ECTS-database Plantijn Hogeschool
Communicatie - Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2140400000Communicatie, de theorie3
2140400001Communicatiemanagement5
|__Geïntegreerde communicatie
|__Commerciële communicatie
|__Public relations en voorlichting
2140400002Nederlands 15
2140400003Frans 15
2140400004Engels 15
2140400005Research en ICT-toolkit3
|__Informatica
|__Statistiek
2140400006Psychologie3
2140400007Actualiteit in perspectief6
|__Sociologie
|__Filosofie
|__Historische inzichten
2140400008Media5
|__Medialeer
|__Media, de technieken
2140400009Economie en marketing6
|__Micro-economie
|__Macro-economie
|__Marketing
2140400010Exploreer het communicatiewerkveld4
2140400011Exploreer de media4
2140400012Exploreer jouw taalvaardigheid3
2140400013Exploreer het maatschappelijk economisch werkveld3
Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Communicatie, de theorie
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
Code:2140400000
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Tom Goossens

 

KORTE OMSCHRIJVING
Wat is nu eigenlijk communicatie? Hoe denkt men erover? Hoe werkt ze? Welke modellen beheersen de communicatie? Hoe verloopt ze bij de verschillende massamedia en de nieuwe media ?

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
  Beroepsspecifieke competenties
  • CM52 #Communicatie plannen

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je duidt en onderscheidt het communicatieproces van intrapersoonlijke-, interpersoonlijke en massacommunicatie. 
  • Je duidt en onderscheidt de wetenschappelijke bevindingen rond de werking van het communicatieproces.
  • Je analyseert zelf communicatieve situaties aan de hand van het model van Maletzke.

   


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  Geen
  LEERINHOUDEN
  • Afbakening van het begrip communicatie
  • Evolutie van het wetenschappelijk onderzoek van massacommunicatie
  • Interpersoonlijke en interculturele communicatie

  STUDIEMATERIAAL
  • Lesnota's en powerpoint
  • Handboek: Muylle, C. (2011). Communicatieleer. Communicatie: een eerste inkijk. Antwerpen: De Boeck.

   

   


  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    0

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • schriftelijk examen: kennis, inzicht, toepassingen communicatieleer.

   


  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • schriftelijk examen: kennis, inzicht, toepassingen communicatieleer.

   

   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
  Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement
    
  O.O. heeft componenten:Ja
  O.O. bestaat uit componenten:Geïntegreerde communicatie
  Commerciële communicatie
  Public relations en voorlichting
  Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
  Code:2140400001
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:inleidend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:5
  Totaal studietijd:130
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:niet mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Dirk Hye
  Helga Van den Bulck
  Iris Robijns
  Ann Gemoets

   


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

   Algemene beroepsgerichte competenties
    Beroepsspecifieke competenties

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     Zie fiches van de componenten

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     geen

     Andere begincompetenties

     WEGING

     ComponentenWeging
     Geïntegreerde communicatie33.3%
     Commerciële communicatie33.3%
     Public relations en voorlichting33.3%      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
     Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Geïntegreerde communicatie
       
     Component behoort tot: Communicatiemanagement
     Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
     Code:2140400001
     Academiejaar:2012-2013
     Lector(en)Dirk Hye
     Helga Van den Bulck
     Iris Robijns
     Ann Gemoets

      

     KORTE OMSCHRIJVING

     Het vak geïntegreerde communicatie omvat een overzicht van de strategieën die gebruikt worden om de instrumenten van de communicatiemix te implementeren. Gespecialiseerde communicatiefuncties die vroeger los van elkaar werden uitgevoerd zoals adverteren, public relations, interne communicatie... worden gecombineerd in "through-the-line" communicatie. De synergie die hierdoor ontstaat geeft een onovertroffen meerwaarde aan de optimalisatie van het effect van de communicatie.


     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM25 #Leerbereidheid
     • CM30 #zelfstandigheid
     • CM33 #Organisatiesensitiviteit
     • CM34 #Evalueren
     • CM35 #Leergierigheid
     • CM36 #Denken en redeneren
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CM48 #Mediabewustzijn
     • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
     Beroepsspecifieke competenties
     • CM52 #Communicatie plannen

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • je kent de evolutie van de huidige strategische communicatieaanpak en je blijft ze volgen.
     • je leert de nieuwe invalshoeken, voorbeelden en casestudies van IMC kennen.
     • je kent de meerwaarde van een juiste mix van communicatieinstrumenten.
     • je onderscheidt het verschil tussen geïntegreerde communicatie en klassieke communicatie.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     geen

     Andere begincompetenties

     Geen


     LEERINHOUDEN
     • integratie van marketing- en bedrijfsscommunicatie
     • factoren in de ontwikkeling van IMC 
     • integratieniveaus
     • obstakels voor IMC
     • communicatiebureaus en geïntegreerde communicatie
     • het geïntegreerde communicatieplan

      


     STUDIEMATERIAAL
     • Handboek: Patrick de Pelsmacker, Maggie Geuens en Joeri Van den Bergh (2010); Marketingcommunicatie Hoofdstuk 1
     • Power Point presentatie
     • Voorbeelden, teksten, cases besproken tijdens de hoorcolleges


      


     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      100

     %
     practicum en oefeningen:

       0

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     multiple choice examen

     tijd voor examinering
     uren

     1 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     multiple choice examen
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
     Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Commerciële communicatie
       
     Component behoort tot: Communicatiemanagement
     Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
     Code:2140400001
     Academiejaar:2012-2013
     Lector(en)Dirk Hye
     Helga Van den Bulck
     Iris Robijns
     Ann Gemoets

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     Je raakt vertrouwd met de verschillende instrumenten van de marketingcommunicatiemix. Je ontdekt het verschil tussen reclame, sales promotion, sponsoring, winkelcommunicatie, vakbeurzen, persoonlijke verkoop, e-communicatie enz.

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM25 #Leerbereidheid
     • CM35 #Leergierigheid
     • CM36 #Denken en redeneren
     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties
      • CM52 #Communicatie plannen

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • je kan de verschillende instrumenten van de marketingscommunicatiemix kort situeren
      • je kent begrippenkader grondig

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties
      geen
      LEERINHOUDEN
      Inleiding reclame, sales promotion, winkelcommunicatie, sponsoring, dm-communicatie, persoonlijke verkoop, vakbeurzen, werking reclamebureau, overzicht werkveld, online communicatie
      STUDIEMATERIAAL

      De Pelsmacker, P., Geuens, M., Van den bergh, J., Marketingcommunicatie, 2011, Pearson Education
      Nota's te nemen tijdens de les.


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       100

      %
      practicum en oefeningen:

        0

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      schriftelijk examen100%

      Oefeningen, theorievragen en multiple choice : Schriftelijk examen.


      tijd voor examinering
      uren

      2 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      schriftelijk examen100%

      Oefeningen, theorievragen en multiple choice: Schriftelijk examen.

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
      Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Public relations en voorlichting
        
      Component behoort tot: Communicatiemanagement
      Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
      Code:2140400001
      Academiejaar:2012-2013
      Lector(en)Dirk Hye
      Helga Van den Bulck
      Iris Robijns
      Ann Gemoets

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      Je onderzoekt hoe en waarom een bedrijf een identiteit uitstraalt en bij het publiek een imago opbouwt. Je raakt vertrouwd met de pr-technieken die het bedrijf gebruikt in zijn communicatie over zichzelf en zijn product. Je achterhaalt hoe het een goede relatie met de diverse stakeholders uit haar relatienetwerk verzorgt. Ook de overheid en de non-profitsector komen aan bod. In een laatste deel bespreken we de opbouw van diverse voorlichtingscampagnes (verkeersveiligheid, gezondheid, enz.) naar diverse publieksgroepen toe.


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • CM33 #Organisatiesensitiviteit
      Algemene beroepsgerichte competenties
       Beroepsspecifieke competenties
       • CM52 #Communicatie plannen

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • Je kan de verschillende verschijningsvormen van PR onderscheiden en herkennen
       • Je kent de vakterminologie binnen de PR-wereld
       • Je kan het relatienetwerk van een organisatie schetsen 
       • Je kan het PR en Voorlichting onderscheiden binnen een algemeen communicatiebeleid en dit aan de hand van een bespreking van  verschillende communicatie-uitingen.
       • je kan argumenteren waarom de inzet van PR-instrument X of Y zinvol is bij een communicatieprobleem, en je omschrijft dit in functie van doelgroepen, doelstellingen en verschijningsvorm. 
       • je kan voorlichtings-en PR-acties/uitingen analyseren en kritisch bespreken.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       geen

       Andere begincompetenties

       Je bent een mediawatcher

        


       LEERINHOUDEN
       • Tijdens de hoorcolleges worden basistheorieën en begrippen in PR en Voorlichting besproken en gestoffeerd met voorbeelden. Je kan je omgeving kritisch analyseren en zelf voorbeelden aandragen om het leergesprek mee vorm te geven. 

       STUDIEMATERIAAL
       • Lesnota's
       • Powerpointslides 
       • Handboek:  Sterk R. & Van Kuppenveld E. (2007). Organisaties en hun bedrijfscomunicatie relatiegericht aangepakt. Wolters-Noordhoff, Groningen-Houten. 195p.
       • Voorbeelden, teksten, cases besproken tijdens de hoorcolleges en/of die de studenten zelf dienen te verwerken en te kennen (= zelfstudiemateriaal). 

