ECTS-database Plantijn Hogeschool
Communicatie - Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2240100018Public affairs3
2240100001Belgian culture and economy3
2240100002Communication skills in English intermediate level4
2240100003German intermediate level3
2240100004Spanish intermediate level3
2240100005French intermediate level3
2240100006Intercultural communication4
2240100008European media policy4
2240100009International project (4sp)4
2240100011Communication skills in English advanced level4
2240100012Desk top publishing advanced level3
2240100013Webdesign advanced level3
2240100014International brand communication3
2240100015Professional practice in advertising6
2240100016Mixed media productions3
2240100017Project: observing the media3
2240100020Creative design (4sp)4
2240100021Do it yourself (4sp)4
2240100019Dutch elementary level (4sp)4
Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Public affairs
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
Code:2240100018
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:niet mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Dirk Hye


beschrijving nog niet beschikbaar
Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Belgian culture and economy
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
Code:2240100001
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:niet mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Vera Mols
Koen Cornil


beschrijving nog niet beschikbaar
Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Communication skills in English intermediate level
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
Code:2240100002
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:4
Totaal studietijd:104
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:niet mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Annelies Weuts


beschrijving nog niet beschikbaar
Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - German intermediate level
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
Code:2240100003
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:niet mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Vera Mols


beschrijving nog niet beschikbaar
Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Spanish intermediate level
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
Code:2240100004
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:niet mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Els Vanhout


beschrijving nog niet beschikbaar
Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - French intermediate level
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
Code:2240100005
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:niet mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Hilde Leemans


beschrijving nog niet beschikbaar
Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Intercultural communication
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
Code:2240100006
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:4
Totaal studietijd:104
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:niet mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Helga Van den Bulck


beschrijving nog niet beschikbaar
Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - European media policy
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
Code:2240100008
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:4
Totaal studietijd:104
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:niet mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Patrick Herroelen

 

KORTE OMSCHRIJVING

This course offers a general overview of the media situation within the European Union and an overview of media players and media policy within the European Union.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    You indicate the main issues concerning the media industry in Europe. You illustrate these
    issues with examples from your home country.
    You apply your knowledge about the economic, political and cultural aspects of the media
    debate, to the facts on the situation for a specific country.
    You give a clear overview of the main aspects of a media topic, or of the media landscape, in a
    particular country, plus you give a persuasive presentation.
    You report on the media situation of particular country.
    You summarise in a accurate way the content of a book.


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    basic knowledge of media studies and of the media in your own country
    LEERINHOUDEN
     Media policy within the European Union
    • The technical story
    • The legal story - the guideline Audiovisual services 
    • European Media Studies (book K. Williams)


    STUDIEMATERIAAL
     
   • Notes (lessons).
   • Book: WILLIAMS Kevin, European media Studies
   • Handouts of the presentations by students.
   • http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/index_en.htm .


   • WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     50

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      50

    %
    Verdere toelichting:
    Lectures
    Seminars on research and to help students prepare the presentations
    Presentations and discussion groups

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    Presentation (individual): 20%
    Paper : 40%
    Oral exam (course + paper): 40%

    tijd voor examinering
    uren

     

    Tweede examenperiode
     
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - International project (4sp)
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100009
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Vera Mols


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Communication skills in English advanced level
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100011
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Nancy Van Temsche


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Desk top publishing advanced level
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100012
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Mark van Varik


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Webdesign advanced level
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100013
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Koen Vlecken


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - International brand communication
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100014
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Helga Van den Bulck


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Professional practice in advertising
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100015
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:6
    Totaal studietijd:156
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Gisèle Broos


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Mixed media productions
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100016
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
    Jo Van Doninck
    Wouter Frateur
    Sandra Mermans


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Project: observing the media
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100017
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Greet Elsen


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Creative design (4sp)
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100020
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Koen Vlecken


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Do it yourself (4sp)
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100021
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Edgard Peeters


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Journalism, Advertising and Public Relations - Journalism, Advertising and Public Relations - Dutch elementary level (4sp)
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalism, Advertising and Public Relations
    Code:2240100019
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:niet mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Vera Mols
    Els Borghys


    beschrijving nog niet beschikbaar