovertroffen meerwaarde aan de optimalisatie van het effect van de communicatie.


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • CM25 #Leerbereidheid
         • CM30 #zelfstandigheid
         • CM33 #Organisatiesensitiviteit
         • CM34 #Evalueren
         • CM35 #Leergierigheid
         • CM36 #Denken en redeneren
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • CM48 #Mediabewustzijn
         • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
         Beroepsspecifieke competenties
         • CM52 #Communicatie plannen

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • je kent de evolutie van de huidige strategische communicatieaanpak en je blijft ze volgen.
         • je leert de nieuwe invalshoeken, voorbeelden en casestudies van IMC kennen.
         • je kent de meerwaarde van een juiste mix van communicatieinstrumenten.
         • je onderscheidt het verschil tussen geïntegreerde communicatie en klassieke communicatie.

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties

         Geen


         LEERINHOUDEN
         • integratie van marketing- en bedrijfsscommunicatie
         • factoren in de ontwikkeling van IMC 
         • integratieniveaus
         • obstakels voor IMC
         • communicatiebureaus en geïntegreerde communicatie
         • het geïntegreerde communicatieplan

          


         STUDIEMATERIAAL
         • Handboek: Patrick de Pelsmacker, Maggie Geuens en Joeri Van den Bergh (2010); Marketingcommunicatie Hoofdstuk 1
         • Power Point presentatie
         • Voorbeelden, teksten, cases besproken tijdens de hoorcolleges


          


         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          100

         %
         practicum en oefeningen:

           0

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         schriftelijk examen100%

         multiple choice examen

         tijd voor examinering
         uren

         1 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         schriftelijk examen100%

         multiple choice examen
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
         Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Commerciële communicatie
           
         Component behoort tot: Communicatiemanagement
         Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
         Code:2140400001
         Academiejaar:2012-2013
         Lector(en)Dirk Hye
         Helga Van den Bulck
         Iris Robijns
         Ann Gemoets

          

         KORTE OMSCHRIJVING
         Je raakt vertrouwd met de verschillende instrumenten van de marketingcommunicatiemix. Je ontdekt het verschil tussen reclame, sales promotion, sponsoring, winkelcommunicatie, vakbeurzen, persoonlijke verkoop, e-communicatie enz.

         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • CM25 #Leerbereidheid
         • CM35 #Leergierigheid
         • CM36 #Denken en redeneren
         Algemene beroepsgerichte competenties
          Beroepsspecifieke competenties
          • CM52 #Communicatie plannen

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • je kan de verschillende instrumenten van de marketingscommunicatiemix kort situeren
          • je kent begrippenkader grondig

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          geen

          Andere begincompetenties
          geen
          LEERINHOUDEN
          Inleiding reclame, sales promotion, winkelcommunicatie, sponsoring, dm-communicatie, persoonlijke verkoop, vakbeurzen, werking reclamebureau, overzicht werkveld, online communicatie
          STUDIEMATERIAAL

          De Pelsmacker, P., Geuens, M., Van den bergh, J., Marketingcommunicatie, 2011, Pearson Education
          Nota's te nemen tijdens de les.


          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           100

          %
          practicum en oefeningen:

            0

          %

          vormen van groepsleren:

            0

          %
          Verdere toelichting:

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          schriftelijk examen100%

          Oefeningen, theorievragen en multiple choice : Schriftelijk examen.


          tijd voor examinering
          uren

          2 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          schriftelijk examen100%

          Oefeningen, theorievragen en multiple choice: Schriftelijk examen.

           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
          Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Public relations en voorlichting
            
          Component behoort tot: Communicatiemanagement
          Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
          Code:2140400001
          Academiejaar:2012-2013
          Lector(en)Dirk Hye
          Helga Van den Bulck
          Iris Robijns
          Ann Gemoets

           

          KORTE OMSCHRIJVING

          Je onderzoekt hoe en waarom een bedrijf een identiteit uitstraalt en bij het publiek een imago opbouwt. Je raakt vertrouwd met de pr-technieken die het bedrijf gebruikt in zijn communicatie over zichzelf en zijn product. Je achterhaalt hoe het een goede relatie met de diverse stakeholders uit haar relatienetwerk verzorgt. Ook de overheid en de non-profitsector komen aan bod. In een laatste deel bespreken we de opbouw van diverse voorlichtingscampagnes (verkeersveiligheid, gezondheid, enz.) naar diverse publieksgroepen toe.