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        100

       %
       practicum en oefeningen:

         0

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:

       De lector verwacht dat de student het nieuws volgt en in staat is om hierover actualiteitsvragen te beantwoorden.


       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%

       • Schriftelijk examen op 20 punten: kennis, inzicht en toepassingen in Public relations en Voorlichting alsook enkele kennisvragen over de headlines van het nieuws.  De actualiteit dien je zelf op te volgen!

       tijd voor examinering
       uren

       2 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%

       • Schriftelijk examen op 20 punten.  Inhoud: zie eerste examenperiode.
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
       Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Nederlands 1
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
       Code:2140400002
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kern,
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:5
       Totaal studietijd:130
       Examencontract:niet mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Vera Mols
       Jo Van Doninck
       Els Borghys

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       Je moedertaal wordt je visitekaartje: je wordt er vlot in,  zowel mondeling als schriftelijk..
       Nauwkeurige spelling wordt even vanzelfsprekend als een hedendaagse, rijke woordenschat
       en soepel klinkende zinnen.

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CM25 #Leerbereidheid
       • CM27 #Assertiviteit
       • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
       • CM34 #Evalueren
       • CM36 #Denken en redeneren
       • CM37 #Deadlinegericht werken
       • CM40 #360° inlevingsvermogen
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
       • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
       • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
       Beroepsspecifieke competenties

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • Je hanteert een verzorgd Algemeen Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling.
        • Je kent de specifieke woordenschat uit maatschappelijk relevante en beroepsgerichte domeinen. 
        • Je synthetiseert tekstinhouden met een heldere weergave van de tekststructuur.
        • Je schrijft een zakelijke mail of brief in een vlotte stijl. 
        • Je analyseert en schrijft vlot duidelijk gestructureerde, doelgroepgerichte teksten.

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties

        Je hebt een goede kennis van spelling, grammatica, zinsbouw en woordenschat.


        LEERINHOUDEN
        • Spelling: zelfstudie
        • Taalzuivering (waaronder contaminatie, samentrekkingen, tangconstructie, foutieve inversie...)
        • Uitbreiding woordenschat relevant voor je beroep (politiek, reclame, journalsitiek en media, kunst en cultuur, computer en multimedia,...)
        • Synthese van zakelijke, informatieve teksten van schriftelijke en auditieve bronnen.
        • Zakelijke brieven en mails schrijven
        • Stijl en rapporteren: leesbaar, correct, duidelijk, aantrekkelijk en beknopt formuleren
        • Wervende en doelgroepgerichte boodschappen analyseren (persbericht, direct mail en advertentie)

         


        STUDIEMATERIAAL
        • Een kijk op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid (handboek + werkboek)  De Vuyst, De Smet
        • extra actueel materiaal (P-schijf en losse bladen)
        • taalmails van de VRT

         


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         30

        %
        practicum en oefeningen:

          50

        %

        vormen van groepsleren:

          20

        %
        Verdere toelichting:
        De leerstof die aan bod komt in de hoor- en werkcolleges en in het practicum en de oefeningen, wordt getoetst op het examen en in praktijk gebracht tijdens de exploratievelden.

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        permanente evaluatie30%
        schriftelijk examen70%

         Leerstof eerste semester: schriftelijk examen: op 7 van de 20 punten. Leerstof tweede semester schriftelijk examen: op 6.5 van de 20 punten

        Spellingtoets: op 10% (november) - om te slagen moet je 75% behalen op deze toets.
        Taak: zakelijke brief en/of mail  5%
        Synthese van een zakelijke tekst (wordt getoetst tijdens het schriftelijk examen): 10

        Taak: verslag presentatie en luistersynthese: in totaal 15%, juiste verdeling volgt in 2de semester

        Voor elke deeltaak en schriftelijk examen geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.


        tijd voor examinering
        uren

        8 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        schriftelijk examen100%

        Leerstof januari + juni : 20 punten

         

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
        Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Frans 1
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
        Code:2140400003
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:uitdiepend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
        Contacturen:0
        Aantal studiepunten:5
        Totaal studietijd:130
        Examencontract:niet mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Elisabeth Susswein
        Martine Sterk
        Kristel Dreessen
        Hilde Leemans

         

        KORTE OMSCHRIJVING
        De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is je niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair wordt verstevigd, aangevuld en verrijkt. Spreken over, en ontleden van artikels is geen probleem meer.

        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • CM25 #Leerbereidheid
        • CM27 #Assertiviteit
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • CM42 #anderstalige informatie zoeken
        • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
        Beroepsspecifieke competenties
        • CM53 #Anderstalige tekstproductie

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

        Je begrijpt een gesprek, radio- en tv programma’s in standaardtaal over algemene, actuele en eenvoudige communicatie gerelateerde onderwerpen. 

         

        Aan de hand van een woordenboek begrijp je de boodschap(pen) van eenvoudige teksten over alledaagse, actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

         

        Je neemt deel aan een gesprek over het dagelijkse leven en actuele thema’s. Je voert een eenvoudig telefoongesprek. Je maakt eenvoudige presentaties over

        actuele onderwerpen.

         

        Je schrijft eenvoudige mails en korte teksten over algemene en actuele onderwerpen. 

         


        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties
        • Bereidheid tot zelfstandige lectuur van vakgerelateerde artikels en sites in het Frans en tot uitbreiden van woordenschatkennis.
        • Interesse voor de Franstalige actualiteit en bereidheid tot discussie hieromtrent.
        • Bereidheid tot zelfstandig maken van on-line oefeningen grammatica op Explio en de oefeningen van de cursus.

        LEERINHOUDEN
        • Grammaire 2000 : - l'emploi  du futur - l'emploi des temps du passé - la phrase conditionnelle - le gérondif - l'emploi du subjonctif- l'emploi des pronoms personnels - les accords ( sujet-verbe,  le participe passé ), - l'emploi de l'adjectif et de l'adverbe - la négation - la voix passive - l'emploi de TOUT- la phrase interrogative 
        • On-line grammaticaoefeningen op Explio.
        • Vocabulaire 2000 : dossiers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 36.
        • Veel voorkomende fouten bij Nederlandstaligen.
        • Commercieel Frans : de  mail en het telefoongesprek.
        • Inhoud en woordenschat van vakgerelateerde artikels en sites ( Le Vif, Le Soir, La Libre Belgique, Le Nouvel Observateur, www.altema.com, ... ). Fragmenten uit de audiovisuele pers ( " Envoyé spécial, Questions à la une, Arte..." ).

        STUDIEMATERIAAL
        • Syllabus ( 1 syllabus Grammaire+ 1 syllabus Textes + vidéos)
        • Digitale test die peilt naar de begincompetenties
        • Handboeken : Grammaire 2000 + cd-rom (12de uitgave ), Vocabulaire 2000
        • On-line materiaal op Explio(oefeningen  spraakkunst ) om het instuderen aan te moedigen .

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         40

        %
        practicum en oefeningen:

          60

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:
        • Grammatica : oefeningen in zelfstudie (zie syllabus Grammaire )Bij aanvang van het academiejaar wordt duidelijk in de cursus aangegeven wat de veronderstelde begincompetenties zijn. De andere onderwerpen worden behandeld in de les 1/2 u per week  Als je de begincompetenties niet hebt kan je de extra lessen Frans volgen van het CVO. Je kan ook gebruik maken van de bijlessen van 2de of 3de jaarsstudenten. (Peerteaching)
        • Digitale test bij aanvang van het academiejaar die peilt naar je kennis van de begincompetenties.
        • Remediëring via Explio.
        • Mondelinge bespreking van de teksten in halve groepen.

         


        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        permanente evaluatie40%
        schriftelijk examen60%

        • 20 punten januari-examen schriftelijk: (-geziene teksten, films, sites semester 1, -zelfstudie teksten, films semester1, -geziene grammatica, -voc.2000: 1,2,3,10,11,12,25,26, 33,36,- veelvoorkomende fouten: deel 1,- telefoongesprek)
        • 40  punten juni-examen schriftelijk (-geziene teksten, films, sites: semester 2,-zelfstudie: teksten, films semester 2,- Voc.2000: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-24-25-26-28-32-33-36, -veelvoorkomende fouten: deel 1 en 2, e-mail schrijven)
        • 40 punten permanente evaluatie voor de totaliteit van de volgende items : 2 testen Grammaire+Vocabulaire 2000+ erreurs courantes (15p.) + spraakkunstoefeningen Explio(verplicht!)   (10p.)+ zelfstudie teksten+ uitzendingen (15p.), Dit totaal van 100p. wordt herleid naar 20p.                                 
        • Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan moet je je afwezigheid wettigen  door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de 5 werkdagen vanaf de eerste ziektedag. je krijgt dan het gemiddelde van de andere punten.  Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen.

        tijd voor examinering
        uren

        7 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        schriftelijk examen100%

        Examen schriftelijk 20p.: leerstof 1ste zittijd juni + telefoongesprek

         

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
        Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Engels 1
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
        Code:2140400004
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:uitdiepend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
        Contacturen:0
        Aantal studiepunten:5
        Totaal studietijd:130
        Examencontract:niet mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Linda Berghmans
        Annelies Weuts
        Nancy Van Temsche

         

        KORTE OMSCHRIJVING
        De meest vertrouwde wereldtaal is slechts schijnbaar eenvoudig. Nu moet je echt gaan voor een correcte uitspraak, een genuanceerde woordenschat, en een definitief verworven grammatica in spreeksituaties. Bovendien moet je courante teksten kunnen becommentariëren én eenvoudige zakelijke teksten kunnen schrijven.

        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • CM25 #Leerbereidheid
        • CM27 #Assertiviteit
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • CM42 #anderstalige informatie zoeken
        • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
        Beroepsspecifieke competenties
        • CM53 #Anderstalige tekstproductie

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • je leest artikels uit de courante Britse en Amerikaanse kranten en tijdschriften
        • je drukt je mondeling uit in eenvoudige situaties
        • je begrijpt gesproken Engelse standaardtaal over behandelde en/of communicatie gerelateerde onderwerpen
        • je schrijft eenvoudige teksten over behandelde onderwerpen
        • je werkt persoonlijk en houdt rekening met deadlines en afspraken
        • je gebruikt het internet en voert bepaalde zoekopdrachten uit en maakt oefeningen
        • je vermijdt typische fouten van Nederlandstaligen in het Engels
        • je gebruikt de Engelse grammatica op elementary en lower intermediate level correct

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties

        LEERINHOUDEN
        • Grammatica op elementary en intermediate level. Je krijgt een gedetailleerd overzicht van de lexicologische en grammaticale opdrachten met aanduiding van de verschillende deadlines.
        • Herhaling en uitbreiding van de algemene en communicatie gerelateerde woordenschat.
        • Uitspraakoefeningen.
        • De vier vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken komen tijdens de les voortdurend aan bod.

        STUDIEMATERIAAL
        • Actuele teksten uit de Angelsaksische pers met betrekking tot het vakgebied.
        • video- en audiomateriaal 
        • Dentant,J., & Claes,G.(1997). Grip on Grammar. Wolters Plantyn.
        • Carleton-Gertsch,L.(2006).  Today's Words in Context - New Edition. Antwerpen/Amsterdam : intertaal.

         


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         60

        %
        practicum en oefeningen:

          40

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        schriftelijk examen100%

        • Een schirftelijk deelexamen in januari (grammatica en woordenschat) op 25% van de punten. Meerkeuzevragen, invuloefeningen, vertalingen en verklaring van grammaticale oefeningen.

         Het schriftelijk examen in januari is gebasserd op aangeduide hoofdstukken uit Grip on Grammar en Words in context. Een deel hiervan (aangegeven in cursus) is zelfstudie.

        • Schriftelijk eindexamen in juni: vertalingsoefeningen, woordenschatoefeningen en grammaticale oefeningen afhankelijk van de geziene teksten. Eveneens  inhoudsvragen over de teksten. Dit alles op 75% van de punten.

         Het examen in juni omvat de inhoud van de cursus + hoofdstukken uit Grip on Grammar (januari + nieuwe hoofdstukken aangeduid in cursus) en aangeduide hoofstukken uit Words in Context.

        • Je wordt verwacht elke les aanwezig te zijn en de opdrachten en taken uit te voeren.  
        • Bij elk deelexamen wordt per zware fout een punt afgetrokken van de totaalscore van het deelexamen.  Er bestaat een exhaustieve lijst van zware fouten "Mistakes never to be made". 
        • Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag.  Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen.

        tijd voor examinering
        uren

        4 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        schriftelijk examen100%

        Het examen in september omvat alle leerstof : cursus +  alle hoofdstukken uit Grip on Grammar die in januari en juni gezien werden + een aantal geselecteerde hoofdstukken uit Words in Context van januari en juni.

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
        Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Research en ICT-toolkit
          
        O.O. heeft componenten:Ja
        O.O. bestaat uit componenten:Informatica
        Statistiek
        Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
        Code:2140400005
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:inleidend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
        Contacturen:0
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:niet mogelijk
        Deliberatie:niet mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Philippe Mairiaux
        Willy Debandt

         


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

         Algemene beroepsgerichte competenties
          Beroepsspecifieke competenties

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           Zie fiches van de componenten

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           geen

           Andere begincompetenties

           WEGING

           ComponentenWeging
           Informatica50%
           Statistiek50%            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
           Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Informatica
             
           Component behoort tot: Research en ICT-toolkit
           Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
           Code:2140400005
           Academiejaar:2012-2013
           Lector(en)Philippe Mairiaux
           Willy Debandt

            

           KORTE OMSCHRIJVING

           Steeds meer bedrijven verwachten van hun werknemers dat ze met de computer kunnen werken. Logisch dus dat je de basis van de MS Word, Excel en PowerPoint onder de knie hebt.


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • CM36 #Denken en redeneren
           • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
           Beroepsspecifieke competenties

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            Je maakt teksten op, je stelt tabellen en kolommen met Word op. Je lost logische problemen uit de praktijk op met Excel. Je maakt het werkblad op en uiteindelijk maak je grafieken aan. Met PowerPoint stel je een diavoorstelling op.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties
            Geen
            LEERINHOUDEN
            • Basis Word:
             • document creëren, bewaren, ophalen, wijzigen, afdrukken;
              marges instellen, tekst uitlijnen, tekst opmaken;
             • tekst selecteren, kopiëren, verplaatsen, tekst zoeken en vervangen;
             • alineaopmaak, tabulaties, paginaopmaak;
             • secties, kolommen, tabellen, multimedia
               
            • Basis Excel:
             • gegevens invoeren, wijzigen, afdrukken;
             • map bewaren, ophalen, wijzigen;
             • met formules/functies werken, wiskundige en logische operatoren;
             • relatieve, gemengde en absolute celadressen;
             • formules kopiëren;
             • selectie maken, kolommen /rijen verbergen, toevoegen, verwijderen, blokkeren;
             • cellen wissen, verwijderen, toevoegen;
             • cellen opmaken, voorwaardelijke opmaak, pagina-instelling;
             • cellen kopiëren, verplaatsen, intelligent kopiëren;
             • grafieken aanmaken, wijzigen
               
            • Basis Powerpoint:
             • nieuwe dia maken, inlassen, verwijderen, verbergen, volgorde wijzigen, presentatie bewaren, ophalen, wijzigen, afdrukken;
             • achtergrondkleur, indeling, tabel, voettekst;
             • presentatie uitvoeren, onderbreken, doorlopend maken, aanwijzer, aantekeningen
              animaties, overgang tussen de dia’s, dia's verbergen, tijdsduur;
             • media objecten invoeren, grafische vormen, grafieken;
             • actieknoppen

            STUDIEMATERIAAL
            • Word (facultatief): MSWord 2007 (Uitgeverij De Boeck) + oefeningen
            • PowerPoint (facultatief): PowerPoint 2007 (Uitgeverij De Boeck) + oefeningen
            • Excel: eigen cursus + eigen oefeningen
            • Voor Word, PowerPoint en Excel: http://www.gratiscursus.be

             


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             0

            %
            practicum en oefeningen:

              100

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            schriftelijk examen100%

            Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Word, PowerPoint en Excel eveneens gebruiken.
            Duur: 50'.
             


            tijd voor examinering
            uren

            1 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            schriftelijk examen100%

            Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Word, PowerPoint en Excel eveneens gebruiken.
            Duur: 50'.

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Statistiek
              
            Component behoort tot: Research en ICT-toolkit
            Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
            Code:2140400005
            Academiejaar:2012-2013
            Lector(en)Philippe Mairiaux
            Willy Debandt

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            Je zet de eerste stapjes in de wereld van correlaties, tabellen, grafieken, percenten, centrum- en spreidingsmaten. In het 2e jaar groeit dit opleidingsonderdeel uit tot rasecht communicatieonderzoek.

             


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • CM30 #zelfstandigheid
            • CM34 #Evalueren
            • CM36 #Denken en redeneren
            • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
            Beroepsspecifieke competenties
            • CM51 #Onderzoeken

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

            Je kan :

            • kritisch nadenken over eigen en andere cijfermatige producten en staat open voor voortdurende bijsturing.
            • de basisbegrippen van de beschrijvende statistiek gebruiken en interpreteren.
            • de relevante communicatieve kenmerken van tabellen en grafieken herkennen en kritisch benaderen.
            • kritisch omgaan met aangeboden cijfermateriaal.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties

            Eindtermen secundair onderwijs op gebied van rekenkunde.