          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • CM33 #Organisatiesensitiviteit
          Algemene beroepsgerichte competenties
           Beroepsspecifieke competenties
           • CM52 #Communicatie plannen

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • Je kan de verschillende verschijningsvormen van PR onderscheiden en herkennen
           • Je kent de vakterminologie binnen de PR-wereld
           • Je kan het relatienetwerk van een organisatie schetsen 
           • Je kan het PR en Voorlichting onderscheiden binnen een algemeen communicatiebeleid en dit aan de hand van een bespreking van  verschillende communicatie-uitingen.
           • je kan argumenteren waarom de inzet van PR-instrument X of Y zinvol is bij een communicatieprobleem, en je omschrijft dit in functie van doelgroepen, doelstellingen en verschijningsvorm. 
           • je kan voorlichtings-en PR-acties/uitingen analyseren en kritisch bespreken.

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           geen

           Andere begincompetenties

           Je bent een mediawatcher

            


           LEERINHOUDEN
           • Tijdens de hoorcolleges worden basistheorieën en begrippen in PR en Voorlichting besproken en gestoffeerd met voorbeelden. Je kan je omgeving kritisch analyseren en zelf voorbeelden aandragen om het leergesprek mee vorm te geven. 

           STUDIEMATERIAAL
           • Lesnota's
           • Powerpointslides 
           • Handboek:  Sterk R. & Van Kuppenveld E. (2007). Organisaties en hun bedrijfscomunicatie relatiegericht aangepakt. Wolters-Noordhoff, Groningen-Houten. 195p.
           • Voorbeelden, teksten, cases besproken tijdens de hoorcolleges en/of die de studenten zelf dienen te verwerken en te kennen (= zelfstudiemateriaal). 

           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            100

           %
           practicum en oefeningen:

             0

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:

           De lector verwacht dat de student het nieuws volgt en in staat is om hierover actualiteitsvragen te beantwoorden.


           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           • Schriftelijk examen op 20 punten: kennis, inzicht en toepassingen in Public relations en Voorlichting alsook enkele kennisvragen over de headlines van het nieuws.  De actualiteit dien je zelf op te volgen!

           tijd voor examinering
           uren

           2 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           • Schriftelijk examen op 20 punten.  Inhoud: zie eerste examenperiode.
            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
           Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Media
             
           O.O. heeft componenten:Ja
           O.O. bestaat uit componenten:Medialeer
           Media, de technieken
           Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
           Code:2140400008
           Academiejaar:2012-2013
           Type:kern,
           Niveau:inleidend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:5
           Totaal studietijd:130
           Examencontract:niet mogelijk
           Deliberatie:niet mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Hilde Leemans
           Kristoff Martens
           Mark van Varik

            


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • CM35 #Leergierigheid
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • CM48 #Mediabewustzijn
           Beroepsspecifieke competenties

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            Zie fiches van de componenten

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties

            WEGING

            ComponentenWeging
            Medialeer50%
            Media, de technieken50%             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
            Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Medialeer
              
            Component behoort tot: Media
            Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
            Code:2140400008
            Academiejaar:2012-2013
            Lector(en)Hilde Leemans
            Kristoff Martens
            Mark van Varik

             

            KORTE OMSCHRIJVING
            Welke verschillende massamedia bestaan er in België? Je krijgt een feitelijk overzicht van de kranten, de belangrijkste sites de magazines, de radio’s, de televisiestations boven en onder de taalgrens.

            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • CM35 #Leergierigheid
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • CM48 #Mediabewustzijn
            Beroepsspecifieke competenties
            • CM52 #Communicatie plannen

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

             

            • Je  kan een feitelijke schets geven van het Belgische medialandschap.
            • Je kan de basisbegrippen begrijpen en hanteren
            • Je kan de vakwoordenschat gebruiken ..

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties

            interesse voor de actualiteit


            LEERINHOUDEN
            • Bespreking van de verschillende media in België.
            • Omschrijvingen van de doelgroepen.
            • Interpretatie van cijfermateriaal.