            LEERINHOUDEN
            • Algemeen statistische principes
            • Tabellen opstellen en lezen
            • Grafieken lezen en kritisch interpreteren
            • Statistische verwerking van gegevens ( gebruik van percentages, berekening en interpretatie van centrale tendensen en spreidingsmaten zoals mediaan en gemiddelde)
            • Interpretatie van correlatiecoëffiiciënt
            • Indexcijfers

             


            STUDIEMATERIAAL
            • Geschreven cursus
            • Eigen notities
            • Oefeningen op BlackBoard
            • Notities op Blackboard
            • Grafieken
            • Computerpresentaties

            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             17

            %
            practicum en oefeningen:

              17

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            schriftelijk examen100%

            • Schriftelijk examen 
            • Evaluatiecriteria: je moet aantonen dat je de voorgelegde statistische problemen en begrippen kan
                • identificeren
                • begrijpen
                • oplossen
                • kritisch analyseren

              


            tijd voor examinering
            uren

            2 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            schriftelijk examen100%

            • Schriftelijk examen (100%)
             • Evaluatiecriteria: idem 1ste examenperiode
            • Statistiek is één van de samenstellende componenten van een omvangrijk opleidingsonderdeel. Voor dergelijke opleidingsonderdelen geldt volgende regel:

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Psychologie
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
            Code:2140400006
            Academiejaar:2012-2013
            Type:kern,
            Niveau:inleidend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Olaf Spittaels

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            In deze cursus zullen we stil staan bij de vraag wat de psychologie bestudeert. We beginnen met het verschil tussen de wetenschappelijke en de intuïtieve psychologie. We situeren het ontstaan van de psychologie en maken aan de hand van de verschillende stromingen of scholen duidelijk dat binnen de psychologie gedrag vanuit verschillende perspectieven kan bekeken worden. Elke school bekijkt haar studieobject vanuit een andere bril en legt andere klemtonen. Daarna geven we een beeld van de verschillende toepssingsgebieden binnen de psychologie en de verschillende studiedomeinen of studieobjecten (leerprocessen, geheugen, waarneming, non-verbale communicatie, mentale ontwikkeling en groepsdynamica). We sluiten af met verschillende vormen van therapie die psychologen binnen de samenleving uitvoeren.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • CM24 #Zelfreflectie
            • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
            • CM36 #Denken en redeneren
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
            Beroepsspecifieke competenties

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • Je herkent en benoemt de aanwezigheid van de psychologie in de samenleving
             • Je kan alledaags gedrag vanuit verschillende psychologische invalshoeken benaderen
             • Je past de basis leertheorieën toe op eenvoudig gedrag
             • Je schat de mate in waarin een communicatieboodschap onthouden wordt
             • Je herkent de verschillende basisprincipes die de waarneming beïnvloeden
             • Je past de communicatieaxioma's toe op allegaagse situaties
             • Je kent de betekenis van non-verbale signalen in afbeeldingen
             • Je bevordert de (eigen) groepswerking met een taak- en procesgerichte aanpak
             • Je gaat oplossingsgericht om met eenvoudige groepsproblemen
             • Je onderscheidt de belangrijkste therapievormen aan de hand van voorbeelden

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             geen

             Andere begincompetenties
             Geen
             LEERINHOUDEN
             • De intuïtieve mensenkennis naast de psychologie als wetenschap
             • Methodes uit de psychologie
             • De geschiedenis van en scholen binnen de psychologie
             • De studie van leerprocessen
             • Het geheugen
             • De waarneming
             • De communicatie-axioma's
             • Non-verbale communicatie
             • Ontwikkelings- en schoolpsychologie
             • Groepsdynamica
             • Therapievormen binnen de klinische psychologie

             STUDIEMATERIAAL
             • Cursus en aanvullingen uit de lessen.

             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              100

             %
             practicum en oefeningen:

               0

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             • Schriftelijk examen op 20 punten. kennis-, inzichts- en toepassingsvragen

             tijd voor examinering
             uren

             2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             • Schriftelijk examen op 20 punten: kennis-, inzichts- en toepassingsvragen.
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
             Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Actualiteit in perspectief
               
             O.O. heeft componenten:Ja
             O.O. bestaat uit componenten:Sociologie
             Filosofie
             Historische inzichten
             Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
             Code:2140400007
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:inleidend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
             Contacturen:0
             Aantal studiepunten:6
             Totaal studietijd:156
             Examencontract:mogelijk
             Deliberatie:niet mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Kristin Meerts
             Veerle Rombouts
             Ann Gemoets

              


             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

              Algemene beroepsgerichte competenties
               Beroepsspecifieke competenties

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                Zie fiches van de componenten

                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                geen

                Andere begincompetenties

                WEGING

                ComponentenWeging
                Sociologie33.3%
                Filosofie33.3%
                Historische inzichten33.3%                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Sociologie
                  
                Component behoort tot: Actualiteit in perspectief
                Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                Code:2140400007
                Academiejaar:2012-2013
                Lector(en)Kristin Meerts
                Veerle Rombouts
                Ann Gemoets

                 

                KORTE OMSCHRIJVING
                Hoe werkt de sociale realiteit? En hoe kan een wetenschap van dit domein een verhelderend licht werpen op concrete, feitelijke maatschappelijke toestanden?

                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM25 #Leerbereidheid
                • CM36 #Denken en redeneren
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
                Beroepsspecifieke competenties

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • je begrijpt dat het handelen van mensen sterk sociaal bepaald is.
                 • je kent de invloed van structurerende factoren zoals gender, klasse, en etniciteit op het menselijk handelen.
                 • je duidt nieuwsberichten en reclamebeelden sociologisch . Je ziet in dat de sociale werkelijkheid zoals ze naar voor komt in de media daarom niet overeenkomt met de sociologische realiteit.
                 • je bent vertrouwd met de basisconcepten uit de sociologie (waarden, normen, attitudes, socialisatie, culturele verscheidenheid, sociale controle, macht en gezag, deviantie, positie, rol status, stratificatie, groeperingen, formele en informele structuur, bureaucratische organisatie, mcdonaldisering, institutionalisering, etnocentrisme,... ). Je begrijpt ze en kan ze zelf ook actief gebruiken.

                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 geen

                 Andere begincompetenties

                 Geen


                 LEERINHOUDEN
                 • Een afbakening van het onderzoeksterrein van de sociologie
                 • Een bespreking van de methoden van de sociologie
                 • Wat zijn waarden, normen en attitudes?
                 • De bestudering van het Europees Waardenonderzoek
                 • Wat is deviant gedrag? Sociologische verklaringen voor deviant gedrag
                 • Socialisatie en sociale controle
                 • Culturele verscheidenheid (jeugdsuculturen, etnische subculturen, hogere versus lagere klasse cultuur)
                 • Rol, positie, status, rolattributen, statussymbolen en stereotypen
                 • Groeperingen, formele-informele structuur, bureaucratische organisatie, mcdonaldisering van de samenleving 
                 • Sociale ongelijkheid, sociale stratificatie en sociale mobiliteit

                  


                 STUDIEMATERIAAL
                 Syllabus + slides op P schijf + nota's te nemen tijdens de les
                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  34

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   0

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   0

                 %
                 Verdere toelichting:

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 De evaluatie gebeurt op basis van een schriftelijk examen, dat gedeeltelijk een reeks mutiple choice vragen bevat.


                 tijd voor examinering
                 uren

                 2 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 De evaluatie gebeurt op basis van een schriftelijk examen, dat gedeeltelijk een reeks mutiple choice vragen bevat.

                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                 Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Filosofie
                   
                 Component behoort tot: Actualiteit in perspectief
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                 Code:2140400007
                 Academiejaar:2012-2013
                 Lector(en)Kristin Meerts
                 Veerle Rombouts
                 Ann Gemoets

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING
                 Je wordt uitgedaagd mee na te denken over fundamentele vragen van het leven. Je maakt kennis met de grote denkers uit onze westerse filosofie, en je bent in staat om de aangeboden filosofische denkkaders toe te passen op actuele vraagstukken. Je kan, indien je dat wenst, een deel van de leerstof verwerken via een taak rond Alain De Botton, De troost van de filosofie.

                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • CM24 #Zelfreflectie
                 • CM25 #Leerbereidheid
                 • CM36 #Denken en redeneren
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                 • CM48 #Mediabewustzijn
                 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                 Beroepsspecifieke competenties

                  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                  • Je legt het ontstaan van de westerste rationaliteit uit.
                  • Je schetst hoe in de diverse historische periodes werd gezocht naar de "absolute waarheid", en je plaatst dit tegenover het eigentijds denken.
                  • Je stelt je kritisch op tegenover het hedendaags "common sense" denken.
                  • Je situeert je eigen mens - en wereldbeeld.
                  • Je verwoordt  zingevingsvragen met een ontwilleld referentiekader.
                  • Je analyseert je eigen traditie t.o.v. niet- Europese mens- en wereldbeelden.
                  • Je interpreteert de actualiteit met de aangereikte filosofische denkkaders.

                  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                  geen

                  Andere begincompetenties
                  Geen
                  LEERINHOUDEN
                  • De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste filosofische problemen, de voorgestelde oplossingen, en de samenhang ervan met de ontwikkeling van de westerse cultuur.
                  • Algemeen menselijke vragen, zoals ze geformuleerd werden gedurende 2500 jaar komen ter sprake: het zoeken en twijfelen rond de oorsprong van mens en wereld, rond het onderscheid tussen goed en kwaad, rond de zin van het bestaan.
                  • Het klassiek filosofisch gedachtengoed wordt geconfronteerd met hedendaagse stellingnames en met actuele vraagstukken.
                  • Speciale aandacht gaat uit naar het kentheoretisch probleem.
                  • Tijdens de werkcolleges wordt de geziene leerstof toegepast op actuele problemen, vaak aan de hand van kranten artikels. Ook worden examenvragen ingeoefend.
                  • Tijdens de werkcolleges wordt coaching gegeven rond de vervangende taak van een deel van de leerstof. De basis voor deze taak is de lectuur van Alain De Botton, De troost van de filosofie. De preciese opdracht wordt toegelicht tijdens het werkcollege, en staat uitgelegd in de map Filosofie op de P-schijf.

                  STUDIEMATERIAAL
                  • Kristin Meerts, Filosofie, cursus.
                  • A. De Botton, De troost van de filosofie, 2009.
                  • L. Abicht, Filosofie is voor iedereen. Inleiding op 2500 jaar denken, Leuven, 1992.
                  • D. Palmer, Filosofie voor beginners. Het ondraaglijk gewicht van de filosofie lichter gemaakt, Utrecht, 1999.

                  WERKVORMEN
                  Soort werkvorm    
                  hoor- en werkcolleges:

                   72

                  %
                  practicum en oefeningen:

                    14

                  %

                  vormen van groepsleren:

                    14

                  %
                  Verdere toelichting:

                  Naast de wekelijkse hoorcolleges worden een aantal werkcolleges ingericht. Tijdens de werkcolleges kan de leerstof terug worden uitgelegd, worden examenvragen en oplossingsmethoden ingeoefend, wordt over de leerstof gediscussieerd, en wordt de band met de actualiteit uitgediept.

                  Tijdens de werkcolleges wordt ook de vervangende taak van een deel van de leerstof gecoacht.


                  EVALUATIE

                  Eerste examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  schriftelijk examen100%

                  Schriftelijk examen: kennisvraag wordt gekoppeld aan inzicht aan de hand van een actualiteitsprobleem.

                  De studenten kunnen, indien zij dat wensen, een vervangende deeltaak maken. Het betreft een taak rond De Botton,  De troost van de filosofie. Studenten kunnen op die manier de helft van het examen vervangen. (10 van de 20 punten). In dat geval valt het eerste deel van de cursus weg, nl tot en met de 16de eeuw. De cursus moet gekend zijn vanaf Descartes tot het einde, met uitzondering van Popper.Over dit gedeelte moet ook examen worden gedaan (ook 10 van de 20 punten). De deadlines om in te schrijven en om af te geven staan op de e-campus.


                  tijd voor examinering
                  uren

                  2 

                  Tweede examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  schriftelijk examen100%

                  Schriftelijk examen: kennisvraag wordt gekoppeld aan inzicht aan de hand van een actualiteitsprobleem.

                  De studenten kunnen, indien zij dat wensen een vervangende deeltaak maken. Het betreft een taak rond De Botton, De troost van de filosofie. De studenten kunnen op die manier de helft van het examen vervangen (10 van de 20 punten). In dat geval valt het eerste deel van de cursus weg, nl tot en met de 16 de eeuw. De cursus moet gekend zijn vanaf Descartes tot het einde, met uitzondering van Popper. Over dit gedeelte moet ook examen worden gedaan (ook 10 van de 20 punten). De deadline om de taak af te geven is de eerste examendag van de 2e zittijd.

                   
                  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                  Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Historische inzichten
                    
                  Component behoort tot: Actualiteit in perspectief
                  Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                  Code:2140400007
                  Academiejaar:2012-2013
                  Lector(en)Kristin Meerts
                  Veerle Rombouts
                  Ann Gemoets

                   

                  KORTE OMSCHRIJVING
                  Je leert de ingewikkelde en bewogen actualiteit vanuit een historisch inzicht begrijpen en verklaren. De politieke, sociale en economische context spelen daarbij telkens een rol.

                  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                  Algemene competenties

                  • CM25 #Leerbereidheid
                  • CM35 #Leergierigheid
                  • CM36 #Denken en redeneren
                  • CM40 #360° inlevingsvermogen
                  Algemene beroepsgerichte competenties
                  • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                  Beroepsspecifieke competenties

                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                   • Je bent geïnteresseerd in nieuws en volgt de actualiteit en recente ontwikkelingen aan de hand van de belangrijkste nieuwskanalen.
                   • Je hebt een ruime kijk op de wereld en de maatschappelijke ontwikkelingen.
                   • Je kan de ingewikkelde en bewogen actuele problematiek vanuit historisch inzicht begrijpen, verklaren en in vlot nederlands weergeven.

                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                   geen

                   Andere begincompetenties

                   Geen


                   LEERINHOUDEN
                   Aspecten van de politieke, sociale en economische geschiedenis van de 19e en de 20e eeuw in West Europa en de internationale problematiek in zijn werelddimensie.
                   STUDIEMATERIAAL
                   • Plantijn Syllabus
                   • Schema's en uitdiepingsmateriaal op BB

                   WERKVORMEN
                   Soort werkvorm    
                   hoor- en werkcolleges:

                    33

                   %
                   practicum en oefeningen:

                     0

                   %

                   vormen van groepsleren:

                     0

                   %
                   Verdere toelichting:

                   EVALUATIE

                   Eerste examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   schriftelijk examen100%


                   tijd voor examinering
                   uren

                   2 

                   Tweede examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   schriftelijk examen100%

                    
                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                   Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Media
                     
                   O.O. heeft componenten:Ja
                   O.O. bestaat uit componenten:Medialeer
                   Media, de technieken
                   Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                   Code:2140400008
                   Academiejaar:2012-2013
                   Type:kern,
                   Niveau:inleidend
                   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
                   Contacturen:0
                   Aantal studiepunten:5
                   Totaal studietijd:130
                   Examencontract:niet mogelijk
                   Deliberatie:niet mogelijk
                   Vrijstelling:mogelijk
                   Onderwijstaal:
                   Lector(en)Hilde Leemans
                   Kristoff Martens
                   Mark van Varik

                    


                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                   Algemene competenties

                   • CM35 #Leergierigheid
                   Algemene beroepsgerichte competenties
                   • CM48 #Mediabewustzijn
                   Beroepsspecifieke competenties

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    Zie fiches van de componenten

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    geen

                    Andere begincompetenties

                    WEGING

                    ComponentenWeging
                    Medialeer50%
                    Media, de technieken50%                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                    Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Medialeer
                      
                    Component behoort tot: Media
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                    Code:2140400008
                    Academiejaar:2012-2013
                    Lector(en)Hilde Leemans
                    Kristoff Martens
                    Mark van Varik

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING
                    Welke verschillende massamedia bestaan er in België? Je krijgt een feitelijk overzicht van de kranten, de belangrijkste sites de magazines, de radio’s, de televisiestations boven en onder de taalgrens.

                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • CM35 #Leergierigheid
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • CM48 #Mediabewustzijn
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • CM52 #Communicatie plannen

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                     

                    • Je  kan een feitelijke schets geven van het Belgische medialandschap.
                    • Je kan de basisbegrippen begrijpen en hanteren
                    • Je kan de vakwoordenschat gebruiken ..

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    geen

                    Andere begincompetenties

                    interesse voor de actualiteit


                    LEERINHOUDEN
                    • Bespreking van de verschillende media in België.
                    • Omschrijvingen van de doelgroepen.
                    • Interpretatie van cijfermateriaal.

                    STUDIEMATERIAAL
                    • power point tijdens de les
                    • handboek: Analyse van de Belgische (reclame)media , Ina Cools , Academia Press , 2012

                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     21

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      12

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      0

                    %
                    Verdere toelichting:

                    De student kennis te laten maken met een nieuwe wereld namelijk die van de media waarbij de nadruk ligt op de media als reclamedrager.


                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    schriftelijk examen100%

                    Schriftelijk examen met nadruk op de kennisvragen: 20 p

                     


                    tijd voor examinering
                    uren

                    3 

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    schriftelijk examen100%

                    Schriftelijk examen met nadruk op de kennisvragen : 20 p


                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                    Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Media, de technieken
                      
                    Component behoort tot: Media
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                    Code:2140400008
                    Academiejaar:2012-2013
                    Lector(en)Hilde Leemans
                    Kristoff Martens
                    Mark van Varik

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING

                    Hoe communiceer je met beelden? Met materiaal uit de klassieke en hedendaagse kunstgeschiedenis, fotografie, reclame en verschillende ontwerpdisciplines leer je de kracht van de beeldvorming doorheen het genie van de beeldmaker. In deze cursus staan we stil bij de technieken om visueel te kunnen communiceren.

                    Uiteraard kan deze opleiding niet zonder grondige kennismaking met de audiovisuele media. De techniek evolueert zo snel dat de vertrouwde audiovisuele media zelfs niet als gekend beschouwd mag worden. Boeiend is het alleszins, zeker omdat we het niet alleen bij theorie houden. De studenten leren beeldtaal in praktijk te gebruiken met grafiek, video en digitale fotografie.


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • CM30 #zelfstandigheid
                    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                    • CM34 #Evalueren
                    • CM37 #Deadlinegericht werken
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                     Beroepsspecifieke competenties
                     • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
                     • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                     Beeldtaal:
                     • Je begrijpt het jargon van beeldtaal en grafische technieken.
                     • Je gebruikt de terminologie in de juiste context.
                     • Je analyseert beeldmateriaal m.b.t. compositie, ritme, contrasten, verhoudingen en betekenis.
                     • Je legt verbanden tussen verschillende beelddisciplines.
                     • Je begrijpt de werking van beelden in onze cultuur.

                     Video:

                     • Je begrijpt het jargon van fotografie en video.
                     • Je gebruikt de terminologie in de juiste context. 
                     • Je bent in staat om de toepassing van beeldtaal te herkennnen in foto- en video-opnamen.
                     • Je bent in staat om de technische eigenschappen in foto- en video-opnamen te herkennnen.
                     • Je kunt specifieke AV-apparatuur herkennen en de werking er van uitleggen.