            STUDIEMATERIAAL
            • power point tijdens de les
            • handboek: Analyse van de Belgische (reclame)media , Ina Cools , Academia Press , 2012

            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             21

            %
            practicum en oefeningen:

              12

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            De student kennis te laten maken met een nieuwe wereld namelijk die van de media waarbij de nadruk ligt op de media als reclamedrager.


            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            schriftelijk examen100%

            Schriftelijk examen met nadruk op de kennisvragen: 20 p

             


            tijd voor examinering
            uren

            3 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            schriftelijk examen100%

            Schriftelijk examen met nadruk op de kennisvragen : 20 p


             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
            Verkort programma CC voor andere bachelors - Modelpakket 1 - Media, de technieken
              
            Component behoort tot: Media
            Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
            Code:2140400008
            Academiejaar:2012-2013
            Lector(en)Hilde Leemans
            Kristoff Martens
            Mark van Varik

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            Hoe communiceer je met beelden? Met materiaal uit de klassieke en hedendaagse kunstgeschiedenis, fotografie, reclame en verschillende ontwerpdisciplines leer je de kracht van de beeldvorming doorheen het genie van de beeldmaker. In deze cursus staan we stil bij de technieken om visueel te kunnen communiceren.

            Uiteraard kan deze opleiding niet zonder grondige kennismaking met de audiovisuele media. De techniek evolueert zo snel dat de vertrouwde audiovisuele media zelfs niet als gekend beschouwd mag worden. Boeiend is het alleszins, zeker omdat we het niet alleen bij theorie houden. De studenten leren beeldtaal in praktijk te gebruiken met grafiek, video en digitale fotografie.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • CM30 #zelfstandigheid
            • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
            • CM34 #Evalueren
            • CM37 #Deadlinegericht werken
            Algemene beroepsgerichte competenties
             Beroepsspecifieke competenties
             • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
             • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             Beeldtaal:
             • Je begrijpt het jargon van beeldtaal en grafische technieken.
             • Je gebruikt de terminologie in de juiste context.
             • Je analyseert beeldmateriaal m.b.t. compositie, ritme, contrasten, verhoudingen en betekenis.
             • Je legt verbanden tussen verschillende beelddisciplines.
             • Je begrijpt de werking van beelden in onze cultuur.

             Video:

             • Je begrijpt het jargon van fotografie en video.
             • Je gebruikt de terminologie in de juiste context. 
             • Je bent in staat om de toepassing van beeldtaal te herkennnen in foto- en video-opnamen.
             • Je bent in staat om de technische eigenschappen in foto- en video-opnamen te herkennnen.
             • Je kunt specifieke AV-apparatuur herkennen en de werking er van uitleggen.

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             geen

             Andere begincompetenties

             LEERINHOUDEN
             Beeldtaal:
             • Inzicht verwerven in de functie van beelden en vormgeving doorheen de geschiedenis.
             • Op efficiënte wijze visueel communiceren door basisprincipes toe te passen.
             • De plaats van de audiovisuele media in het communicatieproces; toepassingen van beeldtaal in reclame en PR.
             • Terminologie met een accent op grafische en druktechnieken.
             Multimedia:
             • De bouw van de fotocamera en het leren aanpassen van camera-instellingen.
             • Studie van verschillende soorten licht.
             • AV-productie.
             • Beeldtaal: camera en montagetechnieken in functie van een functionele beeldtaal.

             STUDIEMATERIAAL

             Beeldtaal:

             • De gegeven lessen: on-line beschikbaar in PDF formaat.

             Multimedia:

             • Syllabus Multimedia: on-line beschikbaar in PDF formaat.

              


             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              100

             %
             practicum en oefeningen:

               0

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             De examens Beeldtaal en Multimedia bestaan uit meerkeuzevragen. Er wordt giscorrectie toegepast.


             tijd voor examinering
             uren

             2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             De examens Beeldtaal en Multimedia bestaan uit meerkeuzevragen. Er wordt giscorrectie toegepast.

              
             INFORMATIE OVER DE FACETTEN
             Het component Media, de technieken bestaat uit de facetten Beeldtaal en Multimedia.
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012