                     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                     geen

                     Andere begincompetenties

                     LEERINHOUDEN
                     Beeldtaal:
                     • Inzicht verwerven in de functie van beelden en vormgeving doorheen de geschiedenis.
                     • Op efficiënte wijze visueel communiceren door basisprincipes toe te passen.
                     • De plaats van de audiovisuele media in het communicatieproces; toepassingen van beeldtaal in reclame en PR.
                     • Terminologie met een accent op grafische en druktechnieken.
                     Multimedia:
                     • De bouw van de fotocamera en het leren aanpassen van camera-instellingen.
                     • Studie van verschillende soorten licht.
                     • AV-productie.
                     • Beeldtaal: camera en montagetechnieken in functie van een functionele beeldtaal.

                     STUDIEMATERIAAL

                     Beeldtaal:

                     • De gegeven lessen: on-line beschikbaar in PDF formaat.

                     Multimedia:

                     • Syllabus Multimedia: on-line beschikbaar in PDF formaat.

                      


                     WERKVORMEN
                     Soort werkvorm    
                     hoor- en werkcolleges:

                      100

                     %
                     practicum en oefeningen:

                       0

                     %

                     vormen van groepsleren:

                       0

                     %
                     Verdere toelichting:

                     EVALUATIE

                     Eerste examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     schriftelijk examen100%

                     De examens Beeldtaal en Multimedia bestaan uit meerkeuzevragen. Er wordt giscorrectie toegepast.


                     tijd voor examinering
                     uren

                     2 

                     Tweede examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     schriftelijk examen100%

                     De examens Beeldtaal en Multimedia bestaan uit meerkeuzevragen. Er wordt giscorrectie toegepast.

                      
                     INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                     Het component Media, de technieken bestaat uit de facetten Beeldtaal en Multimedia.
                      
                     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                     Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Economie en marketing
                       
                     O.O. heeft componenten:Ja
                     O.O. bestaat uit componenten:Micro-economie
                     Macro-economie
                     Marketing
                     Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                     Code:2140400009
                     Academiejaar:2012-2013
                     Type:kern,
                     Niveau:inleidend
                     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
                     Contacturen:0
                     Aantal studiepunten:6
                     Totaal studietijd:156
                     Examencontract:mogelijk
                     Deliberatie:niet mogelijk
                     Vrijstelling:mogelijk
                     Onderwijstaal:
                     Lector(en)Stephaan Poppe
                     Gerd Jespers

                      


                     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                     Algemene competenties

                      Algemene beroepsgerichte competenties
                       Beroepsspecifieke competenties

                        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                        Zie fiches van de componenten

                        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                        geen

                        Andere begincompetenties

                        WEGING

                        ComponentenWeging
                        Micro-economie33.3%
                        Macro-economie33.3%
                        Marketing33.3%                         
                        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                        Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Micro-economie
                          
                        Component behoort tot: Economie en marketing
                        Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                        Code:2140400009
                        Academiejaar:2012-2013
                        Lector(en)Stephaan Poppe
                        Gerd Jespers

                         

                        KORTE OMSCHRIJVING

                        De cursus micro-economie tracht de basismechanismen die aan het individueel gedrag van de economische subjecten - hoofdzakelijk consumenten en producenten - ten grondslag liggen te verduidelijken. Je zal inzicht verwerven in de werking van de markteconomie: de keuze van de consument, het gedrag van ondernemers binnen verschillende marktvormen, de wet van vraag en aanbod. Voor een goed begrip van de micro-economische theorie is je redeneringsvermogen en kritisch denkvermogen belangrijk. Het gebruik van grafieken en formules, waarvoor een minimale wiskundige kennis wordt verondersteld, zal je onder de knie krijgen via oefeningen die enerzijds geïntegreerd worden in de lessen en anderzijds worden voorzien tijdens afzonderlijke oefensessies die om de twee weken worden georganiseerd.


                        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                        Algemene competenties

                        • CM25 #Leerbereidheid
                        • CM36 #Denken en redeneren
                        Algemene beroepsgerichte competenties
                        • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                        • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                        Beroepsspecifieke competenties

                         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                         •  Je hanteert begrippen van micro-economie.
                         •  Je past fundamentele economische principes toe.
                         •  Je lost bedrijfseconomische problemen, oefeningen en vraagstukken op. 
                         •  Je leest, begrijpt en interpreteert economische grafieken en tabellen.

                         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                         geen

                         Andere begincompetenties
                         Geen
                         LEERINHOUDEN
                         • Inleiding
                         • Consumenten
                         • Producenten
                         • Markten en prijsvorming

                         STUDIEMATERIAAL

                          Handboek: De Velder, S. & De Cnuydt, I.  Economie Vandaag 2012, Gent: Academia Press.

                         • PowerPoint presentatie.
                         • Ondersteunende website.
                         • Internetsites.

                          


                         WERKVORMEN
                         Soort werkvorm    
                         hoor- en werkcolleges:

                          80

                         %
                         practicum en oefeningen:

                           20

                         %

                         vormen van groepsleren:

                           0

                         %
                         Verdere toelichting:

                         EVALUATIE

                         Eerste examenperiode
                         CategorieWeging van categorieën
                         schriftelijk examen100%

                         • Schriftelijk examen:
                          • Januari-examen: 20 punten 
                         •  Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.

                         .


                         tijd voor examinering
                         uren

                         2 

                         Tweede examenperiode
                         CategorieWeging van categorieën
                         schriftelijk examen100%

                         • Schriftelijk examen: 20 punten
                         • Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.
                          
                         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                         Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Macro-economie
                           
                         Component behoort tot: Economie en marketing
                         Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                         Code:2140400009
                         Academiejaar:2012-2013
                         Lector(en)Stephaan Poppe
                         Gerd Jespers

                          

                         KORTE OMSCHRIJVING

                         Macro-economie bestudeert de werking van de economie in  zijn geheel. De cursus verschaft je inzicht in de evolutie van de macro-economische omgeving waarin bedrijven en gezinnen actief zijn. De economische kringloop verklaart globale verbanden tussen de gezinnen, de bedrijven, de overheid en het buitenland. Aandacht gaat uit naar de mogelijkheden om de werkgelegenheid en de welvaart te stimuleren en tegelijk ongewenste nevenverschijnselen (inflatie en werkloosheid) te vermijden. Vooral de Keynesiaanse visie op de samenhang van de macro-economische grootheden wordt toegelicht.

                         De rol van het geld, internationale handel en wisselkoersen krijgen voldoende aandacht zonder dat daarbij te veel in detail wordt getreden. Op lange termijn bestuderen wij de economische groei, op korte termijn gaat de aandacht naar de conjunctuur. Extra oefeningensessies worden om de twee weken georganiseerd.

                          


                         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                         Algemene competenties

                         • CM25 #Leerbereidheid
                         • CM36 #Denken en redeneren
                         Algemene beroepsgerichte competenties
                         • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                         • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                         Beroepsspecifieke competenties

                          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                          • Je interesseert je aan het economisch leven in België, Europa en de wereld.
                          • Je herkent je eigen betrokkenheid bij het economisch leven als consument, als werknemer, als communicatiemanager.
                          • Je benadert op een kritische wijze en analyseert een aantal economisch-maatschappelijke verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken.

                          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                          geen

                          Andere begincompetenties
                          Geen
                          LEERINHOUDEN
                          • Evolutie van de Belgische economie en het nationaal inkomen
                          • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
                          • Geld, monetair beleid en inflatie
                          • Economische groei en conjunctuur
                          • Het internationale betalingsverkeer

                          STUDIEMATERIAAL
                           Handboek: De Velder, S. & De Cnuydt, I.  Economie Vandaag 2012. Gent: Academia Press.
                          • PowerPoint presentatie
                          • Ondersteunende website 
                          • Internetsites.

                           


                          WERKVORMEN
                          Soort werkvorm    
                          hoor- en werkcolleges:

                           80

                          %
                          practicum en oefeningen:

                            20

                          %

                          vormen van groepsleren:

                            0

                          %
                          Verdere toelichting:
                          Geen

                          EVALUATIE

                          Eerste examenperiode
                          CategorieWeging van categorieën
                          schriftelijk examen100%

                          • Schriftelijk examen:      
                           • Juni-examen: 20 punten 
                          • Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.

                          tijd voor examinering
                          uren

                          2 

                          Tweede examenperiode
                          CategorieWeging van categorieën
                          schriftelijk examen100%

                          • Schriftelijk examen over de hele leerstof: 20 punten
                          • Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.
                           
                          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                          Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Marketing
                            
                          Component behoort tot: Economie en marketing
                          Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                          Code:2140400009
                          Academiejaar:2012-2013
                          Lector(en)Stephaan Poppe
                          Gerd Jespers

                           

                          KORTE OMSCHRIJVING
                          Er zijn ontzettend veel verschillende redenen waarom een consument een merk al dan niet koopt. Moeilijk dus voor bedrijven die reclame willen maken, nieuwe producten willen lanceren, of willen weten wat zij meer of minder hebben dan hun concurrenten. Daarom pluis je in de cursus Marketing het denkproces van de consument uit.  Hoe kunnen marketeers op het juiste moment, het juiste product afzetten bij de juiste doelgroep? Hoe kan marketing toegevoegde waarde creëren?  Marketeers moeten aandacht hebben voor de klanten, de nieuwe media,  maatschappelijke trends en nieuwe marktontwikkelingen.  Een goede marketingstrategie uitwerken op basis van een degelijke omgevingsanalyse zal de kans op succes vergroten.  Dat wil zeggen dat je het product-, prijs-, distributie- en promotiebeleid voortdurend moet aanpassen om je marktaandeel te behouden of te vergroten. Hierbij moet je als marketeer vertrekken vanuit het maatschappelijk marketingconcept om zowel op korte als lange termijn  aan de wensen van consumenten en maatschappij te voldoen.

                          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                          Algemene competenties

                          • CM25 #Leerbereidheid
                          • CM26 #Initiatiefzin
                          • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                          • CM35 #Leergierigheid
                          • CM36 #Denken en redeneren
                          Algemene beroepsgerichte competenties
                          • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                          • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                          • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
                          Beroepsspecifieke competenties

                           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                           • Je denkt en handelt marktgericht.
                           • Je denkt probleemoplossend over marketingvraagstukken.
                           • Je kan een marktverkennend onderzoek uitvoeren nl. het verzamelen van de nodige informatie i.v.m. de marktomgeving en de beoogde doelgroepen, deze omschrijven en analyseren a.h.v. de verschillende segmentatiecriteria. Je kent het belang van het duidelijk positioneren van een product of merk.
                           • Je kan een SWOT-analyse opstellen. 
                           • Je kent de verschillende stappen binnen een marketingplan.
                           • Je onderscheidt de verschillende strategieën op niveau van assortiment, merk.
                           • Je kan het verband leggen tussen de communicatie voor een merk en het product-, distributie- en prijsbeleid van dat merk. 
                           • Je kan de theorie toepassen in een case of aan de hand van voorbeelden.

                           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                           geen

                           Andere begincompetenties
                           Geen 

                           LEERINHOUDEN
                           • Concepten van marketing en marketingethiek.
                           • Bedrijfs-en marketingstrategie : samenwerkingsverbanden om klantrelaties op te bouwen. Het marketingplan.
                           • Analyse van de marketingomgeving .
                           • Het koopgedrag van de consument.
                           • Marktsegmentatie, doelgroepbepaling en positionering.
                           • Producten, diensten en merkenstrategie.
                           • Prijsbeleid.

                           STUDIEMATERIAAL
                           • Handboek: P. Kotler, G. Armstrong,  Marketing, de essentie (10de editie), Pearson ed.
                           • Actuele teksten en cases
                           • Internetsites
                           • Ondersteunende website met extra cases, oefenmateriaal, relevante links naar bedrijven en marketingsites, Power Point slides en online testmogelijkheden.
                           • Ondersteunende documenten (slides) die de student kan afprinten.

                           WERKVORMEN
                           Soort werkvorm    
                           hoor- en werkcolleges:

                            80

                           %
                           practicum en oefeningen:

                             20

                           %

                           vormen van groepsleren:

                             0

                           %
                           Verdere toelichting:
                           Concrete toepassingen voor Marketing maken deel uit van workshop 4 in het tweede jaar.

                           EVALUATIE

                           Eerste examenperiode
                           CategorieWeging van categorieën
                           schriftelijk examen100%

                           Schriftelijk examen bestaande uit kennis- en inzichtsvragen. Toepassingsvragen rond actuele marketingvraagstukken (tot .20 punten).


                           tijd voor examinering
                           uren

                           2 

                           Tweede examenperiode
                           CategorieWeging van categorieën
                           schriftelijk examen100%

                           Schriftelijk examen bestaande uit kennis- en inzichtsvragen. Toepassingsvragen rond actuele marketingvraagstukken (tot. 20 punten)

                            
                           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                           Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Exploreer het communicatiewerkveld
                             
                           O.O. heeft componenten:Neen
                           Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                           Code:2140400010
                           Academiejaar:2012-2013
                           Type:kern,
                           Niveau:inleidend
                           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 2
                           Contacturen:0
                           Aantal studiepunten:4
                           Totaal studietijd:104
                           Examencontract:niet mogelijk
                           Deliberatie:niet mogelijk
                           Vrijstelling:mogelijk
                           Onderwijstaal:
                           Lector(en)Hilde Leemans
                           Dirk Hye
                           Kristin Meerts
                           Ann Gemoets
                           Koen Cornil
                           Iris Robijns
                           Helga Van den Bulck

                            

                           KORTE OMSCHRIJVING

                           Om je vanaf het eerste jaar vertrouwd te maken met het werkveld, zal je een bad krijgen in de verschillende facetten van het Communicatiewerkveld: je vindt je weg in de geïntegreerde communicatie, je wordt ondergedompeld in de Commerciële Communicatie en ook Public Relations & voorlichting komen aan bod. Verder zal je gericht leren zoeken in databanken en vakbladen en zal je vertrouwd worden met bibliotheeksystemen en het internet.

                            


                           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                           Algemene competenties

                           • CM30 #zelfstandigheid
                           • CM33 #Organisatiesensitiviteit
                           • CM34 #Evalueren
                           • CM36 #Denken en redeneren
                           Algemene beroepsgerichte competenties
                           • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                           • CM47 #organiseren
                           Beroepsspecifieke competenties
                           • CM51 #Onderzoeken
                           • CM52 #Communicatie plannen

                           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                           • Je werkt teamgericht en je levert een behoorlijk groepsproduct af.
                           • Je kan werken onder tijdsdruk.
                           • Je maakt een creatief product rond een opgegeven thema.
                           • Je rapporteert beknopt.
                           • Je zoekt op kritische wijze bronnen op, je noteert, evalueert en verwerkt dit alles in een researchverslag.

                           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                           geen

                           Andere begincompetenties
                           Geen
                           LEERINHOUDEN

                           De studenten werken per klas, in groepjes van 6 studenten (of 3 studenten voor het facet Bronnen ) aan praktijkgerichte opdrachten per vak.

                           De taken worden omschreven in de bundel exploratiewerkvelden.

                           Het facet bronnen/research leert je hoe je relevante informatie in de communicatiesector vindt en seleceert.

                           Het facet PRV leert je hoe je PRV-instrumenten van organisaties analyseert en evalueert.

                           In het facet Commerciële communicatie ga je aan de slag met marketingcommunicatie-instrumenten van verschillende merken.

                            


                           STUDIEMATERIAAL
                           • Alle media.
                           • Bundel Exploratiewerkvelden.
                           • Hand outs in de klas.
                           • Gastcollege.
                           • CAVA.
                           • Cursussen van de stamvakken.
                           • On-line materiaal.

                            


                           WERKVORMEN
                           Soort werkvorm    
                           hoor- en werkcolleges:

                            10

                           %
                           practicum en oefeningen:

                             45

                           %

                           vormen van groepsleren:

                             45

                           %
                           Verdere toelichting:

                           De facetten van dit werkveld zijn:

                           • Bronnen/research
                           • Public Relations en Voorlichting (info omtrent opdracht en werkwijze: zie document in explobundel)
                           • Commerciële communicatie (info omtrent opdracht en werkwijze: zie document in explobundel)

                           EVALUATIE

                           Eerste examenperiode
                           CategorieWeging van categorieën
                           mondeling examen35%
                           permanente evaluatie65%

                           • Werkwijze en evaluatie: zie bundel exploratieweken.
                           • Voor een werkstuk/deeltaak die niet of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op dit deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld.
                           • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding van een bepaald facet (= lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Bij afwezigheid voor een eindpresentatie gelden dezelfde regels als bij een examen (zie OER).

                           tijd voor examinering
                           uren

                           3 

                           Tweede examenperiode
                           CategorieWeging van categorieën
                           mondeling examen100%

                           • Indien je niet slaagt voor een exploratieveld, doe je in de tweede zittijd alle facetten terug waarvoor je niet geslaagd was. Dit bestaat een een individuele opdracht. 
                           • Naar een bisjaar toe kan je geen overdrachten van facetten krijgen.

                           Het is de verantwoordelijkheid van de student om de juiste opdrachten, volledig en tijdig aan de betrokken lector te overhandigen.

                            
                           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                           Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Exploreer de media
                             
                           O.O. heeft componenten:Neen
                           Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                           Code:2140400011
                           Academiejaar:2012-2013
                           Type:kern,
                           Niveau:inleidend
                           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 2
                           Contacturen:0
                           Aantal studiepunten:4
                           Totaal studietijd:104
                           Examencontract:niet mogelijk
                           Deliberatie:niet mogelijk
                           Vrijstelling:mogelijk
                           Onderwijstaal:
                           Lector(en)Hilde Leemans
                           Kristin Meerts
                           Mark van Varik
                           Kristoff Martens

                            

                           KORTE OMSCHRIJVING

                           In de exploratieactiviteit rond de media, verken je alle aspecten van het medialandschap.

                           Je leert werken met Beeldtaal en Multimedia, en je maakt oefeningen rond audiovisuele en gedrukte media.


                           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                           Algemene competenties

                           • CM30 #zelfstandigheid
                           • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                           • CM35 #Leergierigheid
                           Algemene beroepsgerichte competenties
                           • CM48 #Mediabewustzijn
                           Beroepsspecifieke competenties
                           • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
                           • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                           -Je kent de veelzijdigheid en de technieken van de media.

                           -Je werkt aan de hand van deze technieken een opdracht uit op een creatieve manier.

                           -Je vindt je weg in het uitgebreide landschap van de gedrukte media en je kan de spelers indentificeren.


                           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                           geen

                           Andere begincompetenties
                           Geen
                           LEERINHOUDEN

                           De opdrachten voor de drie facetten vind je in de bundel exploratiewerkvelden en aanverwant cursusmateriaal. De oefeningen worden in groep van 6 studenten uitgevoerd.

                           In de facetten beeldtaal en multimedia breng je aan de hand van talrijke multimediale technieken, op een creatieve manier specifieke boodschappen over.

                           In het facet medialeer wordt gewerkt rond de printmedia, vooral in Vlaanderen, maar ook buiten de grenzen.

                            


                           STUDIEMATERIAAL
                           • Bundel exploratiewerkvelden.
                           • Cursussen.
                           • Multimediaal materiaal.
                           • On-line materiaal.

                            


                           WERKVORMEN
                           Soort werkvorm    
                           hoor- en werkcolleges:

                            15

                           %
                           practicum en oefeningen:

                             45

                           %

                           vormen van groepsleren:

                             40

                           %
                           Verdere toelichting:

                           De facetten van dit werkveld zijn

                           • Beeldtaal
                           • Multimedia
                           • Medialeer

                           EVALUATIE

                           Eerste examenperiode
                           CategorieWeging van categorieën
                           mondeling examen60%
                           permanente evaluatie40%

                           • Werkwijze en evaluatie: zie bundel exploratieweken.
                           • Voor een werkstuk/deeltaak die niet of te laat afgegeven wordt, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld.

                           .


                           tijd voor examinering
                           uren

                           4 

                           Tweede examenperiode
                           CategorieWeging van categorieën
                           mondeling examen100%

                           • Indien je niet slaagt voor een exploratiewerkveld, doe je in tweede zittijd alle facetten terug waarvoor je niet geslaagd was. Dit bestaat uit een individuele taak.
                           • Naar een bisjaar toe kan je geen overdrachten van facetten krijgen.
                            
                           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                           Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Exploreer jouw taalvaardigheid
                             
                           O.O. heeft componenten:Neen
                           Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                           Code:2140400012
                           Academiejaar:2012-2013
                           Type:kern,
                           Niveau:inleidend
                           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
                           Contacturen:0
                           Aantal studiepunten:3
                           Totaal studietijd:78
                           Examencontract:niet mogelijk
                           Deliberatie:niet mogelijk
                           Vrijstelling:mogelijk
                           Onderwijstaal:
                           Lector(en)Martine Sterk
                           Kristel Dreessen
                           Vera Mols
                           Nancy Van Temsche
                           Els Borghys
                           Hilde Leemans
                           Kristin Meerts
                           Jo Van Doninck
                           Annelies Weuts
                           Linda Berghmans
                           Elisabeth Susswein

                            

                           KORTE OMSCHRIJVING
                           Je leert je communicatieve vaardigheden ten volle te ontplooien door je taalvaardigheid in het Nederlands, het Frans en het Engels in de praktijk te exploreren.

                           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                           Algemene competenties

                           • CM25 #Leerbereidheid
                           • CM37 #Deadlinegericht werken
                           Algemene beroepsgerichte competenties
                           • CM42 #anderstalige informatie zoeken
                           • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                           • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                           • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
                           • CM47 #organiseren
                           Beroepsspecifieke competenties

                            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                            • Je hanteert een verzorgde taal, zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands, het Frans en het Engels.
                            • Je synthetiseert tekstinhouden met een heldere weergave van de tekststructuur.
                            • Je gaat een gestructureerd gesprek aan met een gevarieerde vraagstelling.
                            • Je geeft een gestructureerde presentatie.
                            • Je stelt duidelijk gestructureerde opleidingsgerichte teksten op.
                            • Je rapporteert duidelijk en kritisch, zowel schriftelijk als mondeling.
                            en dit voor de 3 talen


                            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                            geen

                            Andere begincompetenties
                            Geen
                            LEERINHOUDEN
                            • Uitbreiden van de woordenschat via lectuur van algemeen vormende teksten.
                            • Syntheseoefeningen maken.
                            • Ontwerpen van zakelijke teksten: oefeningen.
                            • Uitschrijven van zakelijke teksten: oefeningen.
                            • Zelfpresentatie doen.
                            • Mondeling en schriftelijk rapporteren.
                            • Oefenen op interview- en telefoontechnieken.

                             

                                                         STUDIEMATERIAAL
                            • Bundel exploratiewerkvelden.
                            • Cursusmateriaal.
                            • On-line materiaal.

                            WERKVORMEN
                            Soort werkvorm    
                            hoor- en werkcolleges:

                             10

                            %
                            practicum en oefeningen:

                              50

                            %

                            vormen van groepsleren:

                              40

                            %
                            Verdere toelichting:
                            De facetten van dit werkveld zijn
                            Nederlands
                            Frans
                            Engels

                            EVALUATIE

                            Eerste examenperiode
                            CategorieWeging van categorieën
                            mondeling examen50%
                            permanente evaluatie50%

                            • Permanente evaluatie (groepscijfer en individueel).
                            • Verdere werkwijze en evaluatie: zie bundel exploratieweken.
                            • Voor een werkstuk/deeltaak die niet of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op dat deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld.

                            Nederlands

                            Voor elke deeltaak en schriftelijk examen geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.


                            tijd voor examinering
                            uren

                            4 

                            Tweede examenperiode
                            CategorieWeging van categorieën
                            mondeling examen100%

                            • Indien je niet slaagt voor een exploratieveld, doe je in de tweede zittijd alle facetten terug waarvoor je niet geslaagd was. Je krijgt voor dit facet een individuele taak.
                            • Naar een bisjaar toe kan je geen overdrachten krijgen.
                             
                            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                            Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 1 - Exploreer het maatschappelijk economisch werkveld
                              
                            O.O. heeft componenten:Neen
                            Afstudeerrichting//Leertraject:Communicatiemanagement
                            Code:2140400013
                            Academiejaar:2012-2013
                            Type:kern,
                            Niveau:inleidend
                            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
                            Contacturen:0
                            Aantal studiepunten:3
                            Totaal studietijd:78
                            Examencontract:niet mogelijk
                            Deliberatie:niet mogelijk
                            Vrijstelling:mogelijk
                            Onderwijstaal:
                            Lector(en)Olaf Spittaels
                            Joke Camelbeke
                            Kristin Meerts
                            Ann Gemoets
                            Gerd Jespers
                            Veerle Rombouts

                             

                            KORTE OMSCHRIJVING
                            In dit exploratieveld leer je verbanden te leggen tussen de sociale, psychologische, historische en economische referentiekaders en  de maatschappelijke realiteit. Vanuit een breder theoretisch perspectief verken je een aantal aspecten van de communicatiesector.

                            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                            Algemene competenties

                            • CM24 #Zelfreflectie
                            • CM25 #Leerbereidheid
                            • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
                            • CM34 #Evalueren
                            • CM36 #Denken en redeneren
                            Algemene beroepsgerichte competenties
                            • CM48 #Mediabewustzijn
                            • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                            Beroepsspecifieke competenties

                             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                             • Je legt verbanden tussen theorie, de sociaal-maatschappelijke realiteit, en het beroepsveld.
                             • Je kent de dynamiek binnen teamgericht werken

                             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                             geen

                             Andere begincompetenties
                             Geen
                             LEERINHOUDEN

                             Zie bundel Exploratieweken en cursussen.

                             In het facet psychologie wordt het groepsproces en het individueel functioneren van elk groepslid binnen het team bestudeerd.

                             In het facet sociologie maak je in groep een sociologische analyse van reclame/voorlichtingscampagnes. Gastsprekers verruimen uw soiologische kijk op reclamemakers en adverteerders.

                             In het facet Historische inzichten maak je oefeningen om het nieuws te volgen. Je leert achtergrondinformatie te zoeken in binnenlandse en buitenlandse pers.

                             In het facet economie volg je de economische actualiteit door het samenstellen van een portfolio.


                             STUDIEMATERIAAL
                             • Bundel exploratieweken.
                             • Cursus.
                             • On-line materiaal.
                             • Multimediaal materiaal.

                             WERKVORMEN
                             Soort werkvorm    
                             hoor- en werkcolleges:

                              15

                             %
                             practicum en oefeningen:

                               45

                             %

                             vormen van groepsleren:

                               40

                             %
                             Verdere toelichting:

                             De facetten van dit werkveld zijn:

                             • Psychologie
                             • Sociologie
                             • Historische inzichten
                             • Micro en Macro-economie

                             EVALUATIE

                             Eerste examenperiode
                             CategorieWeging van categorieën
                             mondeling examen50%
                             permanente evaluatie50%

                             • Werkwijze en evaluatie: zie bundel exploratieweken.
                             • Voor werkstukken, deeltaken die niet of te laat afgegeven worden, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld.

                             tijd voor examinering
                             uren

                             4 

                             Tweede examenperiode
                             CategorieWeging van categorieën
                             mondeling examen100%

                             • Indien je niet slaagt voor een exploratieveld, doe je in de tweede zittijd alle facetten terug waarvoor je niet geslaagd was. Je krijgt voor die facetten een individuele taak.
                             • Naar een bisjaar toe kan je geen overdrachten van facetten krijgen.
                              
                             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012